เนื้อเพลง Achy Breaky Heart คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

You can tell the world you never was my girl
(ยู แค็น เท็ล เดอะ เวิลด ยู เนฝเออะ วอส มาย เกิล)
You can burn my clothes when I’m gone
(ยู แค็น เบิน มาย คโลฑ ฮเว็น แอม กอน)
Or you can tell your friends just what a fool I’ve been
(ออ ยู แค็น เท็ล ยุร ฟเร็นด จัซท ฮว็อท ดา ฟูล แอฝ บีน)
And laugh and joke about me on the phone
(แอ็นด ลาฟ แอ็นด โจค อะเบาท มี ออน เดอะ โฟน)

You can tell my arms to go back onto the phone
(ยู แค็น เท็ล มาย อาม ทู โก แบ็ค ออนทู เดอะ โฟน)
You can tell my feet to hit the floor
(ยู แค็น เท็ล มาย ฟีท ทู ฮิท เดอะ ฟโล)
Or you can tell my lilps to tell my fingertips
(ออ ยู แค็น เท็ล มาย ลิพสฺ ทู เท็ล มาย ฟิงเกอร์ทิป)
They won’t be reaching out for you no more
(เฑ ว็อนท บี รีชชิง เอ้า ฟอ ยู โน โม)

But don’t tell my heart, my achy breaky heart
(บัท ด้อนท์ เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
I just don’t think it’d understand
(ไอ จัซท ด้อนท์ ธิงค อิทด อันเดิซแทนด)
And if you tell my heart, my achy breaky heart
(แอ็นด อิฟ ยู เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
He might blow up and kill this man
(ฮี ไมท บโล อัพ แอ็นด คิล ดีซ แม็น)
Ooo
(อู้)

You can tell your ma I moved to Arkansas
(ยู แค็น เท็ล ยุร มา ไอ มูฝ ทู อาแคนซอส)
Or you can tell your dog to bite my leg
(ออ ยู แค็น เท็ล ยุร ด็อก ทู ไบท มาย เล็ก)
Or tell your brother Cliff who’s fist can tell my lips
(ออ เท็ล ยุร บรัฑเออะ คลิฟ ฮู ฟิซท แค็น เท็ล มาย ลิพ)
He never really liked me anyway
(ฮี เนฝเออะ ริแอ็ลลิ ลิค มี เอนอิเว)

Oh tell your Aunt Louise, tell anything you please
(โอ เท็ล ยุร อานท ลูอีด , เท็ล เอนอิธิง ยู พลีส)
Myself already knows that I’m okay
(ไมเซลฟ ออลเรดอิ โน แดท แอม โอเค)
Oh you can tell my eyes to watch out for my mind
(โอ ยู แค็น เท็ล มาย ไอ ทู ว็อช เอ้า ฟอ มาย ไมนด)
It might be walking out on me today
(อิท ไมท บี วอคกิง เอ้า ออน มี ทุเด)

But don’t tell my heart, my achy breaky heart
(บัท ด้อนท์ เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
I just don’t think it’d understand
(ไอ จัซท ด้อนท์ ธิงค อิทด อันเดิซแทนด)
And if you tell my heart, my achy breaky heart
(แอ็นด อิฟ ยู เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
He might blow up and kill this man
(ฮี ไมท บโล อัพ แอ็นด คิล ดีซ แม็น)
Ooo
(อู้)

But don’t tell my heart, my achy breaky heart
(บัท ด้อนท์ เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
I just don’t think it’d understand
(ไอ จัซท ด้อนท์ ธิงค อิทด อันเดิซแทนด)
And if you tell my heart, my achy breaky heart
(แอ็นด อิฟ ยู เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
He might blow up and kill this man
(ฮี ไมท บโล อัพ แอ็นด คิล ดีซ แม็น)
Ooo
(อู้)

Don’t tell my heart, my achy breaky heart
(ด้อนท์ เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
He might blow up and kill this man
(ฮี ไมท บโล อัพ แอ็นด คิล ดีซ แม็น)
Ooo
(อู้)

Don’t tell my heart, my achy breaky heart
(ด้อนท์ เท็ล มาย ฮาท , มาย เอกคี บลีกี้ ฮาท)
He might blow up and kill this man
(ฮี ไมท บโล อัพ แอ็นด คิล ดีซ แม็น)
Ooo
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Achy Breaky Heart คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น