เนื้อเพลง Boiler คำอ่านไทย Limp Bizkit

looks like i’m gonna do everything myself
(ลุค ไลค แอม กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง ไมเซลฟ)
maybe i could use some help but hell,
(เมบี ไอ เคิด ยูซ ซัม เฮ็ลพ บัท เฮ็ล ,)
you want something done right you gotta do it yourself
(ยู ว็อนท ซัมติง ดัน ไรท ยู กอททะ ดู อิท ยุรเซลฟ)
maybe life is up and down
(เมบี ไลฟ อีส อัพ แอ็นด เดาน)
but my life’s been [what?] till now
(บัท มาย ไลฟ บีน [ ฮว็อท] ทิล เนา)
i crawled up your b*tt somehow
(ไอ ครอล อัพ ยุร บี *tt ซัมฮาว)
and that’s when things got turned around
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ธิง ก็อท เทิน อะเรานด)
i used to be alive
(ไอ ยูซ ทู บี อะไลฝ)
now i feel pathetic
(เนา ไอ ฟีล พะเธทอิค)
and now i get it
(แอ็นด เนา ไอ เก็ท ดิธ)
what’s done is done
(ฮว็อท ดัน อีส ดัน)
you just leave it alone
(ยู จัซท ลีฝ อิท อะโลน)
and don’t regret it
(แอ็นด ด้อนท์ ริกเรท ดิธ)
but sometimes, some things
(บัท ซัมไทม์ , ซัม ธิง)
turn into dumb things
(เทิน อีนทุ ดัม ธิง)
and that’s when you put your foot down.
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ยู พัท ยุร ฟุท เดาน)
why did i have to go and meet somebody like you [like you]
(ฮไว ดิด ดาย แฮ็ฝ ทู โก แอ็นด มีท ซัมบอดี้ ไลค ยู [ ไลค ยู])
why did you have to go and hurt somebody like me [like me]
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู โก แอ็นด เฮิท ซัมบอดี้ ไลค มี [ ไลค มี])
how could you do somebody like that? [like that]
(เฮา เคิด ยู ดู ซัมบอดี้ ไลค แดท [ ไลค แดท])
hope you know that i’m never coming back [never coming back]
(โฮพ ยู โน แดท แอม เนฝเออะ คัมอิง แบ็ค [ เนฝเออะ คัมอิง แบ็ค])
looks like i’m gonna do everything myself [everything myself]
(ลุค ไลค แอม กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง ไมเซลฟ [ เอ๊วี่ติง ไมเซลฟ])
maybe i could use some help but hell,
(เมบี ไอ เคิด ยูซ ซัม เฮ็ลพ บัท เฮ็ล ,)
if you want something done right
(อิฟ ยู ว็อนท ซัมติง ดัน ไรท)
you just do it yourself [got it?]
(ยู จัซท ดู อิท ยุรเซลฟ [ ก็อท ดิธ])
maybe life is up and down
(เมบี ไลฟ อีส อัพ แอ็นด เดาน)
but my life’s been [what?] till now [got it]
(บัท มาย ไลฟ บีน [ ฮว็อท] ทิล เนา [ ก็อท ดิธ])
i crawled up your b*tt somehow [got it]
(ไอ ครอล อัพ ยุร บี *tt ซัมฮาว [ ก็อท ดิธ])
and that’s when sh*t got turned around [got it]
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ฌะ *ที ก็อท เทิน อะเรานด [ ก็อท ดิธ])
i used to be alive i’m so pathetic
(ไอ ยูซ ทู บี อะไลฝ แอม โซ พะเธทอิค)
but now i get it
(บัท เนา ไอ เก็ท ดิธ)
what’s done is done
(ฮว็อท ดัน อีส ดัน)
i know you just leave it alone
(ไอ โน ยู จัซท ลีฝ อิท อะโลน)
and don’t regret it
(แอ็นด ด้อนท์ ริกเรท ดิธ)
but sometimes some things
(บัท ซัมไทม์ ซัม ธิง)
turn into dumb things
(เทิน อีนทุ ดัม ธิง)
and that’s when you put your foot down.
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ยู พัท ยุร ฟุท เดาน)
why did i have to meet somebody like you?
(ฮไว ดิด ดาย แฮ็ฝ ทู มีท ซัมบอดี้ ไลค ยู)
why did you have to hurt somebody like me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท ซัมบอดี้ ไลค มี)
how could you do somebody like that?
(เฮา เคิด ยู ดู ซัมบอดี้ ไลค แดท)
hope you know that i’m never comin’ back
(โฮพ ยู โน แดท แอม เนฝเออะ คัมอิน แบ็ค)
why did i have to meet somebody like you?
(ฮไว ดิด ดาย แฮ็ฝ ทู มีท ซัมบอดี้ ไลค ยู)
why did you have to hurt somebody like me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท ซัมบอดี้ ไลค มี)
how could you do somebody like that?
(เฮา เคิด ยู ดู ซัมบอดี้ ไลค แดท)
hope you know that i’m never comin’ back
(โฮพ ยู โน แดท แอม เนฝเออะ คัมอิน แบ็ค)
depending on you is done
(ดีแพนดิ้ง ออน ยู อีส ดัน)
giving to you is done
(กีฝวิง ทู ยู อีส ดัน)
no more eating no sleeping no living
(โน โม อีสดิง โน ซลีพพิง โน ลีฝอิง)
it’s all just more giving to you and i’m done
(อิทซ ซอร์ จัซท โม กีฝวิง ทู ยู แอ็นด แอม ดัน)
depending on you is done
(ดีแพนดิ้ง ออน ยู อีส ดัน)
giving to you is done
(กีฝวิง ทู ยู อีส ดัน)
no more reaching no sleeping no living
(โน โม รีชชิง โน ซลีพพิง โน ลีฝอิง)
it’s all just forgiving to you and i’m done
(อิทซ ซอร์ จัซท ฟอร์กิฝวิ่ง ทู ยู แอ็นด แอม ดัน)
the hiding from you is done
(เดอะ ไฮดอิง ฟร็อม ยู อีส ดัน)
the lying on you is done
(เดอะ ลายยิง ออน ยู อีส ดัน)
no more eating no more sleeping no living
(โน โม อีสดิง โน โม ซลีพพิง โน ลีฝอิง)
it’s all just more giving to you and i’m done
(อิทซ ซอร์ จัซท โม กีฝวิง ทู ยู แอ็นด แอม ดัน)
why did i have to meet somebody like you?
(ฮไว ดิด ดาย แฮ็ฝ ทู มีท ซัมบอดี้ ไลค ยู)
why did you have to hurt somebody like me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท ซัมบอดี้ ไลค มี)
how could you do somebody like that?
(เฮา เคิด ยู ดู ซัมบอดี้ ไลค แดท)
i hope you know that i’m never coming back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท แอม เนฝเออะ คัมอิง แบ็ค)
why did i have to meet somebody like you?
(ฮไว ดิด ดาย แฮ็ฝ ทู มีท ซัมบอดี้ ไลค ยู)
why did you have to hurt somebody like me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท ซัมบอดี้ ไลค มี)
how could you do somebody like that?
(เฮา เคิด ยู ดู ซัมบอดี้ ไลค แดท)
i hope you know that i’m never coming back
(ไอ โฮพ ยู โน แดท แอม เนฝเออะ คัมอิง แบ็ค)
why? why? why?
(ฮไว ฮไว ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boiler คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น