เนื้อเพลง Rock Wit U (Awww Baby) คำอ่านไทย Ashanti

[Ashanti:] Aw baby [aw baby]
([ เอสแชนที :] อาว เบบิ [ อาว เบบิ])
[Irv Gotti:] Yeah, murda inc
([ Irv ก๊อดดิ :] เย่ , เมอร์ดา อิงคฺ)
[Ashanti:] I wanna love you babe
([ เอสแชนที :] ไอ วอนนา ลัฝ ยู เบบ)
[Irv Gotti:] hahahahhaha
([ Irv ก๊อดดิ :] hahahahhaha)
[Ashanti:] Wanna love you babe, ooh baby
([ เอสแชนที :] วอนนา ลัฝ ยู เบบ , อู้ เบบิ)
[Irv Gotti:] Ashanti, chapter two, let’s rock it
([ Irv ก๊อดดิ :] เอสแชนที , แชพเทอะ ทู , เล็ท ร็อค อิท)

[chorus: Ashanti]
([ โครัซ : เอสแชนที])
Can you rock with me [aw baby]
(แค็น ยู ร็อค วิฑ มี [ อาว เบบิ])
Non-stop with me
(น็อน ซท็อพ วิฑ มี)
Can you take it to the top with me
(แค็น ยู เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ วิฑ มี)
I just wanna love you babe [love ya babe]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบ [ ลัฝ ยา เบบ])
Always thinking of you babe
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ)

Can you roll with me [ooh baby]
(แค็น ยู โรล วิฑ มี [ อู้ เบบิ])
All over me
(ออล โอเฝอะ มี)
Can you take control of me
(แค็น ยู เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
I just wanna love you baby
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ)
Always thinking of you baby
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบิ)

[Verse-1:]
([ เฝิซ วัน :])
I think I like how your body feel next to me
(ไอ ธิงค ไอ ไลค เฮา ยุร บอดอิ ฟีล เน็คซท ทู มี)
Aw baby when you kissing me, aw baby when you loving me
(อาว เบบิ ฮเว็น ยู คิสซิงมี , อาว เบบิ ฮเว็น ยู ลัฝอิง มี)
I can’t describe what I want to do to you tonight
(ไอ แค็นท ดิซไครบ ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู ดู ทู ยู ทุไนท)
Aw baby when you come to me, I’ll make it so you’ll never leave
(อาว เบบิ ฮเว็น ยู คัม ทู มี , อิล เมค อิท โซ โยว เนฝเออะ ลีฝ)

[chorus: Ashanti]
([ โครัซ : เอสแชนที])
Can you rock with me [aw baby]
(แค็น ยู ร็อค วิฑ มี [ อาว เบบิ])
Non-stop with me [stop with me]
(น็อน ซท็อพ วิฑ มี [ ซท็อพ วิฑ มี])
Can you take it to the top with me
(แค็น ยู เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ วิฑ มี)
I just wanna love you babe [love ya babe]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบ [ ลัฝ ยา เบบ])
Always thinking of you babe [wanna love you babe]
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ [ วอนนา ลัฝ ยู เบบ])

Can you roll with me [ooh baby]
(แค็น ยู โรล วิฑ มี [ อู้ เบบิ])
All over me [over me]
(ออล โอเฝอะ มี [ โอเฝอะ มี])
Can you take control of me
(แค็น ยู เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
I just wanna love you baby [love you babe]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ [ ลัฝ ยู เบบ])
Always thinking of you baby
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบิ)

[Verse-1:]
([ เฝิซ วัน :])
See I don’t know if I can handle you as just a friend
(ซี ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น แฮ๊นเดิ้ล ยู แอ็ส จัซท ดา ฟเร็นด)
Aw baby I can’t pretend, aw baby I’m so far in
(อาว เบบิ ไอ แค็นท พริเทนด , อาว เบบิ แอม โซ ฟา อิน)
But I don’t mind as long as I could have you in my life
(บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย เคิด แฮ็ฝ ยู อิน มาย ไลฟ)
Aw baby I’m satisfied, even if you’re not just mine
(อาว เบบิ แอม แซทอิซไฟด , อีเฝ็น อิฟ ยัวร์ น็อท จัซท ไมน)

