เนื้อเพลง I Feel So คำอ่านไทย Box Car Racer

Sometimes
(ซัมไทม์)
I wish I was brave
(ไอ วิฌ ไอ วอส บเรฝ)
I wish I was stronger
(ไอ วิฌ ไอ วอส สตองเกอร์)
I wish I could feel no pain
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ฟีล โน เพน)
I wish I was young
(ไอ วิฌ ไอ วอส ยัง)
I wish I would try
(ไอ วิฌ ไอ เวิด ทไร)
I wish I was honest
(ไอ วิฌ ไอ วอส ออนเอ็ซท)
I wish I was you not I
(ไอ วิฌ ไอ วอส ยู น็อท ไอ)

Cause
(คอส)
I feel so mad
(ไอ ฟีล โซ แม็ด)
I feel so angry
(ไอ ฟีล โซ แองกริ)
I feel so callous
(ไอ ฟีล โซ แคลลัซ)
So lost, confused again
(โซ ล็อซท , ค็อนฟยูส อะเกน)
I feel so cheap
(ไอ ฟีล โซ ชีพ)
So used, unfaithful
(โซ ยูซ , อันเฟธฟุล)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)

Sometimes
(ซัมไทม์)
I wish I was smart
(ไอ วิฌ ไอ วอส ซมาท)
I wish I made cures for
(ไอ วิฌ ไอ เมด คิวเร ฟอ)
How people are
(เฮา พี๊เพิ่ล อาร์)
I wish I had power
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เพาเออะ)
I wish I could leave
(ไอ วิฌ ไอ เคิด ลีฝ)
I wish I could change the world
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เชนจ เดอะ เวิลด)
For you and me
(ฟอ ยู แอ็นด มี)

Cause
(คอส)
I feel so mad
(ไอ ฟีล โซ แม็ด)
I feel so angry
(ไอ ฟีล โซ แองกริ)
I feel so callous
(ไอ ฟีล โซ แคลลัซ)
So lost, confused again
(โซ ล็อซท , ค็อนฟยูส อะเกน)
I feel so cheap
(ไอ ฟีล โซ ชีพ)
So used, unfaithful
(โซ ยูซ , อันเฟธฟุล)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)

Cause
(คอส)
I feel so mad
(ไอ ฟีล โซ แม็ด)
I feel so angry
(ไอ ฟีล โซ แองกริ)
I feel so callous
(ไอ ฟีล โซ แคลลัซ)
So lost, confused again
(โซ ล็อซท , ค็อนฟยูส อะเกน)
I feel so cheap
(ไอ ฟีล โซ ชีพ)
So used, unfaithful
(โซ ยูซ , อันเฟธฟุล)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)

I feel so mad
(ไอ ฟีล โซ แม็ด)
I feel so angry
(ไอ ฟีล โซ แองกริ)
I feel so callous
(ไอ ฟีล โซ แคลลัซ)
So lost, confused again
(โซ ล็อซท , ค็อนฟยูส อะเกน)
I feel so cheap
(ไอ ฟีล โซ ชีพ)
So used, unfaithful
(โซ ยูซ , อันเฟธฟุล)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)
Let’s start over
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel So คำอ่านไทย Box Car Racer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น