เนื้อเพลง Because Of Love คำอ่านไทย Elvis Presley

Because of love, I’m a hundred feet tall
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ , แอม มา ฮันดเร็ด ฟีท ทอล)
I can bounce this world like a little old ball
(ไอ แค็น เบานซ ดีซ เวิลด ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล โอลด บอล)
The heaven and earth are now all mine
(เดอะ เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ อาร์ เนา ออล ไมน)
I’ve jumped to the moon from cloud number nine
(แอฝ จัมพ ทู เดอะ มูน ฟร็อม คเลาด นัมเบอะ ไนน)
Because, because, because, because of love
(บิคอส , บิคอส , บิคอส , บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Because of love, I’m a mighty big man
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ , แอม มา ไมทอิ บิก แม็น)
I hold the sun in the palm of my hand
(ไอ โฮลด เดอะ ซัน อิน เดอะ พาม อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Just one leap I can cross the seas
(จัซท วัน ลีพ ไอ แค็น คร็อซ เดอะ ซี)
Jump over mountains and fly over trees
(จัมพ โอเฝอะ เมานทิน แซน ฟไล โอเฝอะ ทรี)
Because, because, because, because of love
(บิคอส , บิคอส , บิคอส , บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

Well I found love, I found love
(เว็ล ไอ เฟานด ลัฝ , ไอ เฟานด ลัฝ)
That’s all that I can say
(แด๊ท ซอร์ แดท ไอ แค็น เซ)
Oh I’ll never, never, I’ll never, never
(โอ อิล เนฝเออะ , เนฝเออะ , อิล เนฝเออะ , เนฝเออะ)
Never let it get away
(เนฝเออะ เล็ท ดิธ เก็ท อะเว)

Because of love, I’m the happiest guy
(บิคอส อ็อฝ ลัฝ , แอม เดอะ แฮพปีเอ็ด ไก)
And life is sweet as cherry cream pie
(แอ็นด ไลฟ อีส สวี้ท แอ็ส เชริ ครีม ไพ)
Well heaven and earth are now all mine
(เว็ล เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ อาร์ เนา ออล ไมน)
I’ve jumped to the moon from cloud number nine
(แอฝ จัมพ ทู เดอะ มูน ฟร็อม คเลาด นัมเบอะ ไนน)
Because, because, because, because of love
(บิคอส , บิคอส , บิคอส , บิคอส อ็อฝ ลัฝ)
Because, because, because, because of love
(บิคอส , บิคอส , บิคอส , บิคอส อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because Of Love คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น