เนื้อเพลง Shut Up คำอ่านไทย Kelly Osbourne

You say,
(ยู เซ ,)
I should do it differently.
(ไอ เชิด ดู อิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
I don’t,
(ไอ ด้อนท์ ,)
Necessarily agree.
(เนซเอ็ซเซริลิ อักรี)
Stand up!
(ซแท็นด อัพ !)
Sit down!
(ซิท เดาน !)
Be nice!
(บี ไน๊ซ์ !)
Did ya hear me ask for your advice?
(ดิด ยา เฮีย มี อาซค ฟอ ยุร แอ็ดไฝซ)

Don’t bother,
(ด้อนท์ บอฑเออะ ,)
Trying to tell me your beliefs.
(ทไรอิง ทู เท็ล มี ยุร บิลีฟ)
your point of view
(ยุร พอยนท อ็อฝ ฝยู)
looks pretty screwed to me
(ลุค พรีททิ ซครู ทู มี)
Do this!
(ดู ดีซ !)
Do that!
(ดู แดท !)
On track!
(ออน ทแรค !)
Do me a favor and don’t talk back!
(ดู มี อะ เฟเฝอะ แอ็นด ด้อนท์ ทอค แบ็ค !)

Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
But the conversation always ends where it began.
(บัท เดอะ คอนเฝอะเซฌัน ออลเว เอ็นด ฮแว อิท บิแกน)
Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
And I need a vacation.
(แอ็นด ดาย นีด อะ เฝเคฌัน)
I`ve got a headache from you
(แอบก็อท ดา เฮดแฮ็ค ฟร็อม ยู)

Shut up!
(ฌัท อัพ !)
Don’t want to hear your voice.
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยุร ฝอยซ)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)
I’m sick of all the noise.
(แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ นอยส)
theres nothing you can say that means
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น เซ แดท มีน)
a damn thing to me
(อะ แด็ม ธิง ทู มี)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)

Blah Blah, Blah Blah, Blah Blah, Blah Blah.
(บลา บลา , บลา บลา , บลา บลา , บลา บลา)

That’s what,
(แด๊ท ฮว็อท ,)
It sounds like you said to me.
(อิท เซานด ไลค ยู เซ็ด ทู มี)
You nag and you brag and I gag,
(ยู แน็ก แอ็นด ยู บแร็ก แอ็นด ดาย แก็ก ,)
There’s so much beauty in what we have.
(แดร์ โซ มัช บยูทิ อิน ฮว็อท วี แฮ็ฝ)

You must,
(ยู มัซท ,)
Have better things that you can do.
(แฮ็ฝ เบทเทอะ ธิง แดท ยู แค็น ดู)
or does your life revolve around me too?
(ออ โด ยุร ไลฟ ริฝอลฝ อะเรานด มี ทู)
What you want,
(ฮว็อท ยู ว็อนท ,)
What I need.
(ฮว็อท ไอ นีด)
Oh please!
(โอ พลีส !)
I think you get off,
(ไอ ธิงค ยู เก็ท ออฟฟ ,)
Hearing yourself speak.
(เฮียริง ยุรเซลฟ ซพีค)

Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
But the conversation always ends where it began.
(บัท เดอะ คอนเฝอะเซฌัน ออลเว เอ็นด ฮแว อิท บิแกน)
Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
And I need a vacation.
(แอ็นด ดาย นีด อะ เฝเคฌัน)
i`ve got a headache from you
(แอบก็อท ดา เฮดแฮ็ค ฟร็อม ยู)

Shut up!
(ฌัท อัพ !)
Don’t want to hear your voice.
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยุร ฝอยซ)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)
I’m sick of all the noise.
(แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ นอยส)
theres nothign you can say that means
(แดร์ นอดตีน ยู แค็น เซ แดท มีน)
a damn thign to me
(อะ แด็ม ติน ทู มี)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)

Don’t want to be polite.
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี โพะไลท)
It’s messed up,
(อิทซ เม็ซ อัพ ,)
How you always think you’re right.
(เฮา ยู ออลเว ธิงค ยัวร์ ไรท)
There’s nothing you can say,
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น เซ ,)
That’s gonna change the way I am.
(แด๊ท กอนนะ เชนจ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)

Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
But the conversation always ends where it began.
(บัท เดอะ คอนเฝอะเซฌัน ออลเว เอ็นด ฮแว อิท บิแกน)
Round and round,
(เรานด แอ็นด เรานด ,)
And I need a vacation.
(แอ็นด ดาย นีด อะ เฝเคฌัน)
I`ve got a headache from you!
(แอบก็อท ดา เฮดแฮ็ค ฟร็อม ยู !)

Shut up!
(ฌัท อัพ !)
Don’t want to hear your voice.
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยุร ฝอยซ)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)
I’m sick of all the noise.
(แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ นอยส)
theres nothing you can say that means
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น เซ แดท มีน)
a damn thign to me
(อะ แด็ม ติน ทู มี)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)

Don’t want to be polite.
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี โพะไลท)
It’s messed up,
(อิทซ เม็ซ อัพ ,)
How you always think you’re right.
(เฮา ยู ออลเว ธิงค ยัวร์ ไรท)
There’s nothing you can say,
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น เซ ,)
That’s gonna change the way I am.
(แด๊ท กอนนะ เชนจ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
Shut up!
(ฌัท อัพ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shut Up คำอ่านไทย Kelly Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น