เนื้อเพลง Why Not Me คำอ่านไทย Ginuwine

Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Is that I’m too ghetto for you
(อีส แดท แอม ทู เกทโท ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Girl there’s nothing I won’t cop for you
(เกิล แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ค็อพ ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
I’m here to give you all you dreams
(แอม เฮียร ทู กิฝ ยู ออล ยู ดรีม)
I’m dedicated
(แอม เดดอิเคท)
No time wasting
(โน ไทม เวซทิง)
I’ll fulfill your every need
(อิล ฟุลฟีล ยุร เอฝริ นีด)

It ain’t a thang
(อิท เอน ดา เตง)
I’m far from lame
(แอม ฟา ฟร็อม เลม)
Girl it’s all to the good
(เกิล อิทซ ซอร์ ทู เดอะ เกิด)
Your by yourself
(ยุร ไบ ยุรเซลฟ)
I’m all alone and we’re both from the hood
(แอม ออล อะโลน แอ็นด เวีย โบธ ฟร็อม เดอะ ฮุด)
You’re playing hard to get now
(ยัวร์ พเลนิ่ง ฮาด ทู เก็ท เนา)
That’s probably why you’re by yourself now
(แด๊ท พรอบอับลิ ฮไว ยัวร์ ไบ ยุรเซลฟ เนา)
But I caught your eye when you walked by
(บัท ไอ คอท ยุร ไอ ฮเว็น ยู วอค ไบ)
And you persist to try to entertain
(แอ็นด ยู เพอะซีซท ทู ทไร ทู เอนเทอะเทน)
All of them thing that you probably just heard
(ออล อ็อฝ เฑ็ม ธิง แดท ยู พรอบอับลิ จัซท เฮิด)
None of it’s true and that’ my word
(นัน อ็อฝ อิทซ ทรู แอ็นด แดท มาย เวิด)
Baby don’t believe a thing you hear
(เบบิ ด้อนท์ บิลีฝ อะ ธิง ยู เฮีย)
The haters are always on my back now
(เดอะ เฮเดอ แซร์ ออลเว ออน มาย แบ็ค เนา)
But you feel me and this I know
(บัท ยู ฟีล มี แอ็นด ดีซ ซาย โน)
So won’t you just let go
(โซ ว็อนท ยู จัซท เล็ท โก)
Tell me why
(เท็ล มี ฮไว)

Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Is that I’m too ghetto for you
(อีส แดท แอม ทู เกทโท ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Girl there’s nothing I won’t cop for you
(เกิล แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ค็อพ ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
I’m here to give you all you dreams
(แอม เฮียร ทู กิฝ ยู ออล ยู ดรีม)
I’m dedicated
(แอม เดดอิเคท)
No time wasting
(โน ไทม เวซทิง)
I’ll fulfill your every need
(อิล ฟุลฟีล ยุร เอฝริ นีด)

I’d like o think that I am a good guy so tell me why
(อาย ไลค โอ ธิงค แดท ไอ แอ็ม มา เกิด ไก โซ เท็ล มี ฮไว)
Not me
(น็อท มี)
Can’t blame you though if all you’re ex-
(แค็นท บเลม ยู โธ อิฟ ออล ยัวร์ เอ็คซ)
Boyfriends did you shady
(บอยเฟรน ดิด ยู เฌดอิ)
But don’t take that out on me girl
(บัท ด้อนท์ เทค แดท เอ้า ออน มี เกิล)
Oops I got to take it back it’s your world
(อุ๊บสฺ ซาย ก็อท ทู เทค อิท แบ็ค อิทซ ยุร เวิลด)
Baby I’m just that guy I’ll show you why
(เบบิ แอม จัซท แดท ไก อิล โฌ ยู ฮไว)
If you just give me one try
(อิฟ ยู จัซท กิฝ มี วัน ทไร)
I’m telling you I don’t get down like that
(แอม เทลลิง ยู ไอ ด้อนท์ เก็ท เดาน ไลค แดท)

Can’t play the role
(แค็นท พเล เดอะ โรล)
Or play myself
(ออ พเล ไมเซลฟ)
I just got to get in that’s for sure
(ไอ จัซท ก็อท ทู เก็ท อิน แด๊ท ฟอ ฌุร)
Got a little money
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ)
I spit game to the honeys
(ไอ ซพิท เกม ทู เดอะ ฮันอิ)
But your all a n*gga needs
(บัท ยุร ออล อะ เอ็น *gga นีด)
I won’t give you chicken feed
(ไอ ว็อนท กิฝ ยู ชีคเค็น ฟี)

Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Is that I’m too ghetto for you
(อีส แดท แอม ทู เกทโท ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Girl there’s nothing I won’t cop for you
(เกิล แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ค็อพ ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
I’m here to give you all you dreams
(แอม เฮียร ทู กิฝ ยู ออล ยู ดรีม)
I’m dedicated
(แอม เดดอิเคท)
No time wasting
(โน ไทม เวซทิง)
I’ll fulfill your every need
(อิล ฟุลฟีล ยุร เอฝริ นีด)

You should tell me something, something
(ยู เชิด เท็ล มี ซัมติง , ซัมติง)
Can’t imagine me just wanting
(แค็นท อิแมจอิน มี จัซท วอนทิง)
Put your cards out on the table
(พัท ยุร คาด เอ้า ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Baby I’m willing and able
(เบบิ แอม วีลลิง แอ็นด เอ๊เบิ้ล)
Picture that me dippin on you
(พีคเชอะ แดท มี ดิพพิน ออน ยู)
What the use if I’m up on ya
(ฮว็อท ดิ ยูซ อิฟ แอม อัพ ออน ยา)
I’m the one you searched so long for
(แอม ดิ วัน ยู เซิช โซ ล็อง ฟอ)
Give me one chance you’ll want no more
(กิฝ มี วัน ชานซ โยว ว็อนท โน โม)

Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Is that I’m too ghetto for you
(อีส แดท แอม ทู เกทโท ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
Girl there’s nothing I won’t cop for you
(เกิล แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ค็อพ ฟอ ยู)
Why not me
(ฮไว น็อท มี)
I’m here to give you all you dreams
(แอม เฮียร ทู กิฝ ยู ออล ยู ดรีม)
I’m dedicated
(แอม เดดอิเคท)
No time wasting
(โน ไทม เวซทิง)
I’ll fulfill your every need
(อิล ฟุลฟีล ยุร เอฝริ นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Not Me คำอ่านไทย Ginuwine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น