เนื้อเพลง You Needed Me คำอ่านไทย Anne Murray

I cried a tear
(ไอ คไร อะ เทีย)
You wiped it dry
(ยู ไวพ ดิท ดไร)
I was confused
(ไอ วอส ค็อนฟยูส)
You cleared my mind
(ยู คเลีย มาย ไมนด)
I sold my soul
(ไอ โซลด มาย โซล)
You bought it back for me
(ยู บอท ดิธ แบ็ค ฟอ มี)
And held me up and gave me dignity
(แอ็นด เฮ็ลด มี อัพ แอ็นด เกฝ มี ดีกนิทิ)
Somehow you needed me.
(ซัมฮาว ยู นีด มี)

Chorus
(โครัซ)
You gave me strength
(ยู เกฝ มี ซทเร็งธ)

To stand alone again
(ทู ซแท็นด อะโลน อะเกน)
To face the world
(ทู เฟซ เดอะ เวิลด)
Out on my own again
(เอ้า ออน มาย โอน อะเกน)
You put me high upon a pedestal
(ยู พัท มี ไฮ อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
So high that I could almost see eternity
(โซ ไฮ แดท ไอ เคิด ออลโมซท ซี อิเทอนิทิ)
You needed me
(ยู นีด มี)
You needed me
(ยู นีด มี)

And I can’t believe it’s you I can’t believe it’s true
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ อิทซ ยู ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ทรู)
I needed you and you were there
(ไอ นีด ยู แอ็นด ยู เวอ แดร์)
And I’ll never leave, why should I leave
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลีฝ , ฮไว เชิด ดาย ลีฝ)
I’d be a fool
(อาย บี อะ ฟูล)
Cause I’ve finally found someone who really cares
(คอส แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน ฮู ริแอ็ลลิ แค)

You held my hand
(ยู เฮ็ลด มาย แฮ็นด)
When it was cold
(ฮเว็น หนิด วอส โคลด)
When I was lost
(ฮเว็น นาย วอส ล็อซท)
You took me home
(ยู ทุค มี โฮม)
You gave me hope
(ยู เกฝ มี โฮพ)
When I was at the end
(ฮเว็น นาย วอส แอ็ท ดิ เอ็นด)
And turned my lies
(แอ็นด เทิน มาย ไล)
Back into truth again
(แบ็ค อีนทุ ทรูธ อะเกน)
You even called me friend
(ยู อีเฝ็น คอล มี ฟเร็นด)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

You needed me
(ยู นีด มี)
You needed me
(ยู นีด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Needed Me คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น