[chorus: Ashanti]
([ โครัซ : เอสแชนที])
Can you rock with me [aw baby]
(แค็น ยู ร็อค วิฑ มี [ อาว เบบิ])
Non-stop with me [Ohhh, no]
(น็อน ซท็อพ วิฑ มี [ โอ้ , โน])
Can you take it to the top with me
(แค็น ยู เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ วิฑ มี)
I just wanna love you babe [I wanna love ya babe]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบ [ ไอ วอนนา ลัฝ ยา เบบ])
Always thinking of you babe [thinking of you]
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ [ ติ้งกิง อ็อฝ ยู])

Can you roll with me [ooh baby]
(แค็น ยู โรล วิฑ มี [ อู้ เบบิ])
All over me [over me]
(ออล โอเฝอะ มี [ โอเฝอะ มี])
Can you take control of me
(แค็น ยู เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
I just wanna love you baby [love you]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ [ ลัฝ ยู])
Always thinking of you baby
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบิ)

[Verse-3:]
([ เฝิซ ที :])
Boy you make me not the same
(บอย ยู เมค มี น็อท เดอะ เซม)
[Aw baby, aw baby, ooh baby, ooh baby]
([ อาว เบบิ , อาว เบบิ , อู้ เบบิ , อู้ เบบิ])
Can you feel me when we say
(แค็น ยู ฟีล มี ฮเว็น วี เซ)
[Aw baby, aw baby, ooh baby, ooh baby]
([ อาว เบบิ , อาว เบบิ , อู้ เบบิ , อู้ เบบิ])

[chorus: Ashanti]
([ โครัซ : เอสแชนที])
Can you rock with me [aw baby]
(แค็น ยู ร็อค วิฑ มี [ อาว เบบิ])
Non-stop with me [I wanna rock with you]
(น็อน ซท็อพ วิฑ มี [ ไอ วอนนา ร็อค วิฑ ยู])
Can you take it to the top with me
(แค็น ยู เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ วิฑ มี)
I just wanna love you babe [Oh]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบ [ โอ])
Always thinking of you babe [yeah, yeah-yeah]
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ [ เย่ , เย่ เย่])

Can you roll with me [ooh baby]
(แค็น ยู โรล วิฑ มี [ อู้ เบบิ])
All over me [over me]
(ออล โอเฝอะ มี [ โอเฝอะ มี])
Can you take control of me
(แค็น ยู เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
I just wanna love you baby [yeah, yeah]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ [ เย่ , เย่])
[Oh yeah] Always thinking of you baby [baby, baby]
([ โอ เย่] ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบิ [ เบบิ , เบบิ])

Can you rock with me [aw baby]
(แค็น ยู ร็อค วิฑ มี [ อาว เบบิ])
Non-stop with me [stop with me]
(น็อน ซท็อพ วิฑ มี [ ซท็อพ วิฑ มี])
Can you take it to the top with me [no babe]
(แค็น ยู เทค อิท ทู เดอะ ท็อพ วิฑ มี [ โน เบบ])
I just wanna love you babe [I wanna love you babe]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบ [ ไอ วอนนา ลัฝ ยู เบบ])
Always thinking of you babe [I’m thinking of you babe]
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ [ แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบ])

Can you roll with me [ooh baby]
(แค็น ยู โรล วิฑ มี [ อู้ เบบิ])
All over me [Ohhhh]
(ออล โอเฝอะ มี [ โอ้])
Can you take control of me
(แค็น ยู เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
I just wanna love you baby [Oohhh]
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู เบบิ [ อู้])
Always thinking of you baby [I wanna love you babe]
(ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู เบบิ [ ไอ วอนนา ลัฝ ยู เบบ])

Oh, mmmm, love you babe
(โอ , อึม , ลัฝ ยู เบบ)
Mmmm, yeah-yeah, yeah-yeah, yeah
(อึม , เย่ เย่ , เย่ เย่ , เย่)
Oh mmmm, love you babe
(โอ อึม , ลัฝ ยู เบบ)
Mmmm, yeah-yeah, yeah-yeah, yeah
(อึม , เย่ เย่ , เย่ เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Wit U (Awww Baby) คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น