เนื้อเพลง Surrender คำอ่านไทย Laura Pausini

I can’t pretend anymore
(ไอ แค็นท พริเทนด แอนนี่มอ)
that I am not affected, I’m not moved
(แดท ไอ แอ็ม น็อท แอ็ฟเฟคท , แอม น็อท มูฝ)
I can’t lie to myself
(ไอ แค็นท ไล ทู ไมเซลฟ)
that I’m not always thinking of You.
(แดท แอม น็อท ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
You made strong
(ยู เมด ซทร็อง)
to show me I’m not weak to fall in love
(ทู โฌ มี แอม น็อท วีค ทู ฟอล อิน ลัฝ)
well I thought I’d never need
(เว็ล ไอ ธอท อาย เนฝเออะ นีด)
now I can’t get enough
(เนา ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
I always made it on my own
(ไอ ออลเว เมด อิท ออน มาย โอน)
I always thougt that I would keep control
(ไอ ออลเว ต๊อกชฺ แดท ไอ เวิด คีพ ค็อนทโรล)
You changed everything I believed in
(ยู เชนจ เอ๊วี่ติง ไอ บิลีฝ อิน)
And now I just can’t fight this feeling, baby!
(แอ็นด เนา ไอ จัซท แค็นท ไฟท ดีซ ฟีลอิง , เบบิ !)

I raise my hands and I surrender
(ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ)
‘Cause Your love is too strong
(คอส ยุร ลัฝ อีส ทู ซทร็อง)
and I can’t go on
(แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน)
Without Your tender arms around me.
(วิเฑาท ยุร เทนเดอะ อาม อะเรานด มี)
I raise my hands and I surrender!
(ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ !)
I don’t wanna resist
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ริสีซท)
cause your touch and kiss
(คอส ยุร ทั๊ช แอ็นด คิซ)
have shattered my defenses!
(แฮ็ฝ แฌทเทอะ มาย ดิเฟนซ !)
I surrender.
(ไอ ซะเรนเดอะ)

I have to admit that I
(ไอ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท แดท ไอ)
I never thought I’d need someone this way
(ไอ เนฝเออะ ธอท อาย นีด ซัมวัน ดีซ เว)
‘Cause You’ve opened my eyes so that I
(คอส ยู๊ฟ โอเพ็น มาย ไอ โซ แดท ไอ)
I can see so much more.
(ไอ แค็น ซี โซ มัช โม)
I always made it on my own
(ไอ ออลเว เมด อิท ออน มาย โอน)
I always thougt that I would keep control
(ไอ ออลเว ต๊อกชฺ แดท ไอ เวิด คีพ ค็อนทโรล)
You changed everything I believed in
(ยู เชนจ เอ๊วี่ติง ไอ บิลีฝ อิน)
And now I just can’t fight this feeling, baby!
(แอ็นด เนา ไอ จัซท แค็นท ไฟท ดีซ ฟีลอิง , เบบิ !)

I raise my hands and I surrender [Oh, I surrender baby]
(ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ [ โอ , ไอ ซะเรนเดอะ เบบิ])
‘Cause Your love is too strong
(คอส ยุร ลัฝ อีส ทู ซทร็อง)
and I can’t go on
(แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน)
Without Your tender arms around me.
(วิเฑาท ยุร เทนเดอะ อาม อะเรานด มี)
I raise my hands and I surrender!
(ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ !)
I don’t wanna resist
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ริสีซท)
’cause your touch and your kiss
(คอส ยุร ทั๊ช แอ็นด ยุร คิซ)
have shattered my defenses!
(แฮ็ฝ แฌทเทอะ มาย ดิเฟนซ !)
I surrender…
(ไอ ซะเรนเดอะ)

I surrender to the feeling in my heart, uhuhu
(ไอ ซะเรนเดอะ ทู เดอะ ฟีลอิง อิน มาย ฮาท , uhuhu)
I surrender to the safety of your heart
(ไอ ซะเรนเดอะ ทู เดอะ เซพทิ อ็อฝ ยุร ฮาท)
to the touch of your lips
(ทู เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ลิพ)
to the taste of your kisses.
(ทู เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร คีสเซซ)

[Choir] I raise my hands and I surrender [oh, baby, baby]
([ คไวร] ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ [ โอ , เบบิ , เบบิ])
’cause Your love is too strong and I can’t go on
(คอส ยุร ลัฝ อีส ทู ซทร็อง แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน)
without Your tender arms around me, hey!|
(วิเฑาท ยุร เทนเดอะ อาม อะเรานด มี , เฮ ! |)
[Choir] I raise my hands [oh baby] and I surrender [surrender]
([ คไวร] ไอ เรส มาย แฮ็นด [ โอ เบบิ] แอ็นด ดาย ซะเรนเดอะ [ ซะเรนเดอะ])
’cause Your love is too strong and I can’t go on [without you]
(คอส ยุร ลัฝ อีส ทู ซทร็อง แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน [ วิเฑาท ยู])
without Your tender arms around me, hey!
(วิเฑาท ยุร เทนเดอะ อาม อะเรานด มี , เฮ !)

I raise my hands and I surrender
(ไอ เรส มาย แฮ็นด แซน ดาย ซะเรนเดอะ)
‘Cause Your love is too strong
(คอส ยุร ลัฝ อีส ทู ซทร็อง)
and I can’t go on
(แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน)
Without Your tender arms around me.
(วิเฑาท ยุร เทนเดอะ อาม อะเรานด มี)
And I surrender
(แอ็นด ดาย ซะเรนเดอะ)

[Choir] Surrender…Surrender…
([ คไวร] ซะเรนเดอะ ซะเรนเดอะ)

I can’t pretend anymore,
(ไอ แค็นท พริเทนด แอนนี่มอ ,)
I can’t lie to myself
(ไอ แค็นท ไล ทู ไมเซลฟ)
that I’m not always thinking of You.
(แดท แอม น็อท ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Surrender คำอ่านไทย Laura Pausini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น