เนื้อเพลง The Animal Song คำอ่านไทย Savage Garden

When superstars and cannonballs are runnin through your head
(ฮเว็น ซูเปอร์สตาร์ แซน แคนนันบอล แซร์ รูนนิน ธรู ยุร เฮ็ด)
And television freak show cops and robbers everywhere
(แอ็นด เทลิฝีฉอัน ฟรีค โฌ ค็อพ แซน รอบเบอะ เอวี่แวร์)
Subway makes me nervous, people pushing me too far
(ซับเว เมค มี เนอฝัซ , พี๊เพิ่ล พุฌอิง มี ทู ฟา)
I’ve got to break away so take my hand now
(แอฝ ก็อท ทู บเรค อะเว โซ เทค มาย แฮ็นด เนา)

* Cause i want to live like animals
(* คอส ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ไลค แอนอิแม็ล)
careless and free, like animals
(แคเล็ซ แซน ฟรี , ไลค แอนอิแม็ล)
I want to live
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ)
I want to run through the jungle
(ไอ ว็อนท ทู รัน ธรู เดอะ จั๊งเกิ้ล)
the wind in my hair and the sand at my feet
(เดอะ วินด อิน มาย แฮ แอ็นด เดอะ แซ็นด แอ็ท มาย ฟีท)

I’ve been having difficulties keeping to myself
(แอฝ บีน แฮฝวิ่ง ดิฟฟิคัลทิ คีพอิง ทู ไมเซลฟ)
Feelings and emotions better left up on the shelf
(ฟีลอิง แซน อิโมฌัน เบทเทอะ เล็ฟท อัพ ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
Animals and Children tell the truth, they never lie
(แอนอิแม็ล แซน ชีลดเร็น เท็ล เดอะ ทรูธ , เด เนฝเออะ ไล)
Which one is more human there’s a thought, now you decide
(ฮวิช วัน อีส โม ฮยูแม็น แดร์ ซา ธอท , เนา ยู ดิไซด)

** Compassion in the jungle
(** ค็อมแพฌอัน อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
compassion in your head, yeah
(ค็อมแพฌอัน อิน ยุร เฮ็ด , เย่)
would you like to make a run for it
(เวิด ยู ไลค ทู เมค เก รัน ฟอ อิท)
would you like to take my hand, yeah
(เวิด ยู ไลค ทู เทค มาย แฮ็นด , เย่)

[Repeat *]
([ ริพีท *])

Sometimes this life can get you down
(ซัมไทม์ ดีซ ไลฟ แค็น เก็ท ยู เดาน)
it’s so confusing
(อิทซ โซ ค็อนฟยูสอิง)
There’s so many rules to follow
(แดร์ โซ เมนอิ รูล ทู ฟอลโล)
and i feel it
(แอ็นด ดาย ฟีล อิท)
Cause i just run away in my mind
(คอส ไอ จัซท รัน อะเว อิน มาย ไมนด)
ahhhhhhhhhhhhhhhhh
(อา~)

Superstars and cannonballs are runnin through your head
(ซูเปอร์สตาร์ แซน แคนนันบอล แซร์ รูนนิน ธรู ยุร เฮ็ด)
Television freak show cops and robbers everywhere
(เทลิฝีฉอัน ฟรีค โฌ ค็อพ แซน รอบเบอะ เอวี่แวร์)
Animals and Children tell the truth, they never lie
(แอนอิแม็ล แซน ชีลดเร็น เท็ล เดอะ ทรูธ , เด เนฝเออะ ไล)
Which one is more human
(ฮวิช วัน อีส โม ฮยูแม็น)
There’s a thought, now you decide
(แดร์ ซา ธอท , เนา ยู ดิไซด)

[Repeat ** , * , *]
([ ริพีท ** , * , *])
ahhhhhhhhhhhhhhhhh
(อา~)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Animal Song คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น