เนื้อเพลง The Closest Thing to Crazy คำอ่านไทย Katie Melua

Words and Music by Mike Batt
(เวิด แซน มยูสิค ไบ ไมค Batt)

How can I think I’m standing strong,
(เฮา แค็น นาย ธิงค แอม ซแทนดิง ซทร็อง ,)
Yet feel the air beneath my feet?
(เย็ท ฟีล ดิ แอ บินีธ มาย ฟีท)
How can happiness feel so wrong?
(เฮา แค็น แฮพพิเน็ซ ฟีล โซ ร็อง)
How can misery feel so sweet?
(เฮา แค็น มีสริ ฟีล โซ สวี้ท)
How can you let me watch you sleep,
(เฮา แค็น ยู เล็ท มี ว็อช ยู ซลีพ ,)
Then break my dreams the way you do?
(เด็น บเรค มาย ดรีม เดอะ เว ยู ดู)
How can I have got in so deep?
(เฮา แค็น นาย แฮ็ฝ ก็อท อิน โซ ดีพ)
Why did I fall in love with you?
(ฮไว ดิด ดาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

CHORUS:
(โครัซ :)
This is the closest thing to crazy I have ever been
(ดีซ ซิส เดอะ โคลสเอส ธิง ทู คเรสิ ไอ แฮ็ฝ เอฝเออะ บีน)
Feeling twenty-two, acting seventeen,
(ฟีลอิง ทเวนทิ ทู , แอคทิง เซฝเอ็นทีน ,)
This is the nearest thing to crazy I have ever known,
(ดีซ ซิส เดอะ นีเรซ ธิง ทู คเรสิ ไอ แฮ็ฝ เอฝเออะ โนน ,)
I was never crazy on my own:
(ไอ วอส เนฝเออะ คเรสิ ออน มาย โอน :)
And now I know that there’s a link between the two,
(แอ็นด เนา ไอ โน แดท แดร์ ซา ลิงค บีทวิน เดอะ ทู ,)
Being close to craziness and being close to you.
(บีอิง คโลส ทู คเรสิเน็ซ แซน บีอิง คโลส ทู ยู)

How can you make me fall apart
(เฮา แค็น ยู เมค มี ฟอล อะพาท)
Then break my fall with loving lies?
(เด็น บเรค มาย ฟอล วิฑ ลัฝอิง ไล)
It’s so easy to break a heart;
(อิทซ โซ อีสอิ ทู บเรค กา ฮาท 😉
It’s so easy to close your eyes.
(อิทซ โซ อีสอิ ทู คโลส ยุร ไอ)
How can you treat me like a child
(เฮา แค็น ยู ทรีท มี ไลค เก ไชล)
Yet like a child I yearn from you?
(เย็ท ไลค เก ไชล ดาย เยิน ฟร็อม ยู)
How can anyone feel so wild?
(เฮา แค็น เอนอิวัน ฟีล โซ ไวลด)
How can anyone feel so blue?
(เฮา แค็น เอนอิวัน ฟีล โซ บลู)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Closest Thing to Crazy คำอ่านไทย Katie Melua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น