เนื้อเพลง Play That Funky Music คำอ่านไทย Extreme

Hey do it now yeah hey
(เฮ ดู อิท เนา เย่ เฮ)

Yeah, There was a funky singer Playin’ in a rock & Roll Band
(เย่ , แดร์ วอส ซา ฟังคิ ซีงเออะ เพลย์ยิน อิน อะ ร็อค & โรล แบ็นด)
And never had no problems yeah Burnin’ down one night stands
(แอ็นด เนฝเออะ แฮ็ด โน พรอบเล็ม เย่ เบินนิน เดาน วัน ไนท ซแท็นด)
And everything around me, yeah
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อะเรานด มี , เย่)
Got to stop to feelin’ so low And I decided quickly, Yes I did
(ก็อท ทู ซท็อพ ทู ฟีลิน โซ โล แอ็นด ดาย ดิไซด ควีคลิ , เย็ซ ซาย ดิด)
To disco down and check out the show Yeah they was
(ทู ดิสโค เดาน แอ็นด เช็ค เอ้า เดอะ โฌ เย่ เฑ วอส)

Dancin’ and singin’ and movin’ to the groovin’
(แดนซิน แอ็นด ซิงอิน แอ็นด มูฝวิน ทู เดอะ กรูฝวิน)
And just when it hit me somebody turned around and shouted
(แอ็นด จัซท ฮเว็น หนิด ฮิท มี ซัมบอดี้ เทิน อะเรานด แอ็นด เฌาท)
Play that funky music white boy
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ฮไวท บอย)
Play that funky music right
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ไรท)
Play that funky music white boy
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ฮไวท บอย)
Lay down that boogie and play that funky music till you die
(เล เดาน แดท บูกี แอ็นด พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ทิล ยู ได)
Till you die , oh till you die
(ทิล ยู ได , โอ ทิล ยู ได)

Spoken [ Gonna play that electified funky music ,, yeah ]
(ซโพเค็น [ กอนนะ พเล แดท อีเลคทิคฟีด ฟังคิ มยูสิค , , เย่ ])

— Guitar Solo —
(กิทา โซโล)

Spoken: Hey wait a minute Now first it wasn’t easy
(ซโพเค็น : เฮ เวท ดา มินยูท เนา เฟิซท ดิธ วอสซึ้น อีสอิ)
Changin’ Rock & Roll and minds And things were getting shaky
(เช้นงิน ร็อค & โรล แอ็นด ไมนด แซน ธิง เวอ เกดดดิ้ง เฌคอิ)
I thought I’d have to leave it behind
(ไอ ธอท อาย แฮ็ฝ ทู ลีฝ อิท บิไฮนด)
But now its so much better [ spoken: its so much better ]
(บัท เนา อิทซ โซ มัช เบทเทอะ [ ซโพเค็น : อิทซ โซ มัช เบทเทอะ ])
I’m funking out in every way
(แอม ฟังคิง เอ้า อิน เอฝริ เว)
But I’ll never lose that feelin’ [ spoken: no I won’t]
(บัท อิล เนฝเออะ ลูส แดท ฟีลิน [ ซโพเค็น : โน ไอ ว็อนท ])
Of how I learned my lesson that day
(อ็อฝ เฮา ไอ เลิน มาย เล๊ซซั่น แดท เด)

When they were…..
(ฮเว็น เฑ เวอ)
Dancin’ and singin’ and movin’ to the groovin’
(แดนซิน แอ็นด ซิงอิน แอ็นด มูฝวิน ทู เดอะ กรูฝวิน)
And just when it hit me somebody turned around and shouted
(แอ็นด จัซท ฮเว็น หนิด ฮิท มี ซัมบอดี้ เทิน อะเรานด แอ็นด เฌาท)
Play that funky music white boy
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ฮไวท บอย)
Play that funky music right
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ไรท)
Play that funky music white boy
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ฮไวท บอย)
Lay down that boogie and play that funky music till you die
(เล เดาน แดท บูกี แอ็นด พเล แดท ฟังคิ มยูสิค ทิล ยู ได)
Till you die , oh till you die
(ทิล ยู ได , โอ ทิล ยู ได)

They shouted play that funky music
(เฑ เฌาท พเล แดท ฟังคิ มยูสิค)
Play that funky music
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค)
Play that funky music
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค)
Gotta keep on playin’ funky music
(กอททะ คีพ ออน เพลย์ยิน ฟังคิ มยูสิค)
Play that funky music [ Fade ]
(พเล แดท ฟังคิ มยูสิค [ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Play That Funky Music คำอ่านไทย Extreme

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น