เนื้อเพลง ATWA คำอ่านไทย System of A Down

Hey you, see me, pictures crazy
(เฮ ยู , ซี มี , พีคเชอะ คเรสิ)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
I’ve got nothing, to gain, to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง , ทู เกน , ทู ลูส)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
Hey you, are me, not so pretty
(เฮ ยู , อาร์ มี , น็อท โซ พรีททิ)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
Silent my voice, I’ve got no choice
(ไซเล็นท มาย ฝอยซ , แอฝ ก็อท โน ชอยซ)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
You don’t cae about how I feel
(ยู ด้อนท์ cae อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
I don’t see, anymore
(ไอ ด้อนท์ ซี , แอนนี่มอ)
I don’t hear, anymore
(ไอ ด้อนท์ เฮีย , แอนนี่มอ)
I don’t speak, anymore
(ไอ ด้อนท์ ซพีค , แอนนี่มอ)
I don’t feel
(ไอ ด้อนท์ ฟีล)
Hey you, see me, pictures crazy
(เฮ ยู , ซี มี , พีคเชอะ คเรสิ)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
I’ve got nothing, to gain, to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง , ทู เกน , ทู ลูส)
All the world I’ve seen before me passing by
(ออล เดอะ เวิลด แอฝ ซีน บิโฟ มี พาซซิง ไบ)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
You don’t care about how I feel
(ยู ด้อนท์ แค อะเบาท เฮา ไอ ฟีล)
I don’t feel it any more
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท เอนอิ โม)
I don’t sleep, anymore
(ไอ ด้อนท์ ซลีพ , แอนนี่มอ)
I don’t eat, anymore
(ไอ ด้อนท์ อีท , แอนนี่มอ)
I don’t live, anymore
(ไอ ด้อนท์ ไลฝ , แอนนี่มอ)
I don’t feel
(ไอ ด้อนท์ ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง ATWA คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น