เนื้อเพลง Boys (The Co-Ed Remix) คำอ่านไทย Britney Spears feat Pharrell Williams

[Britney]
([ บริทนี่ ])
For whatever reason,
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น ,)
I feel like I’ve been wanting you all my life
(ไอ ฟีล ไลค แอฝ บีน วอนทิง ยู ออล มาย ไลฟ)
If you don’t understand
(อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
I’m so glad we’re at the same place
(แอม โซ กแล็ด เวีย แอ็ท เดอะ เซม พเลซ)
At the same time, it’s over now
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม , อิทซ โอเฝอะ เนา)

I spotted you dancin’ You made all the girls stare
(ไอ ซพอททิด ยู แดนซิน ยู เมด ออล เดอะ เกิล ซแท)
Those lips and your brown eyes [oooh]
(โฑส ลิพ แซน ยุร บเราน ไอ [ อู้ ])
And your sexy hair [uh]
(แอ็นด ยุร เซคซิ แฮ [ อา ])
I said shake my thang
(ไอ เซ็ด เฌค มาย เตง)
I make the world want you [giggle]
(ไอ เมค เดอะ เวิลด ว็อนท ยู [ กิ๊กเกิล ])
Tell your boys you’ll be back
(เท็ล ยุร บอย โยว บี แบ็ค)
I wanna see what you can do [uh]
(ไอ วอนนา ซี ฮว็อท ยู แค็น ดู [ อา ])

What would it take for you to just leave with me?
(ฮว็อท เวิด ดิท เทค ฟอ ยู ทู จัซท ลีฝ วิฑ มี)
Not tryin to sound conceited but
(น็อท ทายอิน ทู เซานด ค็อนซีท บัท)
me and you were meant to be [yeah,yeah]
(มี แอ็นด ยู เวอ เม็นท ทู บี [ เย่ , เย่ ])
You’re a sexy guy[uh], I’m a nice girl [don’t cha know]
(ยัวร์ อะ เซคซิ ไก [ อา ] , แอม มา ไน๊ซ์ เกิล [ ด้อนท์ ชา โน ])
Let’s turn this dance floor into our own little nasty world![yeah]
(เล็ท เทิน ดีซ ดานซ ฟโล อีนทุ เอ๊า โอน ลิ๊ทเทิ่ล นาซทิ เวิลด ! [ เย่ ])

Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one [you know I need you]
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ ยู โน ไอ นีด ยู ])
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold [I just want you to touch me]
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด [ ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ทั๊ช มี ])
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one [mmm, mmm]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ อึม , อึม ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control!
(เด็น ชี ซิน ค็อนทโรล !)

[Pharrell]
([ พาเรล ])
A yo, pull your girl off the dance floor[yeah,]
(อะ โย , พุล ยุร เกิล ออฟฟ เดอะ ดานซ ฟโล [ เย่ , ])
Whisper in her ear
(ฮวีซเพอะ อิน เฮอ เอีย)
Musta’ said somethin bout me [Britney:what you say]
(มาซดา เซ็ด ซัมติน เบาท มี [ บริทนี่ : ฮว็อท ยู เซ ])
Cuz now she’s lookin over here[Britney:oh]
(คัซ เนา ชี ลุคกิน โอเฝอะ เฮียร [ บริทนี่ : โอ ])
You lookin at me with that sexy attitude[britney gigles]
(ยู ลุคกิน แอ็ท มี วิฑ แดท เซคซิ แอททิทยูด [ บริทนี่ กิกเกิล ])
But the way your girls movin it [ow]
(บัท เดอะ เว ยุร เกิล มูฝวิน หนิด [ เอ้า ])
It puts me in the mood
(อิท พัท มี อิน เดอะ มูด)
[Britney: OUW!]
([ บริทนี่ : OUW ! ])

