เนื้อเพลง Too Bad คำอ่านไทย Nickelback

Fathers hands were lined with dirt
(ฟาเฑอะ แฮ็นด เวอ ไลน วิฑ เดิท)
From long days in the field
(ฟร็อม ล็อง เด ซิน เดอะ ฟีลด)
And mothers hands are serving meals
(แอ็นด ม๊าเธ่อร์ แฮ็นด แซร์ เซิฝวิง มีล)
In a cafe on Main Street
(อิน อะ แคะเฟ ออน เมน ซทรีท)
With mouths to feed
(วิฑ เมาธ ทู ฟี)
Just trying to keep clothing on our backs
(จัซท ทไรอิง ทู คีพ คโลฑอิง ออน เอ๊า แบ็ค)
And all I hear about is
(แอ็นด ออล ไอ เฮีย อะเบาท อีส)
How it’s so bad, it’s so bad
(เฮา อิทซ โซ แบ็ด , อิทซ โซ แบ็ด)

It’s too bad, it’s too bad
(อิทซ ทู แบ็ด , อิทซ ทู แบ็ด)
Too late, so wrong, so long
(ทู เลท , โซ ร็อง , โซ ล็อง)
It’s too bad that we had no time to rewind
(อิทซ ทู แบ็ด แดท วี แฮ็ด โน ไทม ทู รีไวนด)
Let’s walk, let’s talk
(เล็ท วอค , เล็ท ทอค)
Let’s talk
(เล็ท ทอค)

You left without saying goodbye
(ยู เล็ฟท วิเฑาท เซอิง กู๊ดบาย)
Although I’m sure you tried
(ออลโฑ แอม ฌุร ยู ทไร)
You call and ask from time to time
(ยู คอล แอ็นด อาซค ฟร็อม ไทม ทู ไทม)
To make sure we’re alive
(ทู เมค ฌุร เวีย อะไลฝ)
But you weren’t there
(บัท ยู เวินท์ แดร์)
Right when I’m needing you the most
(ไรท ฮเว็น แอม นี๊ดดิงยู เดอะ โมซท)
And now I dream about it
(แอ็นด เนา ไอ ดรีม อะเบาท ดิธ)
How it’s so bad, it’s so bad
(เฮา อิทซ โซ แบ็ด , อิทซ โซ แบ็ด)

It’s too bad, it’s too bad
(อิทซ ทู แบ็ด , อิทซ ทู แบ็ด)
Too late, so wrong, so long
(ทู เลท , โซ ร็อง , โซ ล็อง)
It’s too bad that we had no time to rewind
(อิทซ ทู แบ็ด แดท วี แฮ็ด โน ไทม ทู รีไวนด)
Let’s walk, let’s talk
(เล็ท วอค , เล็ท ทอค)
Let’s talk
(เล็ท ทอค)

Father’s hands are lined with guilt
(ฟาเฑอะ แฮ็นด แซร์ ไลน วิฑ กิลท)
For tearing us apart
(ฟอ แทริง อัซ อะพาท)
Guess it turned out in the end
(เก็ซ ซิท เทิน เอ้า อิน ดิ เอ็นด)
Just look at where we are
(จัซท ลุค แกท ฮแว วี อาร์)
Made it out, still got clothing on our backs
(เมด อิท เอ้า , ซทิล ก็อท คโลฑอิง ออน เอ๊า แบ็ค)
And now I scream about it
(แอ็นด เนา ไอ ซครีม อะเบาท ดิธ)
How it’s so bad, it’s so bad
(เฮา อิทซ โซ แบ็ด , อิทซ โซ แบ็ด)

It’s too bad, it’s too bad
(อิทซ ทู แบ็ด , อิทซ ทู แบ็ด)
Too late, so wrong, so long
(ทู เลท , โซ ร็อง , โซ ล็อง)
It’s too bad that we had no time to rewind
(อิทซ ทู แบ็ด แดท วี แฮ็ด โน ไทม ทู รีไวนด)
Let’s walk, let’s talk
(เล็ท วอค , เล็ท ทอค)
Let’s talk
(เล็ท ทอค)

No time, last one, let’s go
(โน ไทม , ลาซท วัน , เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Bad คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น