เนื้อเพลง One More Time คำอ่านไทย Daft Punk

One more time
(วัน โม ไทม)

One more time
(วัน โม ไทม)

* One more time, we gonna celebrate
(* วัน โม ไทม , วี กอนนะ เซลอิบเรท)
Oh yeah, [all right] don’t stop dancing
(โอ เย่ , [ ออล ไรท ] ด้อนท์ ซท็อพ แด็นซิง)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

One more time, we gonna celebrate
(วัน โม ไทม , วี กอนนะ เซลอิบเรท)
Oh yeah… one more time
(โอ เย่ วัน โม ไทม)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

One more time
(วัน โม ไทม)

Uhmmm… dance feelin’
(ฮึม ดานซ ฟีลิน)
Celebration tonight, celebrate, don’t wait to leave
(เซลิบเรฌัน ทุไนท , เซลอิบเรท , ด้อนท์ เวท ทู ลีฝ)
Uhmmm… no, he don’t stop
(ฮึม โน , ฮี ด้อนท์ ซท็อพ)
You can stop, we gonna celebrate
(ยู แค็น ซท็อพ , วี กอนนะ เซลอิบเรท)
One more time, one more time
(วัน โม ไทม , วัน โม ไทม)
One more time, celebration
(วัน โม ไทม , เซลิบเรฌัน)
You know it’s gonna cool the light
(ยู โน อิทซ กอนนะ คูล เดอะ ไลท)
Tonight eh! is feeling, music is come billing in me
(ทุไนท เอ ! อีส ฟีลอิง , มยูสิค อีส คัม บิวลิง อิน มี)
In air come on, all right, we gonna celebrate
(อิน แอ คัมมอน , ออล ไรท , วี กอนนะ เซลอิบเรท)
One more time, celebrate and dance are free
(วัน โม ไทม , เซลอิบเรท แอ็นด ดานซ อาร์ ฟรี)
Music is come billing so free
(มยูสิค อีส คัม บิวลิง โซ ฟรี)
Celebrate and dance are free
(เซลอิบเรท แอ็นด ดานซ อาร์ ฟรี)

** One more time, music is come billing so free
(** วัน โม ไทม , มยูสิค อีส คัม บิวลิง โซ ฟรี)
We gonna celebrate, celebrate and dance are free
(วี กอนนะ เซลอิบเรท , เซลอิบเรท แอ็นด ดานซ อาร์ ฟรี)

[Repeat ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , **]
([ ริพีท ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** ])

One more time
(วัน โม ไทม)

Music is come billing so free
(มยูสิค อีส คัม บิวลิง โซ ฟรี)
We gonna celebrate, celebrate and dance are free
(วี กอนนะ เซลอิบเรท , เซลอิบเรท แอ็นด ดานซ อาร์ ฟรี)

[Repeat ** , ** , ** , ** , ** , ** , **] … till fade
([ ริพีท ** , ** , ** , ** , ** , ** , ** ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Time คำอ่านไทย Daft Punk

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น