เนื้อเพลง Touch the Sky คำอ่านไทย Avril Lavigne

I used to carry this big old world
(ไอ ยูซ ทู แคริ ดีซ บิก โอลด เวิลด)
On my shoulders and back
(ออน มาย โฌลเดอะ แซน แบ็ค)
I used to lie inside my room
(ไอ ยูซ ทู ไล อีนไซด มาย รุม)
Wondering where I’m at
(วันเดอะริง ฮแว แอม แอ็ท)

I felt a chill running through my veins
(ไอ เฟ็ลท ดา ชิล รันนิง ธรู มาย เฝน)
And wondered, would I be saved?
(แอ็นด วันเดอะ , เวิด ดาย บี เซฝ)
I felt the ice building in my soul
(ไอ เฟ็ลท ดิ ไอซ บีลดิง อิน มาย โซล)
Would it melt away?
(เวิด ดิท เม็ลท อะเว)

He’s a warm breeze
(อีส ซา วอม บรีส)
Breathing life into me
(บรีสดิง ไลฟ อีนทุ มี)
He’s the sunlight
(อีส เดอะ ซันไลท์)
Shining down on me
(ชายนิง เดาน ออน มี)

I used to worry my life away
(ไอ ยูซ ทู เวอริ มาย ไลฟ อะเว)
Counting every dime
(เค๊าติง เอฝริ ไดม)
Shutting out the ones I loved
(ชัทดิง เอ้า ดิ วัน ซาย ลัฝ)
Never finding the time
(เนฝเออะ ไฟนดิง เดอะ ไทม)

And then one day I was overcome
(แอ็นด เด็น วัน เด ไอ วอส โอเว่อร์คัม)
By loneliness and dispair
(ไบ โลนลิเน็ซ แซน ดิสแปร์)
And deep inside I thought I heard
(แอ็นด ดีพ อีนไซด ไอ ธอท ไอ เฮิด)
” Lean on me, I’m here ”
(” ลีน ออน มี , แอม เฮียร “)

He’s a warm breeze
(อีส ซา วอม บรีส)
Breathing life into me
(บรีสดิง ไลฟ อีนทุ มี)
He’s the sunlight
(อีส เดอะ ซันไลท์)
Shining down on me
(ชายนิง เดาน ออน มี)
I pulled the burden from off my back
(ไอ พุล เดอะ เบ๊อรํเด้น ฟร็อม ออฟฟ มาย แบ็ค)
And tossed it into the wind
(แอ็นด ท็อซ ดิท อีนทุ เดอะ วินด)
And stretched my arms toward the sky
(แอ็นด ซทเร็ช มาย อาม ทูวอด เดอะ ซไค)
And let my life begin
(แอ็นด เล็ท มาย ไลฟ บีกีน)

And like a tree, I have measured up
(แอ็นด ไลค เก ทรี , ไอ แฮ็ฝ เมฉเออะ อัพ)
Best when I’ve been cut down
(เบ็ซท ฮเว็น แอฝ บีน คัท เดาน)
And like a tree, I can touch the sky
(แอ็นด ไลค เก ทรี , ไอ แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค)
With my feet on the ground
(วิฑ มาย ฟีท ออน เดอะ กเรานด)

He’s a warm breeze
(อีส ซา วอม บรีส)
Breathing life into me
(บรีสดิง ไลฟ อีนทุ มี)
He’s the sunlight
(อีส เดอะ ซันไลท์)
Shining down on me
(ชายนิง เดาน ออน มี)

He’s a warm breeze
(อีส ซา วอม บรีส)
Breathing life into me
(บรีสดิง ไลฟ อีนทุ มี)
He’s the sunlight
(อีส เดอะ ซันไลท์)
Shining down on me, yeah
(ชายนิง เดาน ออน มี , เย่)
Shining down on me
(ชายนิง เดาน ออน มี)
Shining down, shining down
(ชายนิง เดาน , ชายนิง เดาน)
Shining down on me
(ชายนิง เดาน ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch the Sky คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น