เนื้อเพลง Nookie คำอ่านไทย Limp Bizkit

I came into the world as a reject
(ไอ เคม อีนทุ เดอะ เวิลด แอ็ส ซา ริเจคท)
Look into these eyes
(ลุค อีนทุ ฑิส ไอ)
Then you’ll see the size of the flames
(เด็น โยว ซี เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ ฟเลม)
That are pullin on my past
(แดท อาร์ พลูลิน ออน มาย พาซท)
Burnin on my brain
(เบินนิน ออน มาย บเรน)
Everyone that burns has to learn from the pain
(เอ๊วี่วัน แดท เบิน แฮ็ส ทู เลิน ฟร็อม เดอะ เพน)
Hey, I think about the day
(เฮ , ไอ ธิงค อะเบาท เดอะ เด)
My girlie went ran with my pay
(มาย เกิลอิ เว็นท แร็น วิฑ มาย เพ)
When fellas came to play
(ฮเว็น เฟลลา เคม ทู พเล)
Now she’s stuck with my homies that she f*cked
(เนา ชี ซทัค วิฑ มาย โฮมี แดท ชี เอฟ *cked)
And I’m just a s*cker with a lump in my throat
(แอ็นด แอม จัซท ดา เอส *cker วิฑ อะ ลัมพ อิน มาย ธโรท)

Like a chump, hey
(ไลค เก ชัมพ , เฮ)

Should I be feelin’ bad?
(เชิด ดาย บี ฟีลิน แบ็ด)
Should I be feelin’ good?
(เชิด ดาย บี ฟีลิน เกิด)
It’s kinda sad I’m the laughing stock of the neighborhood
(อิทซ กินดา แซ็ด แอม เดอะ ลาฟอิง ซท็อค อ็อฝ เดอะ เนเบอะฮุด)
And you would think that I’d be movin’ on
(แอ็นด ยู เวิด ธิงค แดท อาย บี มูฝวิน ออน)
But I’m a s*cker like I said
(บัท แอม มา เอส *cker ไลค ไก เซ็ด)
F*cked up in the head, not!
(เอฟ *cked อัพ อิน เดอะ เฮ็ด , น็อท !)
And maybe she just made a mistake
(แอ็นด เมบี ชี จัซท เมด อะ มิซเทค)
And I should give her a break
(แอ็นด ดาย เชิด กิฝ เฮอ รา บเรค)
But my heart will ache either way
(บัท มาย ฮาท วิล เอค อีเฑอะ เว)
Hey, what the hell, what you want me to say?
(เฮ , ฮว็อท เดอะ เฮ็ล , ฮว็อท ยู ว็อนท มี ทู เซ)
I won’t lie, that I can’t deny
(ไอ ว็อนท ไล , แดท ไอ แค็นท ดิไน)

I did it all for the nookie, c’mon
(ไอ ดิด ดิท ออล ฟอ เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
The nookie, c’mon
(เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
So you can take that cookie
(โซ ยู แค็น เทค แดท คูคอิ)
And stick it up your.. yeah!
(แอ็นด ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your
(ซทิค อิท อัพ ยุร)

Why did it take so long?
(ฮไว ดิด ดิท เทค โซ ล็อง)
Why, did I wait so long, huh?
(ฮไว , ดิด ดาย เวท โซ ล็อง , ฮู)
To figure it out, but I did it
(ทู ฟีกยุร อิท เอ้า , บัท ไอ ดิด ดิท)
And I’m the only one
(แอ็นด แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Underneath the sun who didn’t get it
(อันเดอะนีธ เดอะ ซัน ฮู ดิ๊นอิน เก็ท ดิธ)
I can’t believe that I could be deceived
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ เคิด บี ดิซีฝ)
By my so-called girl, but in reality
(ไบ มาย โซ คอล เกิล , บัท อิน ริแอลอิทิ)
She had a hidden agenda
(ชี แฮ็ด อะ ฮีดดน อะเจนดะ)
She put my tender, heart in a blender
(ชี พัท มาย เทนเดอะ , ฮาท อิน อะ แบนเดอร์)
And still I surrender
(แอ็นด ซทิล ไอ ซะเรนเดอะ)

Like a chump, hey
(ไลค เก ชัมพ , เฮ)

I did it all for the nookie, c’mon
(ไอ ดิด ดิท ออล ฟอ เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
The nookie, c’mon
(เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
So you can take that cookie
(โซ ยู แค็น เทค แดท คูคอิ)
And stick it up your.. yeah!
(แอ็นด ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your
(ซทิค อิท อัพ ยุร)

I’m only human
(แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
It’s so easy for your friends to give you their advice
(อิทซ โซ อีสอิ ฟอ ยุร ฟเร็นด ทู กิฝ ยู แด แอ็ดไฝซ)
They’ll tell you, just let it go
(เด๊ว เท็ล ยู , จัซท เล็ท ดิธ โก)
It’s easier said than done
(อิทซ อีสไซน์ เซ็ด แฑ็น ดัน)
I appreciate it, I do, but
(ไอ แอ็พรีฌิเอท อิท , ไอ ดู , บัท)
Just leave me alone
(จัซท ลีฝ มี อะโลน)
Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)
Just leave me alone
(จัซท ลีฝ มี อะโลน)
And nothing gonna change
(แอ็นด นัธอิง กอนนะ เชนจ)
You can go away
(ยู แค็น โก อะเว)
I’m just gonna stay here
(แอม จัซท กอนนะ ซเท เฮียร)
And always be the same
(แอ็นด ออลเว บี เดอะ เซม)

I did it all for the nookie, c’mon
(ไอ ดิด ดิท ออล ฟอ เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
The nookie, c’mon
(เดอะ นุ๊กคี , ซีมอน)
So you can take that cookie
(โซ ยู แค็น เทค แดท คูคอิ)
And stick it up your.. yeah!
(แอ็นด ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your.. yeah!
(ซทิค อิท อัพ ยุร เย่ !)
Stick it up your
(ซทิค อิท อัพ ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nookie คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น