What would it take for you to just sleep with me?[Pharrell:C’mon girl]
(ฮว็อท เวิด ดิท เทค ฟอ ยู ทู จัซท ซลีพ วิฑ มี [ พาเรล : ซีมอน เกิล ])
Not tryin to sound conceited but
(น็อท ทายอิน ทู เซานด ค็อนซีท บัท)
me and you was destiny[Britney:Don’t cha know]
(มี แอ็นด ยู วอส เดซทินิ [ บริทนี่ : ด้อนท์ ชา โน ])
I’m from N.E.R.D.[Britney:oh] Aren’t you Britney?[Britney:Don’t cha know]
(แอม ฟร็อม เอ็น อี อาร์ ดี [ บริทนี่ : โอ ] อเร้น ยู บริทนี่ [ บริทนี่ : ด้อนท์ ชา โน ])
Let’s turn this dance floor into our own little nasty thing [Britney:Get nasty]
(เล็ท เทิน ดีซ ดานซ ฟโล อีนทุ เอ๊า โอน ลิ๊ทเทิ่ล นาซทิ ธิง [ บริทนี่ : เก็ท นาซทิ ])

Girls!
(เกิล !)
I can’t speak for no one[Britney:I get nasty]
(ไอ แค็นท ซพีค ฟอ โน วัน [ บริทนี่ : ไอ เก็ท นาซทิ ])
Girls!
(เกิล !)
But I need them all the time[Britney:I get nasty]
(บัท ไอ นีด เฑ็ม ออล เดอะ ไทม [ บริทนี่ : ไอ เก็ท นาซทิ ])
Girls!
(เกิล !)
I don’t know bout your girl [Britney:I get nasty]
(ไอ ด้อนท์ โน เบาท ยุร เกิล [ บริทนี่ : ไอ เก็ท นาซทิ ])
Girls!
(เกิล !)
But I know she’s on your mind[Britney:You like that?ohh]
(บัท ไอ โน ชี ออน ยุร ไมนด [ บริทนี่ : ยู ไลค แดท โอ้ ])

[Britney]
([ บริทนี่ ])
Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one [I get nasty]
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold [I get nasty]
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one [I get nasty]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control![You like that?Here we go!]
(เด็น ชี ซิน ค็อนทโรล ! [ ยู ไลค แดท เฮียร วี โก ! ])

Have no fear
(แฮ็ฝ โน เฟีย)
Baby what are you waiting for?
(เบบิ ฮว็อท อาร์ ยู เวททิง ฟอ)
Uh uh
(อา อา)
Let me see what you can do.
(เล็ท มี ซี ฮว็อท ยู แค็น ดู)

[Britney]
([ บริทนี่ ])
Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one[oh]
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ โอ ])
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด)
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one[it’s gonna turn me on]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ อิทซ กอนนะ เทิน มี ออน ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control![oh]
(เด็น ชี ซิน ค็อนทโรล ! [ โอ ])

[Pharrell]
([ พาเรล ])
Girls!
(เกิล !)
I can’t speak for no one
(ไอ แค็นท ซพีค ฟอ โน วัน)
Girls!
(เกิล !)
But I need them all the time[Britney:it’s just me and you baby]
(บัท ไอ นีด เฑ็ม ออล เดอะ ไทม [ บริทนี่ : อิทซ จัซท มี แอ็นด ยู เบบิ ])
Girls!
(เกิล !)
I don’t know bout your girl
(ไอ ด้อนท์ โน เบาท ยุร เกิล)
Girls!
(เกิล !)
But I know she’s touchin mine[Britney:Get nasty]
(บัท ไอ โน ชี ทัชชิน ไมน [ บริทนี่ : เก็ท นาซทิ ])

[Britney:Boys]
([ บริทนี่ : บอย ])
[Pharrell:Girls] [Britney:Ow]
([ พาเรล : เกิล ] [ บริทนี่ : เอ้า ])
[Britney:Boys]
([ บริทนี่ : บอย ])
[Pharrell:Girls]
([ พาเรล : เกิล ])
[Britney:Boys……..Can’t live with them]
([ บริทนี่ : บอย แค็นท ไลฝ วิฑ เฑ็ม ])
[Pharrell: Girls]
([ พาเรล : เกิล ])
[Britney:Boys………Can’t live without em]
([ บริทนี่ : บอย แค็นท ไลฝ วิเฑาท เอ็ม ])
[Pharrell:Girls]
([ พาเรล : เกิล ])

[Britney]
([ บริทนี่ ])
Get Nasty
(เก็ท นาซทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boys (The Co-Ed Remix) คำอ่านไทย Britney Spears feat Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น