เนื้อเพลง We’ll Meet Again คำอ่านไทย Johnny Cash

We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Don’t know where
(ด้อนท์ โน ฮแว)
Don’t know when
(ด้อนท์ โน ฮเว็น)
But I know
(บัท ไอ โน)
We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Some sunny day
(ซัม ซันนิ เด)

Keep smilin’ thru
(คีพ สไมลิน ธรู)
Just like you
(จัซท ไลค ยู)
Always do
(ออลเว ดู)
‘Til the blue skies drive
(ทิล เดอะ บลู สกาย ดไรฝ)
The dark clouds
(เดอะ ดาค คเลาด)
Far away
(ฟา อะเว)

And will you please say hello
(แอ็นด วิล ยู พลีส เซ เฮ็ลโล)
to the folks that i know
(ทู เดอะ โฟค แดท ไอ โน)
Tell’em that I won’t be long
(เทลเลม แดท ไอ ว็อนท บี ล็อง)
And they’ll be happy to know
(แอ็นด เด๊ว บี แฮพพิ ทู โน)
That when you saw me go
(แดท ฮเว็น ยู ซอ มี โก)
I was singing this song
(ไอ วอส ซิงกิง ดีซ ซ็อง)

We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Don’t know where
(ด้อนท์ โน ฮแว)
Don’t know when
(ด้อนท์ โน ฮเว็น)
But I know
(บัท ไอ โน)
We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Some sunny day
(ซัม ซันนิ เด)

[spoken]
([ ซโพเค็น])
Yeah we’ll meet again
(เย่ เว็ล มีท อะเกน)
I don’t know where
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว)
Anf I don’t know when
(Anf ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น)
But I do know
(บัท ไอ ดู โน)
That we’ll meet again
(แดท เว็ล มีท อะเกน)
Some sunny day
(ซัม ซันนิ เด)

[spoken]
([ ซโพเค็น])
So Honey
(โซ ฮันอิ)
Keep on smilin’ thru
(คีพ ออน สไมลิน ธรู)
Just like you always do
(จัซท ไลค ยู ออลเว ดู)
‘Til the blue skies
(ทิล เดอะ บลู สกาย)
Drive the dark clouds
(ดไรฝ เดอะ ดาค คเลาด)
Far away
(ฟา อะเว)

And would you please say hello
(แอ็นด เวิด ยู พลีส เซ เฮ็ลโล)
To all the folks that I know
(ทู ออล เดอะ โฟค แดท ไอ โน)
And tell’em I won’t be long
(แอ็นด เทลเลม ไอ ว็อนท บี ล็อง)
They’ll be happy to know
(เด๊ว บี แฮพพิ ทู โน)
That when you saw me go
(แดท ฮเว็น ยู ซอ มี โก)
I was singing this song
(ไอ วอส ซิงกิง ดีซ ซ็อง)

[with choir]
([ วิฑ คไวร])
We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Don’t know where
(ด้อนท์ โน ฮแว)
Don’t know when
(ด้อนท์ โน ฮเว็น)
But I know
(บัท ไอ โน)
We’ll meet again
(เว็ล มีท อะเกน)
Some sunny day
(ซัม ซันนิ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’ll Meet Again คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น