เนื้อเพลง Back Outta This คำอ่านไทย Tata Young

I got a habit of driving too fast
(ไอ ก็อท ดา แฮบอิท อ็อฝ ดรายวิง ทู ฟัซท)
Guess that’s why we’ve already started to run outta gas
(เก็ซ แด๊ท ฮไว หวีบ ออลเรดอิ ซทาท ทู รัน เอ๊าตา แก๊ซ)
It’s time I do you a favor …throw it in reverse
(อิทซ ไทม ไอ ดู ยู อะ เฟเฝอะ ธโร อิท อิน ริเฝิซ)
It’s better to crash than to burn….when will I learn?
(อิทซ เบทเทอะ ทู คแร็ฌ แฑ็น ทู เบิน ฮเว็น วิล ไอ เลิน)

I made a big mistake, I wanna get out but
(ไอ เมด อะ บิก มิซเทค , ไอ วอนนา เก็ท เอ้า บัท)
You’re standing in my way, you gotta move so I can…
(ยัวร์ ซแทนดิง อิน มาย เว , ยู กอททะ มูฝ โซ ไอ แค็น)

Back Back Back outta this
(แบ็ค แบ็ค แบ็ค เอ๊าตา ดีซ)
Without running you over
(วิเฑาท รันนิง ยู โอเฝอะ)
Back Back Back outta this
(แบ็ค แบ็ค แบ็ค เอ๊าตา ดีซ)
Will it help if I go slower?
(วิล อิท เฮ็ลพ อิฟ ฟาย โก สโลเวอร์)
Gotta back back outta this
(กอททะ แบ็ค แบ็ค เอ๊าตา ดีซ)
Without running you over
(วิเฑาท รันนิง ยู โอเฝอะ)
But, oh, uh, oh
(บัท , โอ , อา , โอ)
If I break up will I break ya, oh
(อิฟ ฟาย บเรค อัพ วิล ไอ บเรค ยา , โอ)
Don’t wanna run you over
(ด้อนท์ วอนนา รัน ยู โอเฝอะ)

I never go anywhere without a plan
(ไอ เนฝเออะ โก เอนอิฮแว วิเฑาท ดา แพล็น)
Gotta know the ways…to get out if it gets outta hand
(กอททะ โน เดอะ เว ทู เก็ท เอ้า อิฟ อิท เก็ท เอ๊าตา แฮ็นด)
I made some promises I’d like to keep but I can’t
(ไอ เมด ซัม พรอมอิซ อาย ไลค ทู คีพ บัท ไอ แค็นท)
That’s not the girl that I am…not who, I am
(แด๊ท น็อท เดอะ เกิล แดท ไอ แอ็ม น็อท ฮู , ไอ แอ็ม)

I made a big mistake, I wanna get out but
(ไอ เมด อะ บิก มิซเทค , ไอ วอนนา เก็ท เอ้า บัท)
You’re standing in my way, you gotta move so I can…
(ยัวร์ ซแทนดิง อิน มาย เว , ยู กอททะ มูฝ โซ ไอ แค็น)

We’re in over your head
(เวีย อิน โอเฝอะ ยุร เฮ็ด)
How can I make this
(เฮา แค็น นาย เมค ดีซ)
Green light turn red….oh yeah
(กรีน ไลท เทิน เร็ด โอ เย่)
You should know… it’s hurtin’ me too
(ยู เชิด โน อิทซ ฮาร์ดิน มี ทู)
Gotta be a way to make this easier on you
(กอททะ บี อะ เว ทู เมค ดีซ อีสไซน์ ออน ยู)
Just what can I do…to
(จัซท ฮว็อท แค็น นาย ดู ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Outta This คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น