เนื้อเพลง Peacock คำอ่านไทย Katy Perry

I wanna see your peacock, cock, cock
(ดีซ ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock [x2]
(ยุร พีค็อค [ x2 ])

Word on the street
(เวิด ออน เดอะ ซทรีท)
You got something to show me, me
(ยู ก็อท ซัมติง ทู โฌ มี , มี)
Magical, colorful, Mr. Mystery
(แมจอิแค็ล , คัลเออะฟุล , มีซเทอะ มีซเทอะริ)
I’m intrigued for a peek
(แอม อีนทรีก ฟอ รา พีค)
Heard it’s fascinating
(เฮิด อิทซ แฟซซีเนดิง)

Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hidin’ underneath
(ฮว็อท ยู ฮายดิน อันเดอะนีธ)
Words up your sleeve
(เวิด อัพ ยุร ซลีฝ)
Such a tease
(ซัช อะ ทีส)
Wanna see the show, oh
(วอนนา ซี เดอะ โฌ , โอ)
In 3D, a movie
(อิน 3D , อะ มูวี่)
Heard it’s beautiful
(เฮิด อิทซ บยูทิฟุล)
Be the judge
(บี เดอะ จัจ)
And my girls gonna take a vote, oh
(แอ็นด มาย เกิล กอนนะ เทค เก โฝท , โอ)

Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)
I want the jaw dropping, eye popping
(ไอ ว็อนท เดอะ จอ ดรอพพิงส , ไอ พ๊อพปิง)
Head turning, body shocking
(เฮ็ด เทินนิง , บอดอิ ฌอคคิง)
I want my heart throbbing
(ไอ ว็อนท มาย ฮาท ทรอบบิง)
Ground shaking, shoe stomping, amazing
(กเรานด เชคกิ้ง , ฌู สตอมปิ้ง , อะเมสอิง)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
Don’t be a chicken
(ด้อนท์ บี อะ ชีคเค็น)
Boy, stop acting like a beeotch
(บอย , ซท็อพ แอคทิง ไลค เก บีโอดชฺ)
I’mma peace out if you don’t give me the payoff
(แอมมา พีซ เอ้า อิฟ ยู ด้อนท์ กิฝ มี เดอะ เพย์ออฟ)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
It’s time for you to show it off
(อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู โฌ อิท ออฟฟ)
Don’t be a shy kind of guy
(ด้อนท์ บี อะ ไฌ ไคนด อ็อฝ ไก)
I bet it’s beautiful
(ไอ เบ็ท อิทซ บยูทิฟุล)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

I wanna see your peacock, cock, cock
(ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock
(ยุร พีค็อค)
I wanna see your peacock, cock, cock
(ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock
(ยุร พีค็อค)
I wanna see your
(ไอ วอนนา ซี ยุร)

Skip the talk
(ซคิพ เดอะ ทอค)
Heard it all
(เฮิด ดิท ออล)
Time to walk the walk
(ไทม ทู วอค เดอะ วอค)
Break me off
(บเรค มี ออฟฟ)
If you’re bad, show me who’s the boss
(อิฟ ยัวร์ แบ็ด , โฌ มี ฮู เดอะ บอส)
Need some Goose to get loose
(นีด ซัม กูซ ทู เก็ท ลูซ)
Come on; take a shot
(คัมมอน ; เทค เก ฌ็อท)

Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)
I want the jaw dropping, eye popping
(ไอ ว็อนท เดอะ จอ ดรอพพิงส , ไอ พ๊อพปิง)
Head turning, body shocking
(เฮ็ด เทินนิง , บอดอิ ฌอคคิง)
I want my heart throbbing
(ไอ ว็อนท มาย ฮาท ทรอบบิง)
Ground shaking, shoe stomping, amazing
(กเรานด เชคกิ้ง , ฌู สตอมปิ้ง , อะเมสอิง)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
Don’t be a chicken
(ด้อนท์ บี อะ ชีคเค็น)
Boy, stop acting like a beeotch
(บอย , ซท็อพ แอคทิง ไลค เก บีโอดชฺ)
I’mma peace out if you don’t give me the payoff
(แอมมา พีซ เอ้า อิฟ ยู ด้อนท์ กิฝ มี เดอะ เพย์ออฟ)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
It’s time for you to show it off
(อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู โฌ อิท ออฟฟ)
Don’t be a shy kind of guy
(ด้อนท์ บี อะ ไฌ ไคนด อ็อฝ ไก)
I bet it’s beautiful
(ไอ เบ็ท อิทซ บยูทิฟุล)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

I wanna see your peacock, cock, cock
(ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)

Oh my god
(โอ มาย ก็อด)
No exaggeration
(โน เอ็กแสเจอะเรฌัน)
Boy, all this time was worth the waiting
(บอย , ออล ดีซ ไทม วอส เวิธ เดอะ เวททิง)
I just shed a tear
(ไอ จัซท ชี อะ เทีย)
I am so unprepared
(ไอ แอ็ม โซ อันพริแพด)
You got the finest architecture
(ยู ก็อท เดอะ ไฟเนทส์ อาคิเทคเชอะ)
And the rainbow-looking treasure’s
(แอ็นด เดอะ เรนโบว์ ลุคอิง ทเรฉเออะ)
Such a sight to see
(ซัช อะ ไซท ทู ซี)
And it’s all for me
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ฟอ มี)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
Don’t be a chicken
(ด้อนท์ บี อะ ชีคเค็น)
Boy, stop acting like a beeotch
(บอย , ซท็อพ แอคทิง ไลค เก บีโอดชฺ)
I’mma peace out if you don’t give me the payoff
(แอมมา พีซ เอ้า อิฟ ยู ด้อนท์ กิฝ มี เดอะ เพย์ออฟ)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

Are you brave enough to let me see your peacock?
(อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู เล็ท มี ซี ยุร พีค็อค)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
It’s time for you to show it off
(อิทซ ไทม ฟอ ยู ทู โฌ อิท ออฟฟ)
Don’t be a shy kind of guy
(ด้อนท์ บี อะ ไฌ ไคนด อ็อฝ ไก)
I bet it’s beautiful
(ไอ เบ็ท อิทซ บยูทิฟุล)
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)

I wanna see your peacock, cock, cock
(ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock
(ยุร พีค็อค)
[I wanna see your]
([ ไอ วอนนา ซี ยุร ])
Your peacock, cock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock
(ยุร พีค็อค)
I wanna see your peacock, cock, cock
(ไอ วอนนา ซี ยุร พีค็อค , ค็อค , ค็อค)
Your peacock, cock
(ยุร พีค็อค , ค็อค)
[I wanna see your]
([ ไอ วอนนา ซี ยุร ])
Come on, baby; let me see
(คัมมอน , เบบิ ; เล็ท มี ซี)
What you hiding underneath
(ฮว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peacock คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น