เนื้อเพลง I’ve Just Begun (Having My Fun) คำอ่านไทย Britney Spears

Here is a little story that
(เฮียร อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ แดท)
I made up so let’s make believe
(ไอ เมด อัพ โซ เล็ท เมค บิลีฝ)
Four years ago I had a party that
(โฟ เยีย อะโก ไอ แฮ็ด อะ พาทิ แดท)
Was too much fun for me
(วอส ทู มัช ฟัน ฟอ มี)
There was this sexy guy he
(แดร์ วอส ดีซ เซคซิ ไก ฮี)
Said he’d give me everything I need
(เซ็ด ฮีด กิฝ มี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
Sometimes I let temptation go too far
(ซัมไทม์ ซาย เล็ท เทมเทฌัน โก ทู ฟา)
It gets the best of me
(อิท เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

All I gotta say is
(ออล ไอ กอททะ เซ อีส)
I just wanna have some fun
(ไอ จัซท วอนนา แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
And I’ll do it until I’m done
(แอ็นด อิล ดู อิท อันทีล แอม ดัน)
I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)

I’m just a crazy kind of girl
(แอม จัซท ดา คเรสิ ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ll tell it to the world
(อิล เท็ล อิท ทู เดอะ เวิลด)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)
Inside me there’s something I found
(อีนไซด มี แดร์ ซัมติง ไอ เฟานด)
I wanna shop around
(ไอ วอนนา ฌ็อพ อะเรานด)
I’ve just begun, don’t wanna settle down
(แอฝ จัซท บิกัน , ด้อนท์ วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน)

The conversation pro turn over and over
(เดอะ คอนเฝอะเซฌัน พโร เทิน โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
Till it turns my hair
(ทิล อิท เทิน มาย แฮ)
Like he didn’t care, oh
(ไลค ฮี ดิ๊นอิน แค , โอ)
I thought at first I should go home but then
(ไอ ธอท แอ็ท เฟิซท ไอ เชิด โก โฮม บัท เด็น)
Fell asleep in the chair
(เฟ็ล อัซลีพ อิน เดอะ แช)

All I gotta say is
(ออล ไอ กอททะ เซ อีส)
I just wanna have some fun
(ไอ จัซท วอนนา แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
And I’ll do it until I’m done
(แอ็นด อิล ดู อิท อันทีล แอม ดัน)
I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)

I’m just a crazy kind of girl
(แอม จัซท ดา คเรสิ ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ll tell it to the world
(อิล เท็ล อิท ทู เดอะ เวิลด)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)
Inside me there’s something I found
(อีนไซด มี แดร์ ซัมติง ไอ เฟานด)
I wanna shop around
(ไอ วอนนา ฌ็อพ อะเรานด)
I’ve just begun, don’t wanna settle down
(แอฝ จัซท บิกัน , ด้อนท์ วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน)

I’m just a crazy kind of girl
(แอม จัซท ดา คเรสิ ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ll tell it to the world
(อิล เท็ล อิท ทู เดอะ เวิลด)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)
Inside me there’s something I found
(อีนไซด มี แดร์ ซัมติง ไอ เฟานด)
I wanna shop around
(ไอ วอนนา ฌ็อพ อะเรานด)
I’ve just begun, don’t wanna settle down
(แอฝ จัซท บิกัน , ด้อนท์ วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน)

I just wanna have a good time
(ไอ จัซท วอนนา แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
I just wanna be myself
(ไอ จัซท วอนนา บี ไมเซลฟ)
And don’t let nobody tell you
(แอ็นด ด้อนท์ เล็ท โนบอดี้ เท็ล ยู)
It’s any different babe
(อิทซ เอนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เบบ)
I wanna enjoy the sunshine
(ไอ วอนนา เอ็นจอย เดอะ ซันชาย)
And do the things that I need to see
(แอ็นด ดู เดอะ ธิง แดท ไอ นีด ทู ซี)
What feels good to me
(ฮว็อท ฟีล เกิด ทู มี)
I’m just so crazy
(แอม จัซท โซ คเรสิ)

I’m just a crazy kind of girl
(แอม จัซท ดา คเรสิ ไคนด อ็อฝ เกิล)
I’ll tell it to the world
(อิล เท็ล อิท ทู เดอะ เวิลด)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)
Inside me there’s something I found
(อีนไซด มี แดร์ ซัมติง ไอ เฟานด)
I wanna shop around
(ไอ วอนนา ฌ็อพ อะเรานด)
I’ve just begun, don’t wanna settle down
(แอฝ จัซท บิกัน , ด้อนท์ วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน)

I’ve just begun
(แอฝ จัซท บิกัน)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)
I’ve just begun
(แอฝ จัซท บิกัน)
I’ve just begun having my fun, yeah
(แอฝ จัซท บิกัน แฮฝวิ่ง มาย ฟัน , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Just Begun (Having My Fun) คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น