เนื้อเพลง I Will Be คำอ่านไทย Christina Aguilera

Mmm…
(อึม)

The world seems so cold
(เดอะ เวิลด ซีม โซ โคลด)
When I face so much all alone
(ฮเว็น นาย เฟซ โซ มัช ออล อะโลน)
A little scared to move on
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซคา ทู มูฝ ออน)
And knowing how fast I have grown
(แอ็นด โนอิง เฮา ฟัซท ไอ แฮ็ฝ กโรน)

And I wonder just where I fit in
(แอ็นด ดาย วันเดอะ จัซท ฮแว ไอ ฟิท อิน)
Oh the vision of life in my head
(โอ เดอะ ฝีฉอัน อ็อฝ ไลฟ อิน มาย เฮ็ด)
Oh yes
(โอ เย็ซ)

I will be
(ไอ วิล บี)
Strong on my own
(ซทร็อง ออน มาย โอน)
I will see through the rain
(ไอ วิล ซี ธรู เดอะ เรน)
I will find my way
(ไอ วิล ไฟนด มาย เว)
I will keep on
(ไอ วิล คีพ ออน)
Traveling this road
(แทฝเวอลิงค์ ดีซ โรด)
Till I finally reach my dream
(ทิล ไอ ไฟแน็ลลิ รีช มาย ดรีม)
Till I’m living, and I’m breathing
(ทิล แอม ลีฝอิง , แอ็นด แอม บรีสดิง)
My destiny, yeah yeah
(มาย เดซทินิ , เย่ เย่)

I can’t let go now
(ไอ แค็นท เล็ท โก เนา)
Even when darkness surrounds
(อีเฝ็น ฮเว็น ดาคเน็ซ ซะเรานด)
But if I hold on, yeah
(บัท อิฟ ฟาย โฮลด ออน , เย่)
I will show the world
(ไอ วิล โฌ เดอะ เวิลด)
All the things that you never expected to see
(ออล เดอะ ธิง แดท ยู เนฝเออะ เอ็คซเพคท ทู ซี)
From little old me, this Pittsburgh girl
(ฟร็อม ลิ๊ทเทิ่ล โอลด มี , ดีซ พิตเบิก เกิล)

And I wonder just where my place is
(แอ็นด ดาย วันเดอะ จัซท ฮแว มาย พเลซ อีส)
Close my eyes and I remind myself this
(คโลส มาย ไอ แซน ดาย ริไมนด ไมเซลฟ ดีซ)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)

I will be
(ไอ วิล บี)
Strong on my own
(ซทร็อง ออน มาย โอน)
I will see through the rain
(ไอ วิล ซี ธรู เดอะ เรน)
I will find my way
(ไอ วิล ไฟนด มาย เว)
I will keep on
(ไอ วิล คีพ ออน)
Traveling this road
(แทฝเวอลิงค์ ดีซ โรด)
Till I finally reach my dream
(ทิล ไอ ไฟแน็ลลิ รีช มาย ดรีม)
Till I’m living, and I’m breathing
(ทิล แอม ลีฝอิง , แอ็นด แอม บรีสดิง)
My destiny, ohh
(มาย เดซทินิ , โอ้)

It comforts me
(อิท คัมเฟิท มี)
Ooh it keeps me
(อู้ อิท คีพ มี)
Alive each day of my life
(อะไลฝ อีช เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
Always guiding me
(ออลเว กายดิง มี)
Providing me
(โพฝไวดิง มี)
With the hope I desperately need
(วิฑ เดอะ โฮพ ไอ เดซเพอะริทลิ นีด)

Well I gotta believe
(เว็ล ไอ กอททะ บิลีฝ)
There’s something out there meant for me
(แดร์ ซัมติง เอ้า แดร์ เม็นท ฟอ มี)
Oh I get on my knees
(โอ ไอ เก็ท ออน มาย นี)
Praying I will receive
(เพลยอิง ไอ วิล รีซีฝ)
The courage to grow and the faith to know
(เดอะ เคอริจ ทู กโร แอ็นด เดอะ เฟธ ทู โน)

That I will be
(แดท ไอ วิล บี)
Strong on my own
(ซทร็อง ออน มาย โอน)
I will see through the rain
(ไอ วิล ซี ธรู เดอะ เรน)
I will find my way
(ไอ วิล ไฟนด มาย เว)
I will keep on
(ไอ วิล คีพ ออน)
Traveling this road
(แทฝเวอลิงค์ ดีซ โรด)
Till I finally reach my dream
(ทิล ไอ ไฟแน็ลลิ รีช มาย ดรีม)
Till I’m living, and I’m breathing
(ทิล แอม ลีฝอิง , แอ็นด แอม บรีสดิง)
My destiny
(มาย เดซทินิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Be คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น