เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย Good Charlotte

Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Can they hear me when I call?
(แค็น เด เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
I’m shooting signals in the air
(แอม ชูดดิง ซีกแน็ล ซิน ดิ แอ)
‘Cause I need somebody’s help
(คอส ไอ นีด ซัมบอดี้ เฮ็ลพ)
I can’t make it on my own
(ไอ แค็นท เมค อิท ออน มาย โอน)
So I’m giving up myself
(โซ แอม กีฝวิง อัพ ไมเซลฟ)
Is anybody listening
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Listening
(ลิเซินนิง)

I’ll be standing here and I’m miles away
(อิล บี ซแทนดิง เฮียร แอ็นด แอม ไมล อะเว)
Making signals hoping they’d save me
(เมคอิง ซีกแน็ล โฮพปิง เดยฺ เซฝ มี)
I lock myself inside these walls
(ไอ ล็อค ไมเซลฟ อีนไซด ฑิส วอล)
‘Cause out there I’m always wrong
(คอส เอ้า แดร์ แอม ออลเว ร็อง)
I don’t think I’m gonna make it
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แอม กอนนะ เมค อิท)
So while I’m sitting here
(โซ ฮไวล แอม ซีททิง เฮียร)
On the eve of my death bed
(ออน ดิ อี๊ฟ อ็อฝ มาย เด็ธ เบ็ด)
I’ll write this letter and hope it saves me
(อิล ไรท ดีซ เลทเทอะ แอ็นด โฮพ อิท เซฝ มี)

Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Can they hear me when I call?
(แค็น เด เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Should I take notes in the end?
(เชิด ดาย เทค โนท ซิน ดิ เอ็นด)
‘Cause I need somebody’s help
(คอส ไอ นีด ซัมบอดี้ เฮ็ลพ)
I can’t make it on my own
(ไอ แค็นท เมค อิท ออน มาย โอน)
So I’m giving up myself
(โซ แอม กีฝวิง อัพ ไมเซลฟ)
Is anybody listening
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Listening
(ลิเซินนิง)

I’m stuck in my own head and I’m oceans away
(แอม ซทัค อิน มาย โอน เฮ็ด แอ็นด แอม โอแฌ็น อะเว)
Would anybody notice if I chose to stay?
(เวิด เอนอิบอดิ โนทิซ อิฟ ฟาย โชส ทู ซเท)
I’ll send and SOS tonight
(อิล เซ็นด แอ็นด เอ็ซโอเอ็ซ ทุไนท)
Wonder if I will survive
(วันเดอะ อิฟ ฟาย วิล เซอะไฝฝ)
How in the hell did I get so far away this time
(เฮา อิน เดอะ เฮ็ล ดิด ดาย เก็ท โซ ฟา อะเว ดีซ ไทม)
So now I’m sitting here
(โซ เนา แอม ซีททิง เฮียร)
The time of my departure’s near
(เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ดิพาเชอะ เนีย)
I say a prayer
(ไอ เซ อะ พเรเออะ)
Please someone save me
(พลีส ซัมวัน เซฝ มี)

Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Can they hear me when I call?
(แค็น เด เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Should I take notes in the end?
(เชิด ดาย เทค โนท ซิน ดิ เอ็นด)
‘Cause I need somebody’s help
(คอส ไอ นีด ซัมบอดี้ เฮ็ลพ)
I can’t make it on my own
(ไอ แค็นท เมค อิท ออน มาย โอน)
So I’m giving up myself
(โซ แอม กีฝวิง อัพ ไมเซลฟ)
Is anybody listening
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Listening
(ลิเซินนิง)

I’m lost here
(แอม ล็อซท เฮียร)
I can’t make it on my own
(ไอ แค็นท เมค อิท ออน มาย โอน)
I don’t wanna die alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ได อะโลน)
I’m so scared
(แอม โซ ซคา)
Drowning now
(ดเรานอิง เนา)
Reaching out
(รีชชิง เอ้า)
Holding on to everything I love
(โฮลดิง ออน ทู เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
Crying out
(คไรอิง เอ้า)
Dying now
(ไดอิง เนา)
Need some help
(นีด ซัม เฮ็ลพ)

Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
Can you hear me when I call?
(แค็น ยู เฮีย มี ฮเว็น นาย คอล)
Shooting signals in the air
(ชูดดิง ซีกแน็ล ซิน ดิ แอ)
I need somebody’s help
(ไอ นีด ซัมบอดี้ เฮ็ลพ)
I can’t make it on my own
(ไอ แค็นท เมค อิท ออน มาย โอน)
So I’m giving up myself
(โซ แอม กีฝวิง อัพ ไมเซลฟ)
Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น