เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Justin Bieber

Believe, believe, believe
(บิลีฝ , บิลีฝ , บิลีฝ)

I don’t know how I got here
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ไอ ก็อท เฮียร)
I knew it wouldn’t be easy
(ไอ นยู อิท วูดดึ่น บี อีสอิ)
But your faith in me was so clear
(บัท ยุร เฟธ อิน มี วอส โซ คเลีย)
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ซาย ก็อท น็อค ออน เดอะ ฟโล)
But you knew one day I would be standing tall
(บัท ยู นยู วัน เด ไอ เวิด บี ซแทนดิง ทอล)
Just look at me now
(จัซท ลุค แกท มี เนา)

Cause everything starts from something
(คอส เอ๊วี่ติง ซทาท ฟร็อม ซัมติง)
But something would be nothing
(บัท ซัมติง เวิด บี นัธอิง)
Nothing if your heart didn’t dream with me
(นัธอิง อิฟ ยุร ฮาท ดิ๊นอิน ดรีม วิฑ มี)
Where would I be, if you didn’t believe
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)
Believe…
(บิลีฝ)

There were days when I was just broken, you know
(แดร์ เวอ เด ฮเว็น นาย วอส จัซท บโรเค็น , ยู โน)
There were nights when I was doubting myself
(แดร์ เวอ ไนท ฮเว็น นาย วอส ดาวดิง ไมเซลฟ)
But your kept my heart from falling
(บัท ยุร เค็พท มาย ฮาท ฟร็อม ฟ๊อลิง)
It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ซาย ก็อท น็อค ออน เดอะ ฟโล)
But you knew one day I would be standing tall
(บัท ยู นยู วัน เด ไอ เวิด บี ซแทนดิง ทอล)
Just look at us now
(จัซท ลุค แกท อัซ เนา)

Cause everything starts from something
(คอส เอ๊วี่ติง ซทาท ฟร็อม ซัมติง)
But something would be nothing
(บัท ซัมติง เวิด บี นัธอิง)
Nothing if your heart didn’t dream with me
(นัธอิง อิฟ ยุร ฮาท ดิ๊นอิน ดรีม วิฑ มี)
Where would I be, if you didn’t believe
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)

[Gospel]
([ ก็อซเพ็ล ])
Where would I be, if you, if you
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู , อิฟ ยู)
If you didn’t believe
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)
Would I know how it feels to
(เวิด ดาย โน เฮา อิท ฟีล ทู)
Touch the sky, if you didn’t believe
(ทั๊ช เดอะ ซไค , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)
Believe, believe
(บิลีฝ , บิลีฝ)

It didn’t matter how many times I got knocked on the floor
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ซาย ก็อท น็อค ออน เดอะ ฟโล)
You knew one day I would be standing tall
(ยู นยู วัน เด ไอ เวิด บี ซแทนดิง ทอล)
Just look at us now
(จัซท ลุค แกท อัซ เนา)

Cause everything starts from something
(คอส เอ๊วี่ติง ซทาท ฟร็อม ซัมติง)
But something would be nothing
(บัท ซัมติง เวิด บี นัธอิง)
Nothing if your heart didn’t dream with me
(นัธอิง อิฟ ยุร ฮาท ดิ๊นอิน ดรีม วิฑ มี)

Cause everything starts from something
(คอส เอ๊วี่ติง ซทาท ฟร็อม ซัมติง)
But something would be nothing
(บัท ซัมติง เวิด บี นัธอิง)
Nothing if your heart didn’t dream with me
(นัธอิง อิฟ ยุร ฮาท ดิ๊นอิน ดรีม วิฑ มี)
Where would I be, if you didn’t believe
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)

[Gospel]
([ ก็อซเพ็ล ])
Where would I be, if you
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู)
If you didn’t believe
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)
Would I know how it feels to
(เวิด ดาย โน เฮา อิท ฟีล ทู)
Touch the sky, if you didn’t believe
(ทั๊ช เดอะ ซไค , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)
Believe, believe
(บิลีฝ , บิลีฝ)

Where would I be, if you didn’t believe
(ฮแว เวิด ดาย บี , อิฟ ยู ดิ๊นอิน บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น