เนื้อเพลง The Story So Far คำอ่านไทย New Found Glory

I can’t remember the time or place,
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ออ พเลซ ,)
or what you were wearing,
(ออ ฮว็อท ยู เวอ เวียริง ,)
it’s unclear about how we met,
(อิทซ อั๊นเคลีย อะเบาท เฮา วี เม็ท ,)
all I know it was the best conversation that I’ve ever had,
(ออล ไอ โน อิท วอส เดอะ เบ็ซท คอนเฝอะเซฌัน แดท แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด ,)
to this day I never found someone,
(ทู ดีซ เด ไอ เนฝเออะ เฟานด ซัมวัน ,)
with eyes as wide as yours,
(วิฑ ไอ แอ็ส ไวด แอ็ส ยุร ,)
I’ve been searching up and down this coast,
(แอฝ บีน เซิชอิง อัพ แอ็นด เดาน ดีซ โคซท ,)
overlooking what I need the most
(โอฝเวอร์ลุคกิง ฮว็อท ไอ นีด เดอะ โมซท)

did you notice I was afraid?
(ดิด ยู โนทิซ ไอ วอส อัฟเรด)
I thought I’d run out of things to say,
(ไอ ธอท อาย รัน เอ้า อ็อฝ ธิง ทู เซ ,)
two more hours until tonight burns this away,
(ทู โม เอาร อันทีล ทุไนท เบิน ดีซ อะเว ,)
and it starts all over again,
(แอ็นด ดิท ซทาท ซอร์ โอเฝอะ อะเกน ,)
the sky will never look the same again,
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน ,)
till you show me how it could be,
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี ,)
the sky will never look the same again,
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน ,)
till you show me how it could be
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี)

and everything else is irrelevant,
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เอ็ลซ อีส อีเรวเรเว้น ,)
to the story so far,
(ทู เดอะ ซโทริ โซ ฟา ,)
a coincidence that you look like her from a far,
(อะ โคะอีนซิเด็นซ แดท ยู ลุค ไลค เฮอ ฟร็อม มา ฟา ,)
is it true that you like to sleep alone?
(อีส ซิท ทรู แดท ยู ไลค ทู ซลีพ อะโลน)
Or is it what just tell everyone?
(ออ อีส ซิท ฮว็อท จัซท เท็ล เอ๊วี่วัน)

Did you notice that I was afraid?
(ดิด ยู โนทิซ แดท ไอ วอส อัฟเรด)
I thought I’d run out of things to say
(ไอ ธอท อาย รัน เอ้า อ็อฝ ธิง ทู เซ)
two more hours until tonight burns this away,
(ทู โม เอาร อันทีล ทุไนท เบิน ดีซ อะเว ,)
and it starts all over again
(แอ็นด ดิท ซทาท ซอร์ โอเฝอะ อะเกน)
the sky will never look the same again,
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน ,)
till you show me how it could be
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี)
the sky will never look the same again
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน)
till you show me how it could be
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี)

and when the world turns over
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ เวิลด เทิน โอเฝอะ)
ill keep my ears to the wall
(อิล คีพ มาย เอีย ทู เดอะ วอล)
and when the world turns over
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ เวิลด เทิน โอเฝอะ)
ill keep my feet straight on the ground
(อิล คีพ มาย ฟีท ซทเรท ออน เดอะ กเรานด)

did u notice I was afraid?
(ดิด ยู โนทิซ ไอ วอส อัฟเรด)
I thought I’d run out of things to say,
(ไอ ธอท อาย รัน เอ้า อ็อฝ ธิง ทู เซ ,)
two more hours until today burns this away,
(ทู โม เอาร อันทีล ทุเด เบิน ดีซ อะเว ,)
and it starts all over again,
(แอ็นด ดิท ซทาท ซอร์ โอเฝอะ อะเกน ,)
the sky will never look the same again
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน)
till you show me how it could be
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี)
the sky will never look the same again
(เดอะ ซไค วิล เนฝเออะ ลุค เดอะ เซม อะเกน)
till you show me how it could be
(ทิล ยู โฌ มี เฮา อิท เคิด บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Story So Far คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น