เนื้อเพลง Applause คำอ่านไทย Lady Gaga

I stand here waiting for you to bang the gong
(ไอ ซแท็นด เฮียร เวททิง ฟอ ยู ทู แบ็ง เดอะ ก็อง)
To crash the critic saying, ” Is it right or is it wrong? ”
(ทู คแร็ฌ เดอะ ครีทอิค เซอิง , ” อีส ซิท ไรท ออ อีส ซิท ร็อง “)
If only fame had an I.V., baby could I bear
(อิฟ โอ๊นลี่ เฟม แฮ็ด แอน นาย วี , เบบิ เคิด ดาย แบ)
Being away from you, I found the vein, put it in here
(บีอิง อะเว ฟร็อม ยู , ไอ เฟานด เดอะ เฝน , พัท ดิธ อิน เฮียร)

I live for the applause, applause, applause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)
I live for the applause-plause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the applause-plause
(ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the way that you cheer and scream for me
(ไลฝ ฟอ เดอะ เว แดท ยู เชีย แอ็นด ซครีม ฟอ มี)
The applause, applause, applause
(ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)

Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])
Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])

[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch, touch
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch, touch
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช)

I’ve overheard your theory ” nostalgia’s for geeks ”
(แอฝ โอเฝอะเฮิด ยุร ธีโอะริ ” น็อซแทลเจียะ ฟอ กีก”)
I guess sir, if you say so, some of us just like to read
(ไอ เก็ซ เซอ , อิฟ ยู เซ โซ , ซัม อ็อฝ อัซ จัซท ไลค ทู เร็ด)
One second I’m a Kunst, then suddenly the Kunst is me
(วัน เซคอันด แอม มา คันทฺ , เด็น ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ คันทฺ อีส มี)
Pop culture was an art, now art’s a pop culture in me
(พ็อพ คัลเชอะ วอส แอน อาท , เนา อาท ซา พ็อพ คัลเชอะ อิน มี)

I live for the applause, applause, applause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)
I live for the applause-plause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the applause-plause
(ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the way that you cheer and scream for me
(ไลฝ ฟอ เดอะ เว แดท ยู เชีย แอ็นด ซครีม ฟอ มี)
The applause, applause, applause
(ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)

Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])
Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])

[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch, touch
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch, touch
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Ooh-ooh
(อู้ อู้)
Touch, touch
(ทั๊ช , ทั๊ช)
Ooh-ooh ooh-ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Touch, touch now
(ทั๊ช , ทั๊ช เนา)

Ooh-ooh-ooh-hoo
(อู้ อู้ อู้ ฮู)
Ooh-ooh-ooh-hoo
(อู้ อู้ อู้ ฮู)
Ooh-ooh-ooh-hoo
(อู้ อู้ อู้ ฮู)
Ooh-ooh
(อู้ อู้)

I live for the applause, applause, applause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)
I live for the applause-plause
(ไอ ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the applause-plause
(ไลฝ ฟอ ดิ แอ็พลอส พอส)
Live for the way that you cheer and scream for me.
(ไลฝ ฟอ เดอะ เว แดท ยู เชีย แอ็นด ซครีม ฟอ มี)
The applause, applause, applause
(ดิ แอ็พลอส , แอ็พลอส , แอ็พลอส)

Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])
Give me that thing that I love [I’ll turn the lights on]
(กิฝ มี แดท ธิง แดท ไอ ลัฝ [ อิล เทิน เดอะ ไลท ออน ])
Put your hands up, make ’em touch, touch [make it real loud]
(พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])

[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch [make it real loud]
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช [ เมค อิท ริแอ็ล เลาด ])
[A-P-P-L-A-U-S-E] Make it real loud
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] เมค อิท ริแอ็ล เลาด)
[A-P-P-L-A-U-S-E] Put your hands up, make ’em touch, touch
([ อะ พี พี แอล อะ ยู เอส อี ] พัท ยุร แฮ็นด อัพ , เมค เอ็ม ทั๊ช , ทั๊ช)

A-R-T-P-O-P
(อะ อาร์ ที พี โอ พี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Applause คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น