เนื้อเพลง Some Might Say คำอ่านไทย Oasis

Some might say that sunshine follows thunder
(ซัม ไมท เซ แดท ซันชาย ฟอลโล ธันเดอะ)
Go and tell it to the man who cannot shine
(โก แอ็นด เท็ล อิท ทู เดอะ แม็น ฮู แคนน็อท ไฌน)
Some might say that we should never ponder
(ซัม ไมท เซ แดท วี เชิด เนฝเออะ พอนเดอะ)
On our thoughts today cos they will sway over time
(ออน เอ๊า ธอท ทุเด คอซ เฑ วิล ซเว โอเฝอะ ไทม)

Some might say we will find a brighter day
(ซัม ไมท เซ วี วิล ไฟนด อะ ไบท์เดอ เด)
Some might say we will find a brighter day
(ซัม ไมท เซ วี วิล ไฟนด อะ ไบท์เดอ เด)

Cos I’ve been standing at the station
(คอซ แอฝ บีน ซแทนดิง แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
In need of education in the rain
(อิน นีด อ็อฝ เอดยุเคฌัน อิน เดอะ เรน)
You made no preparation for my reputation once again
(ยู เมด โน พเรพะเรฌัน ฟอ มาย เรพิวเทฌัน วันซ อะเกน)
The sink is full of fishes
(เดอะ ซิงค อีส ฟูล อ็อฝ ฟิตเชช)
Cos she’s got dirty dishes on the brain
(คอซ ชี ก็อท เดอทิ ดิสชิด ออน เดอะ บเรน)
It was overflowing gently but it’s all elementary my friend
(อิท วอส โอเว่อร์โฟววิง เจนทลิ บัท อิทซ ซอร์ เอลิเมนทะริ มาย ฟเร็นด)

Some might say they don’t believe in heaven
(ซัม ไมท เซ เฑ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เฮฝเอ็น)
Go and tell it to the man who lives in hell
(โก แอ็นด เท็ล อิท ทู เดอะ แม็น ฮู ไลฝ ซิน เฮ็ล)
Some might say you get what you’ve been given
(ซัม ไมท เซ ยู เก็ท ฮว็อท ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น)
If you don’t get yours I won’t get mine as well
(อิฟ ยู ด้อนท์ เก็ท ยุร ซาย ว็อนท เก็ท ไมน แอ็ส เว็ล)

Some might say we will find a brighter day
(ซัม ไมท เซ วี วิล ไฟนด อะ ไบท์เดอ เด)
Some might say we will find a brighter day
(ซัม ไมท เซ วี วิล ไฟนด อะ ไบท์เดอ เด)

Cos I’ve been standing at the station
(คอซ แอฝ บีน ซแทนดิง แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
In need of education in the rain
(อิน นีด อ็อฝ เอดยุเคฌัน อิน เดอะ เรน)
You made no preparation for my reputation once again
(ยู เมด โน พเรพะเรฌัน ฟอ มาย เรพิวเทฌัน วันซ อะเกน)
The sink is full of fishes
(เดอะ ซิงค อีส ฟูล อ็อฝ ฟิตเชช)
Cos she’s got dirty dishes on the brain
(คอซ ชี ก็อท เดอทิ ดิสชิด ออน เดอะ บเรน)
It was overflowing gently but it’s all elementary my friend
(อิท วอส โอเว่อร์โฟววิง เจนทลิ บัท อิทซ ซอร์ เอลิเมนทะริ มาย ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some Might Say คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น