เนื้อเพลง Pts.of.athrty คำอ่านไทย Linkin Park

Yo, yo, forfeit the game
(โย , โย , ฟอฟิท เดอะ เกม)
Before somebody else
(บิโฟ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Takes you out of the frame
(เทค ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ฟเรม)
And puts your name to shame
(แอ็นด พัท ยุร เนม ทู เฌม)
Cover up your face
(คัฝเออะ อัพ ยุร เฟซ)
You can’t run the race
(ยู แค็นท รัน เดอะ เรซ)
The pace is too fast
(เดอะ เพซ อีส ทู ฟัซท)
You just won’t last, won’t last, won’t last…
(ยู จัซท ว็อนท ลาซท , ว็อนท ลาซท , ว็อนท ลาซท)

You love the way I look at you
(ยู ลัฝ เดอะ เว ไอ ลุค แกท ยู)
While taking pleasure in the awful things you put me through
(ฮไวล เทคอิง พเลฉเออะ อิน ดิ ออฟุล ธิง ยู พัท มี ธรู)
You take away if I give in
(ยู เทค อะเว อิฟ ฟาย กิฝ อิน)
My life, my pride is broken
(มาย ไลฟ , มาย พไรด อีส บโรเค็น)

You like to think you’re never wrong
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง)
[You like to think you?re never wrong]
([ ยู ไลค ทู ธิงค ยู รี เนฝเออะ ร็อง])
You have to act like you’re someone
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน)
[You have to act like you’re someone]
([ ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน])
You want someone to hurt like you
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู)
[You want someone to hurt like you]
([ ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู])
You want to share what you’ve been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)
[To live what you?ve learned]
([ ทู ไลฝ ฮว็อท ยู ve เลิน])

You love the things I say I’ll do
(ยู ลัฝ เดอะ ธิง ซาย เซ อิล ดู)
The way I’ll hurt myself again just to get back at you
(เดอะ เว อิล เฮิท ไมเซลฟ อะเกน จัซท ทู เก็ท แบ็ค แกท ยู)
You take away when I give in
(ยู เทค อะเว ฮเว็น นาย กิฝ อิน)
My life, my pride is broken
(มาย ไลฟ , มาย พไรด อีส บโรเค็น)

You like to think you’re never wrong
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง)
[You like to think your never wrong]
([ ยู ไลค ทู ธิงค ยุร เนฝเออะ ร็อง])
You have to act like you’re someone
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน)
[You have to act like you’re someone]
([ ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน])
You want someone to hurt like you
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู)
[You want someone to hurt like you]
([ ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู])
You want to share what you’ve been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)

[To live what you?ve learned]
([ ทู ไลฝ ฮว็อท ยู ve เลิน])

Yo, yo, forfeit the game
(โย , โย , ฟอฟิท เดอะ เกม)
Before somebody else
(บิโฟ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Takes you out of the frame
(เทค ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ ฟเรม)
And puts your name to shame
(แอ็นด พัท ยุร เนม ทู เฌม)
Cover up your face
(คัฝเออะ อัพ ยุร เฟซ)
You can’t run the race
(ยู แค็นท รัน เดอะ เรซ)
The pace is too fast
(เดอะ เพซ อีส ทู ฟัซท)
You just won’t last [2x]
(ยู จัซท ว็อนท ลาซท [ 2x])

You have to act like you’re someone
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน)
[You have to act like you’re someone]
([ ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน])
You want someone to hurt like you
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู)
[You want someone to hurt like you]
([ ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู])
You want to share what you’ve been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)

You like to think you’re never wrong
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง)
[You like to think your never wrong]
([ ยู ไลค ทู ธิงค ยุร เนฝเออะ ร็อง])
You have to act like you’re someone
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน)
[You have to act like you’re someone]
([ ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน])
You want someone to hurt like you
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู)
[You want someone to hurt like you]
([ ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู])
You want to share what you’ve been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)
[To live what you?ve learned]
([ ทู ไลฝ ฮว็อท ยู ve เลิน])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pts.of.athrty คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น