เนื้อเพลง Just Fine คำอ่านไทย Mary J. Blige

You know I love music
(ยู โน ไอ ลัฝ มยูสิค)
And every time I hear something hot
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ เฮีย ซัมติง ฮ็อท)
It makes me wanna move
(อิท เมค มี วอนนา มูฝ)
It makes me wanna have fun
(อิท เมค มี วอนนา แฮ็ฝ ฟัน)
But it’s something about this joint right here
(บัท อิทซ ซัมติง อะเบาท ดีซ จอยนท ไรท เฮียร)
This joint right here
(ดีซ จอยนท ไรท เฮียร)
Its makes me wanna… Woooh
(อิทซ เมค มี วอนนา วูอู้)

Let it go…
(เล็ท ดิธ โก)
Can’t let this thing called love get away from you
(แค็นท เล็ท ดีซ ธิง คอล ลัฝ เก็ท อะเว ฟร็อม ยู)
Feel free right now, going do what you want to do
(ฟีล ฟรี ไรท เนา , โกอิ้ง ดู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู ดู)
Can’t let nobody take it away, from you, from me, from we
(แค็นท เล็ท โนบอดี้ เทค อิท อะเว , ฟร็อม ยู , ฟร็อม มี , ฟร็อม วี)
No time for moping around, are you kidding?
(โน ไทม ฟอ โมพปิง อะเรานด , อาร์ ยู คิดดิง)
And no time for negative vibes, cause I’m winning
(แอ็นด โน ไทม ฟอ เนกอะทิฝ วายพฺ , คอส แอม วีนนิง)
It’s been a long week, I put in my hardest
(อิทซ บีน อะ ล็อง วีค , ไอ พัท อิน มาย ฮาร์เดท)
Gonna live my life, feels so good to get it right
(กอนนะ ไลฝ มาย ไลฟ , ฟีล โซ เกิด ทู เก็ท ดิธ ไรท)

So I like what I see when I’m looking at me
(โซ ไอ ไลค ฮว็อท ไอ ซี ฮเว็น แอม ลุคอิง แอ็ท มี)
When I’m walking past the mirror
(ฮเว็น แอม วอคกิง พาซท เดอะ มีเรอะ)
No stress through the night, at a time in my life
(โน ซทเร็ซ ธรู เดอะ ไนท , แอ็ท ดา ไทม อิน มาย ไลฟ)
Ain’t worried about if you feel it
(เอน เวอริ อะเบาท อิฟ ยู ฟีล อิท)
Got my head on straight, I got my mind right
(ก็อท มาย เฮ็ด ออน ซทเรท , ไอ ก็อท มาย ไมนด ไรท)
I aint gonna let you kill it
(ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู คิล อิท)
You see I wouldn’t change my life, my life’s just…
(ยู ซี ไอ วูดดึ่น เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท)

Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Just fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(จัซท ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
You see I wouldn’t change my life, my life’s just fine
(ยู ซี ไอ วูดดึ่น เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท ไฟน)

Feels so good, when you’re doing all the things that you want to do
(ฟีล โซ เกิด , ฮเว็น ยัวร์ ดูอิง ออล เดอะ ธิง แดท ยู ว็อนท ทู ดู)
Get the best out of life, treat yourself to something new
(เก็ท เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ ไลฟ , ทรีท ยุรเซลฟ ทู ซัมติง นยู)
Keep your head up high
(คีพ ยุร เฮ็ด อัพ ไฮ)
In yourself, believe in you, believe in me
(อิน ยุรเซลฟ , บิลีฝ อิน ยู , บิลีฝ อิน มี)
Having a really good time, I’m not complaining
(แฮฝวิ่ง อะ ริแอ็ลลิ เกิด ไทม , แอม น็อท ค็อมพเลนอิง)
And I’m a still wear a smile if it raining
(แอ็นด แอม มา ซทิล แว รา ซไมล อิฟ อิท เรนนิง)
I got to enjoy myself regardless
(ไอ ก็อท ทู เอ็นจอย ไมเซลฟ ริกาดเล็ซ)
I appreciate life, I’m so glad I got mine
(ไอ แอ็พรีฌิเอท ไลฟ , แอม โซ กแล็ด ดาย ก็อท ไมน)

