เนื้อเพลง Ass Like That คำอ่านไทย Eminem

[Chorus]
([ โครัซ ])
The way you shake it, I can’t believe it
(เดอะ เว ยู เฌค อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
I ain’t never seen an ass like that
(ไอ เอน เนฝเออะ ซีน แอน อาซ ไลค แดท)
The way you move it, you make my pee pee go
(เดอะ เว ยู มูฝ อิท , ยู เมค มาย พี พี โก)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)

I don’t believe it, it’s almost too good to be true
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิท , อิทซ ออลโมซท ทู เกิด ทู บี ทรู)
I ain’t never seen an ass like that
(ไอ เอน เนฝเออะ ซีน แอน อาซ ไลค แดท)
The way you move it, you make my pee pee go
(เดอะ เว ยู มูฝ อิท , ยู เมค มาย พี พี โก)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)

The way she moves she’s like a belly dancer
(เดอะ เว ชี มูฝ ชี ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)
She’s shaking that ass to that new nelly jam, I
(ชี เชคกิ้ง แดท อาซ ทู แดท นยู เนลลีแจ็ม , ไอ)
Think someones at the door
(ธิงค ซัมวัน แอ็ท เดอะ โด)
But I don’t think I’m gonna answer
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค แอม กอนนะ อานเซอะ)
Police saying ” freeze ”
(โพะลีซ เซอิง ” ฟรีส “)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)
What do you mean freeze?
(ฮว็อท ดู ยู มีน ฟรีส)
Please, I’m a human being, I have needs
(พลีส , แอม มา ฮยูแม็น บีอิง , ไอ แฮ็ฝ นีด)
I’m not done, not till I’m finish peeing
(แอม น็อท ดัน , น็อท ทิล แอม ฟีนอิฌ พิอิง)
I am not resisting arrest, I am agreeing Mr. Officer
(ไอ แอ็ม น็อท รีซิซติง แอะเรซท , ไอ แอ็ม อะครีอิง มีซเทอะ อ็อฟฟิสเซอะ)
I’m already on my knees
(แอม ออลเรดอิ ออน มาย นี)
I can’t get on the ground any further, it’s impossible for me
(ไอ แค็นท เก็ท ออน เดอะ กเรานด เอนอิ เฟอเฑอะ , อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอ มี)
And do not treat me like a murderer, I just like to pee, pee, pee
(แอ็นด ดู น็อท ทรีท มี ไลค เก เมอเดอะเรอะ , ไอ จัซท ไลค ทู พี , พี , พี)
Yes, I make r&b, I sing song it go
(เย็ซ , ไอ เมค อาร์ &บี , ไอ ซิง ซ็อง อิท โก)
Ring-a-chong, a-ching-chong-chong-chong-ching
(ริง อะ ชอง , อะ ชิง ชอง ชอง ชอง ชิง)
Psych, I joke, I joke, I kidd, I kidd
(ซายคฺ , ไอ โจค , ไอ โจค , ไอ คิ๊ด , ไอ คิ๊ด)
If I offend I’m sorry, please, please forgive
(อิฟ ฟาย อ็อฟเฟนด แอม ซอริ , พลีส , พลีส เฟาะกีฝ)
For I am Triumph, the puppet dog, I am a mere puppet
(ฟอ ไอ แอ็ม ทไรอัมฟ , เดอะ พัพเพ็ท ด็อก , ไอ แอ็ม มา เมีย พัพเพ็ท)
I can get away with anything I sing, you will love it
(ไอ แค็น เก็ท อะเว วิฑ เอนอิธิง ไอ ซิง , ยู วิล ลัฝ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Jessica Simpson, looks oh so temptin’
(เจซซีก้าซิมป์สัน , ลุค โอ โซ เทมติน)
Nick I ain’t never seen an ass like that
(นิค ไอ เอน เนฝเออะ ซีน แอน อาซ ไลค แดท)
Everytime I see that show on MTV my pee pee goes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี แดท โฌ ออน เอ็มทีวี มาย พี พี โกซ)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)

