เนื้อเพลง You Learn คำอ่านไทย Alanis Morissette

I Recommend Getting Your Heart Trampled On To Anyone
(ไอ เรค็อมเมนด เกดดดิ้ง ยุร ฮาท แทรมเปิล ออน ทู เอนอิวัน)
I Recommend Walking Around Naked In Your Living Room
(ไอ เรค็อมเมนด วอคกิง อะเรานด เนคิด อิน ยุร ลีฝอิง รุม)
Swallow It Down What A Jagged Little Pill
(ซวอลโล อิท เดาน ฮว็อท ดา แจกกิด ลิ๊ทเทิ่ล พิล)
It Feels So Good Swimming In Your Stomach
(อิท ฟีล โซ เกิด สวิมมิง อิน ยุร ซทัมแอ็ค)
Wait Until The Dust Settles
(เวท อันทีล เดอะ ดัซท เซ็ทเทิ่ล)

Chorus
(โครัซ)
You Live You Learn
(ยู ไลฝ ยู เลิน)
You Love You Learn
(ยู ลัฝ ยู เลิน)
You Cry You Learn
(ยู คไร ยู เลิน)
You Lose You Learn
(ยู ลูส ยู เลิน)
You Bleed You Learn
(ยู บลีด ยู เลิน)
You Scream You Learn
(ยู ซครีม ยู เลิน)

I Recommend Biting Off More Than You Can Chew To Anyone
(ไอ เรค็อมเมนด ไบดิ้ง ออฟฟ โม แฑ็น ยู แค็น ชู ทู เอนอิวัน)
I Certainly Do
(ไอ เซอทินลิ ดู)
I Recommend Sticking Your Foot In Your Mouth At Any Time
(ไอ เรค็อมเมนด สติ๊กคิง ยุร ฟุท อิน ยุร เมาธ แอ็ท เอนอิ ไทม)
Feel Free
(ฟีล ฟรี)
Throw It Down The Caution Blocks You From The Wind
(ธโร อิท เดาน เดอะ คอฌัน บล็อค ยู ฟร็อม เดอะ วินด)
Hold It Up To The Rays
(โฮลด ดิท อัพ ทู เดอะ เร)
You Wait And See When The Smoke Clears
(ยู เวท แอ็นด ซี ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Wear It Out The Way A Three Year Old Would Do
(แว อิท เอ้า เดอะ เว อะ ธรี เยีย โอลด เวิด ดู)
Melt It Down You’re Gonna Have To Eventually Anyway
(เม็ลท ดิธ เดาน ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู อิเฝนชัวลิ เอนอิเว)
The Fire Trucks Are Coming Up Around The Bend
(เดอะ ไฟร ทรัค แซร์ คัมอิง อัพ อะเรานด เดอะ เบ็นด)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

You Grieve You Learn
(ยู กรีฝ ยู เลิน)
You Choke You Learn
(ยู โชค ยู เลิน)
You Laugh You Learn
(ยู ลาฟ ยู เลิน)
You Choose You Learn
(ยู ชูส ยู เลิน)
You Pray You Learn
(ยู พเร ยู เลิน)
You Ask You Learn
(ยู อาซค ยู เลิน)
You Live You Learn
(ยู ไลฝ ยู เลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Learn คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น