So I like what I see when I’m looking at me
(โซ ไอ ไลค ฮว็อท ไอ ซี ฮเว็น แอม ลุคอิง แอ็ท มี)
When I’m walking past the mirror
(ฮเว็น แอม วอคกิง พาซท เดอะ มีเรอะ)
Aint worried about you and what you gonna do
(เอน เวอริ อะเบาท ยู แอ็นด ฮว็อท ยู กอนนะ ดู)
I’m a lady so I must stay classy
(แอม มา เลดิ โซ ไอ มัซท ซเท คลาซซิ)
Got to keep it hot, keep it together
(ก็อท ทู คีพ อิท ฮ็อท , คีพ อิท ทุเกฑเออะ)
If I want to get better
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เก็ท เบทเทอะ)
You see I wouldn’t change my life, my life’s just…
(ยู ซี ไอ วูดดึ่น เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท)
Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Just fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(จัซท ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
You see I won’t change my life, my life’s just fine
(ยู ซี ไอ ว็อนท เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท ไฟน)

I aint gon’ let nothing get in my way
(ไอ เอน ก็อน เล็ท นัธอิง เก็ท อิน มาย เว)
[I ain’t gone let nobody bring me down, no, no, no]
([ ไอ เอน กอน เล็ท โนบอดี้ บริง มี เดาน , โน , โน , โน ])
No matter what nobody has to say
(โน แมทเทอะ ฮว็อท โนบอดี้ แฮ็ส ทู เซ)
[No way, no way, no way]
([ โน เว , โน เว , โน เว ])
I ain’t gon’ let nothing get in my way
(ไอ เอน ก็อน เล็ท นัธอิง เก็ท อิน มาย เว)
No matter what nobody has to say
(โน แมทเทอะ ฮว็อท โนบอดี้ แฮ็ส ทู เซ)

Feels so good, when you’re doing all the things that you want to do
(ฟีล โซ เกิด , ฮเว็น ยัวร์ ดูอิง ออล เดอะ ธิง แดท ยู ว็อนท ทู ดู)
Get the best out of life, treat yourself to something new
(เก็ท เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ ไลฟ , ทรีท ยุรเซลฟ ทู ซัมติง นยู)
It’s a really good thing to say
(อิทซ ซา ริแอ็ลลิ เกิด ธิง ทู เซ)
That I won’t change my life, my life’s just fine
(แดท ไอ ว็อนท เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท ไฟน)

Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Just fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(จัซท ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
You see I won’t change my life, my life’s just fine
(ยู ซี ไอ ว็อนท เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท ไฟน)

So I like what I see when I’m looking at me
(โซ ไอ ไลค ฮว็อท ไอ ซี ฮเว็น แอม ลุคอิง แอ็ท มี)
When I’m walking past the mirror
(ฮเว็น แอม วอคกิง พาซท เดอะ มีเรอะ)
No stress through the night, at a time in my life
(โน ซทเร็ซ ธรู เดอะ ไนท , แอ็ท ดา ไทม อิน มาย ไลฟ)
Ain’t worried about if you feel it
(เอน เวอริ อะเบาท อิฟ ยู ฟีล อิท)
Got my head on straight, I got my mind right
(ก็อท มาย เฮ็ด ออน ซทเรท , ไอ ก็อท มาย ไมนด ไรท)
I ain’t gonna let you kill it
(ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู คิล อิท)
You see I wouldn’t change my life, my life’s just…
(ยู ซี ไอ วูดดึ่น เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท)

Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
Just fine, fine, fine, fine, fine, fine, ooooh
(จัซท ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , ไฟน , อู้)
You see I wouldn’t change my life, my life’s just fine
(ยู ซี ไอ วูดดึ่น เชนจ มาย ไลฟ , มาย ไลฟ จัซท ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Fine คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น