Mary-Kate and Ashley used to be so wholesome
(แมริ เคท แอ็นด อาชลี ยูซ ทู บี โซ โฮวซัม)
Now they’re getting older, they’re starting to grow bum bums
(เนา เดรว เกดดดิ้ง โอลเดอะ , เดรว ซทาททิง ทู กโร บัม บัม)
I go to the movies and sit down with my pop corn
(ไอ โก ทู เดอะ มูวี่ แซน ซิท เดาน วิฑ มาย พ็อพ คอน)
Police saying ” freeze ”
(โพะลีซ เซอิง ” ฟรีส “)
Doing doing doing
(ดูอิง ดูอิง ดูอิง)
What do you mean freeze?
(ฮว็อท ดู ยู มีน ฟรีส)
Geez, I just got my seat
(จีซ , ไอ จัซท ก็อท มาย ซีท)
I have ticket, look, I put away my zip-reciept
(ไอ แฮ็ฝ ทีคเคท , ลุค , ไอ พัท อะเว มาย สิพ รีชิพ)
Please do not remove me from this movie theater please
(พลีส ดู น็อท ริมูฝ มี ฟร็อม ดีซ มูวี่ ธีอะเทอะ พลีส)
I did not even get to see Mary-Kate shower scene
(ไอ ดิด น็อท อีเฝ็น เก็ท ทู ซี แมริ เคท เฌาเออะ ซีน)
I didn’t mean to be obscene or make a great big scene
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บี อ็อบซีน ออ เมค เก กเรท บิก ซีน)
And don’t treat me like I’m pee wee herman, this movies PG
(แอ็นด ด้อนท์ ทรีท มี ไลค แอม พี วี เฮอร์เมน , ดีซ มูวี่ PG)
Mr. Officer, I demand to see my attorney
(มีซเทอะ อ็อฟฟิสเซอะ , ไอ ดิมานด ทู ซี มาย แอ็ทเทอนิ)
I will simply plead innocent, cop a plea and be free
(ไอ วิล ซีมพลิ พลีด อีนโนะเซ็นท , ค็อพ อะ พลี แอ็นด บี ฟรี)
Free, yes, free, right back on the streets
(ฟรี , เย็ซ , ฟรี , ไรท แบ็ค ออน เดอะ ซทรีท)
What you mean my lawyer’s with Michael, he’s too busy?
(ฮว็อท ยู มีน มาย ลอเยอะ วิฑ ไมเล , อีส ทู บีสอิ)
I am Triumph, Britney Spears has shoulders like a man
(ไอ แอ็ม ทไรอัมฟ , บริทนี่ ซเพีย แฮ็ส โฌลเดอะ ไลค เก แม็น)
And I can say that and you’ll laugh cuz that is a puppet on my hand
(แอ็นด ดาย แค็น เซ แดท แอ็นด โยว ลาฟ คัซ แดท อีส ซา พัพเพ็ท ออน มาย แฮ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hilary Duff is not quite old enough so
(ฮิลารี ดัฟฟ อีส น็อท คไวท โอลด อินัฟ โซ)
I ain’t never seen a b*tt like that
(ไอ เอน เนฝเออะ ซีน อะ บี *tt ไลค แดท)
Maybe next year I’ll say ass and she’ll make my pee pee go
(เมบี เน็คซท เยีย อิล เซ อาซ แซน เฌ็ล เมค มาย พี พี โก)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)

The way she moves she dances like a go-go
(เดอะ เว ชี มูฝ ชี ดานซ ไลค เก โก โก)
In that video she sings get out your poles, so
(อิน แดท ฝีดอิโอ ชี ซิง เก็ท เอ้า ยุร โพล , โซ)
I need a new boyfriend, hi my name is JoJo
(ไอ นีด อะ นยู บอยเฟรน , ไฮ มาย เนม อีส โจโจ)
Police saying ” freeze ”
(โพะลีซ เซอิง ” ฟรีส “)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)
What do you mean freeze?
(ฮว็อท ดู ยู มีน ฟรีส)
My computers would be seized and my keys to my ranch
(มาย ค็อมพยูทเออะ เวิด บี ซีส แอ็นด มาย คี ทู มาย แร็นช)
I just baked cookies Mr. Officer, looky, take a whiff of these
(ไอ จัซท บากคฺ คูคอิ มีซเทอะ อ็อฟฟิสเซอะ , ลูกี , เทค เก ฮวิฟ อ็อฝ ฑิส)
Here, I make Jesus juice, take a sip of this
(เฮียร , ไอ เมค จีสัซ จูซ , เทค เก ซิพ อ็อฝ ดีซ)
Nobody is safe from me, no not even me
(โนบอดี้ อีส เซฟ ฟร็อม มี , โน น็อท อีเฝ็น มี)
I don’t even know if I can say the word pee pee, pee
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน อิฟ ฟาย แค็น เซ เดอะ เวิด พี พี , พี)
On the radio, but I think I did
(ออน เดอะ เรดิโอ , บัท ไอ ธิงค ไอ ดิด)
Janet, is that a breast, I think I just saw a tit
(แจนเนท , อีส แดท ดา บเร็ซท , ไอ ธิงค ไอ จัซท ซอ อะ ทิท)
Psych, I joke, I joke, I kidd, I kidd
(ซายคฺ , ไอ โจค , ไอ โจค , ไอ คิ๊ด , ไอ คิ๊ด)
I don’t think my joke is working, I must flee quick
(ไอ ด้อนท์ ธิงค มาย โจค อีส เวิคกิง , ไอ มัซท ฟลี ควิค)
Get to the chopper, everybody get out
(เก็ท ทู เดอะ ชอปเพอ , เอวี่บอดี้ เก็ท เอ้า)
I am not Triumph, I am Arnold, get down
(ไอ แอ็ม น็อท ทไรอัมฟ , ไอ แอ็ม อาร์โนด , เก็ท เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So Gwen Stefani, will you pee pee on me please?
(โซ จีเวน สเตฟานี่ , วิล ยู พี พี ออน มี พลีส)
I ain’t never seen an ass like that
(ไอ เอน เนฝเออะ ซีน แอน อาซ ไลค แดท)
Cuz the way you move it, you make my pee pee go
(คัซ เดอะ เว ยู มูฝ อิท , ยู เมค มาย พี พี โก)
Doing, doing, doing
(ดูอิง , ดูอิง , ดูอิง)

F*ck is wrong with you? [ha!]
(เอฟ *ck อีส ร็อง วิฑ ยู [ ฮา ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ass Like That คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น