เนื้อเพลง Still คำอ่านไทย Brian McKnight

Funny when you stop and think
(ฟันนิ ฮเว็น ยู ซท็อพ แอ็นด ธิงค)
times goes faster then you blink
(ไทม โกซ ฟาสเทอะ เด็น ยู บลิงค)
nothings ever like it was
(นัธอิง เอฝเออะ ไลค อิท วอส)
but girl we’ve got a special thing
(บัท เกิล หวีบ ก็อท ดา ซเพฌแอ็ล ธิง)
all the happiness it brings
(ออล เดอะ แฮพพิเน็ซ ซิท บริง)
is more than enough
(อีส โม แฑ็น อินัฟ)

I know its hard to believe
(ไอ โน อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
your still the biggest part of me
(ยุร ซทิล เดอะ บิ๊กเกส พาท อ็อฝ มี)
all I’m living for
(ออล แอม ลีฝอิง ฟอ)
I still think about you
(ไอ ซทิล ธิงค อะเบาท ยู)
I still dream about you
(ไอ ซทิล ดรีม อะเบาท ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
and need you by my side
(แอ็นด นีด ยู ไบ มาย ไซด)
I’m still mad about you
(แอม ซทิล แม็ด อะเบาท ยู)
all I ever wanted was you
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ยู)
your still the one [2x]
(ยุร ซทิล ดิ วัน [ 2x])

It’s hard to breathe when were apart
(อิทซ ฮาด ทู บรีฑ ฮเว็น เวอ อะพาท)
your like sunshine in my heart
(ยุร ไลค ซันชาย อิน มาย ฮาท)
I keep you here inside
(ไอ คีพ ยู เฮียร อีนไซด)
you’ve been everything to me
(ยู๊ฟ บีน เอ๊วี่ติง ทู มี)
you’ve been and always will be
(ยู๊ฟ บีน แอ็นด ออลเว วิล บี)
the apple of my eye
(ดิ แอพ อ็อฝ มาย ไอ)

And I know its hard to believe
(แอ็นด ดาย โน อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
your still the biggest part of me
(ยุร ซทิล เดอะ บิ๊กเกส พาท อ็อฝ มี)
all I’m living for
(ออล แอม ลีฝอิง ฟอ)
I still think about you
(ไอ ซทิล ธิงค อะเบาท ยู)
I still dream about you
(ไอ ซทิล ดรีม อะเบาท ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
and need you by my side
(แอ็นด นีด ยู ไบ มาย ไซด)
I still mad about you
(ไอ ซทิล แม็ด อะเบาท ยู)
all i ever wanted was you
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ยู)
your still the one [2x]
(ยุร ซทิล ดิ วัน [ 2x])

If you love me
(อิฟ ยู ลัฝ มี)
look into my eyes and say you do
(ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน เซ ยู ดู)
I’ve been waiting all my life
(แอฝ บีน เวททิง ออล มาย ไลฟ)
for someone just like you
(ฟอ ซัมวัน จัซท ไลค ยู)
baby all that we’ve been through
(เบบิ ออล แดท หวีบ บีน ธรู)
girl im still in love with you
(เกิล แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
and I want you to know I do, I do
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน ไอ ดู , ไอ ดู)

I still think about you
(ไอ ซทิล ธิงค อะเบาท ยู)
I still dream about you
(ไอ ซทิล ดรีม อะเบาท ยู)
I still want you
(ไอ ซทิล ว็อนท ยู)
and need you by my side
(แอ็นด นีด ยู ไบ มาย ไซด)
I’m still mad about you
(แอม ซทิล แม็ด อะเบาท ยู)
all I ever wanted was you
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท วอส ยู)
your still the one [2x]
(ยุร ซทิล ดิ วัน [ 2x])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น