เนื้อเพลง La Belle Et La Bete คำอ่านไทย Babyshambles

[previously known as Conversation Diva]
([ พรีเฝียซลิ โนน แอ็ส คอนเฝอะเซฌัน ดีว่า ])

I’ll tell you a story but you won’t listen
(อิล เท็ล ยู อะ ซโทริ บัท ยู ว็อนท ลิ๊สซึ่น)
It’s about a nightmare steeped in tradition
(อิทซ อะเบาท ดา ไนท์แมร์ ซทีพ อิน ทระดีฌอัน)
It’s the story of a coked-up pansy
(อิทซ เดอะ ซโทริ อ็อฝ อะ โคค อัพ แพนสิ)
Who spent his nights in a flights of fancy
(ฮู ซเพ็นท ฮิส ไนท ซิน อะ ฟไลท อ็อฝ แฟนซิ)

Met two fellas over gin and mixers
(เม็ท ทู เฟลลา โอเฝอะ จิน แอ็นด มีคเซอะ)
They talked for a while he soon got the picture
(เฑ ทอค ฟอ รา ฮไวล ฮี ซูน ก็อท เดอะ พีคเชอะ)
One was a souped up Soho mincer
(วัน วอส ซา ซูพ อัพ Soho มินเซอ)
The other was a pikey with a knowledge for scriptures
(ดิ อัฑเออะ วอส ซา พายกี วิฑ อะ นอลเอ็จ ฟอ ซครีพเชอะ)

Then the conversation turned evil
(เด็น เดอะ คอนเฝอะเซฌัน เทิน อี๊วิ้ว)
Talked, talked and talked about people
(ทอค , ทอค แอ็นด ทอค อะเบาท พี๊เพิ่ล)
Why did you do it to so many people?
(ฮไว ดิด ยู ดู อิท ทู โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล)

Stumble left out of the boozer
(แสตมเบิล เล็ฟท เอ้า อ็อฝ เดอะ บูเซอร์)
… [?]
([ ])
… another life [?]
(แอะนัธเออะ ไลฟ [ ])
… looking alright [?]
(ลุคอิง ออลไร๊ท [ ])

That girls out way ahead of the game
(แดท เกิล เอ้า เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)

You’ve turned your back upon her
(ยู๊ฟ เทิน ยุร แบ็ค อุพอน เฮอ)
One too many times
(วัน ทู เมนอิ ไทม)
Spent all her hard earned money
(ซเพ็นท ดอร์ เฮอ ฮาด เอิน มันอิ)
Getting high she sang
(เกดดดิ้ง ไฮ ชี แซ็ง)

[Kate Moss]
([ เคท ม็อซ ])
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)

She’s La Belle Et La Bete at the ball
(ชี ลา เบ็ล Et ลา เบดทฺ แอ็ท เดอะ บอล)
She’s La Belle Et La Bete at the ball
(ชี ลา เบ็ล Et ลา เบดทฺ แอ็ท เดอะ บอล)
She’s La Belle Et La Bete at the ball
(ชี ลา เบ็ล Et ลา เบดทฺ แอ็ท เดอะ บอล)
… [?]
([ ])

You’ve turned your back upon her
(ยู๊ฟ เทิน ยุร แบ็ค อุพอน เฮอ)
One too many times
(วัน ทู เมนอิ ไทม)
Spent all her hard earned money
(ซเพ็นท ดอร์ เฮอ ฮาด เอิน มันอิ)
Just getting high… she sang
(จัซท เกดดดิ้ง ไฮ ชี แซ็ง)

[Kate Moss]
([ เคท ม็อซ ])
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)

Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than she?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น ชี)

I’ll tell you a story but you won’t listen
(อิล เท็ล ยู อะ ซโทริ บัท ยู ว็อนท ลิ๊สซึ่น)
It’s about a nightmare steeped in tradition
(อิทซ อะเบาท ดา ไนท์แมร์ ซทีพ อิน ทระดีฌอัน)
It’s the story of a coked-up pansy
(อิทซ เดอะ ซโทริ อ็อฝ อะ โคค อัพ แพนสิ)
Who spent his nights in a flights of fancy
(ฮู ซเพ็นท ฮิส ไนท ซิน อะ ฟไลท อ็อฝ แฟนซิ)

Met two fellas over gin and mixers
(เม็ท ทู เฟลลา โอเฝอะ จิน แอ็นด มีคเซอะ)
They talked for a while he soon got the picture
(เฑ ทอค ฟอ รา ฮไวล ฮี ซูน ก็อท เดอะ พีคเชอะ)
One was a souped up Soho mincer
(วัน วอส ซา ซูพ อัพ Soho มินเซอ)
The other was a pikey with a knowledge for scriptures
(ดิ อัฑเออะ วอส ซา พายกี วิฑ อะ นอลเอ็จ ฟอ ซครีพเชอะ)

Then the conversation turned evil
(เด็น เดอะ คอนเฝอะเซฌัน เทิน อี๊วิ้ว)
Talked and talked and talked about people
(ทอค แอ็นด ทอค แอ็นด ทอค อะเบาท พี๊เพิ่ล)
Why did you do it to so many people?
(ฮไว ดิด ยู ดู อิท ทู โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล)

That girls out way ahead of the game
(แดท เกิล เอ้า เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
Way ahead of the game
(เว อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)

You’ve turned your back upon her
(ยู๊ฟ เทิน ยุร แบ็ค อุพอน เฮอ)
One too many times
(วัน ทู เมนอิ ไทม)
Spent all her hard earned money
(ซเพ็นท ดอร์ เฮอ ฮาด เอิน มันอิ)
Just getting high… she sang
(จัซท เกดดดิ้ง ไฮ ชี แซ็ง)

[Kate Moss]
([ เคท ม็อซ ])
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)
Is she more beautiful, is she more beautiful
(อีส ชี โม บยูทิฟุล , อีส ชี โม บยูทิฟุล)
Is she more beautiful than me?
(อีส ชี โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La Belle Et La Bete คำอ่านไทย Babyshambles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น