เนื้อเพลง When I Grow Up คำอ่านไทย Garbage

* Da dadada da dadada da dadada dada dadada [x2]
(* ดา dadada ดา dadada ดา dadada dada dadada [ x2 ])

I never thought, cut my toung out
(ไอ เนฝเออะ ธอท , คัท มาย ทอง เอ้า)
I’ve been caught out like a giant juggernaut
(แอฝ บีน คอท เอ้า ไลค เก ไจแอ็นท จักเกอะนอท)
Happy hours, golden showers, on a cruise to freak you out
(แฮพพิ เอาร , โกลเด็น เฌาเออะ , ออน อะ ครูส ทู ฟรีค ยู เอ้า)
We could fly a helicopter
(วี เคิด ฟไล อะ เฮลอิคอพเทอะ)
Nothing left to talk about
(นัธอิง เล็ฟท ทู ทอค อะเบาท)
Entertain you, celebrate you
(เอนเทอะเทน ยู , เซลอิบเรท ยู)
I’ll be back to frame you
(อิล บี แบ็ค ทู ฟเรม ยู)

** When I grow up, I’ll be stable
(** ฮเว็น นาย กโร อัพ , อิล บี สเท๊เบิ้ล)
When I grow up, I’ll turn the tables
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , อิล เทิน เดอะ เท๊เบิ้ล)

Trying hard to fit among you
(ทไรอิง ฮาด ทู ฟิท อะมัง ยู)
Floating out to wonderland
(ฟโลทอิง เอ้า ทู วันเดอร์แลน)
Unprotected, got her pregnate
(อันโพเทคเตด , ก็อท เฮอ เพกเนต)
Down the concequences
(เดาน เดอะ คอนเซกแควนซิด)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Blood and blisters on my fingers
(บลัด แอ็นด บลีซเทอะ ออน มาย ฟีงเกอะ)
Chaos rules when we’re apart
(เคอ็อซ รูล ฮเว็น เวีย อะพาท)
Watch my temper
(ว็อช มาย เทมเพอะ)
I go mental. I’ll try to be gental
(ไอ โก เมนแท็ล อิล ทไร ทู บี เจนเทว)
When I grow up, I’ll be stable
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , อิล บี สเท๊เบิ้ล)
When I grow up, I’ll turn the tables
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , อิล เทิน เดอะ เท๊เบิ้ล)
When I grow up, when I grow up,
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , ฮเว็น นาย กโร อัพ ,)
When I grow up, I’ll turn the tables
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , อิล เทิน เดอะ เท๊เบิ้ล)

Don’t take affence, don’t make amends
(ด้อนท์ เทค แอฟเฟน , ด้อนท์ เมค อะเมนด)
Rip it all to shreds and let it go
(ริพ อิท ดอร์ ทู ฌเร็ด แซน เล็ท ดิธ โก)
Don’t take affence, don’t make amends
(ด้อนท์ เทค แอฟเฟน , ด้อนท์ เมค อะเมนด)
Rip it all to shreds and let it go
(ริพ อิท ดอร์ ทู ฌเร็ด แซน เล็ท ดิธ โก)

Rip it all to shreds and let it go
(ริพ อิท ดอร์ ทู ฌเร็ด แซน เล็ท ดิธ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Grow Up คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น