เนื้อเพลง Summer Kisses, Winter Tears คำอ่านไทย Elvis Presley

Summer kisses, Winter tears
(ซัมเมอะ คีสเซซ , วีนเทอะ เทีย)
That was what she gave to me
(แดท วอส ฮว็อท ชี เกฝ ทู มี)
Never thought that I’d travel all alone
(เนฝเออะ ธอท แดท อาย ทแรฝแอ็ล ออล อะโลน)
The trail of memories
(เดอะ ทเรล อ็อฝ เมรโมรี)

Happy hours, lonely years
(แฮพพิ เอาร , โลนลิ เยีย)
But I guess I can’t complain
(บัท ไอ เก็ซ ซาย แค็นท ค็อมพเลน)
For I still recall the Summer sun
(ฟอ ไอ ซทิล ริคอล เดอะ ซัมเมอะ ซัน)
Through all the Winter rain
(ธรู ออล เดอะ วีนเทอะ เรน)

The fire of love, the fire of love
(เดอะ ไฟร อ็อฝ ลัฝ , เดอะ ไฟร อ็อฝ ลัฝ)
Can burn from afar
(แค็น เบิน ฟร็อม อะฟา)
And nothing can light the dark of the night
(แอ็นด นัธอิง แค็น ไลท เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ ไนท)
Like a falling star
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา)
Summer kisses, Winter tears
(ซัมเมอะ คีสเซซ , วีนเทอะ เทีย)
Like the stars they fade away
(ไลค เดอะ ซทา เด เฝด อะเว)
Leaving me to spend my lonely nights
(ลีฝอิงส มี ทู ซเพ็นด มาย โลนลิ ไนท)
With dreams of yesterday
(วิฑ ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)

The fire of love, the fire of love
(เดอะ ไฟร อ็อฝ ลัฝ , เดอะ ไฟร อ็อฝ ลัฝ)
Can burn from afar
(แค็น เบิน ฟร็อม อะฟา)
And nothing can light the dark of the night
(แอ็นด นัธอิง แค็น ไลท เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ ไนท)
Like a falling star
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา)
Summer kisses, Winter tears
(ซัมเมอะ คีสเซซ , วีนเทอะ เทีย)
Like the stars they fade away
(ไลค เดอะ ซทา เด เฝด อะเว)
Leaving me to spend my lonely nights
(ลีฝอิงส มี ทู ซเพ็นด มาย โลนลิ ไนท)
With dreams of yesterday
(วิฑ ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Leaving me to spend my lonely nights
(ลีฝอิงส มี ทู ซเพ็นด มาย โลนลิ ไนท)
With dreams of yesterday
(วิฑ ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Summer kisses, Winter tears
(ซัมเมอะ คีสเซซ , วีนเทอะ เทีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Kisses, Winter Tears คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น