เนื้อเพลง First Of May คำอ่านไทย Bee Gees

When I was small, and Christmas trees were tall,
(ฮเว็น นาย วอส ซมอล , แอ็นด ครีซมัซ ทรี เวอ ทอล ,)
we used to love while others used to play.
(วี ยูซ ทู ลัฝ ฮไวล อัฑเออะ ยูซ ทู พเล)
Don’t ask me why, but time has passed us by,
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว , บัท ไทม แฮ็ส พาซ อัซ ไบ ,)
some one else moved in from far away.
(ซัม วัน เอ็ลซ มูฝ อิน ฟร็อม ฟา อะเว)

chorus:
(โครัซ :)
Now we are tall, and Christmas trees are small,
(เนา วี อาร์ ทอล , แอ็นด ครีซมัซ ทรี แซร์ ซมอล ,)
and you don’t ask the time of day.
(แอ็นด ยู ด้อนท์ อาซค เดอะ ไทม อ็อฝ เด)
But you and I, our love will never die,
(บัท ยู แอ็นด ดาย , เอ๊า ลัฝ วิล เนฝเออะ ได ,)
but guess we’ll cry come first of May.
(บัท เก็ซ เว็ล คไร คัม เฟิซท อ็อฝ เม)

The apple tree that grew for you and me,
(ดิ แอพ ทรี แดท กรู ฟอ ยู แอ็นด มี ,)
I watched the apples falling one by one.
(ไอ ว็อช ดิ แอพ ฟ๊อลิง วัน ไบ วัน)
And I recall the moment of them all,
(แอ็นด ดาย ริคอล เดอะ โมเม็นท อ็อฝ เฑ็ม ออล ,)
the day I kissed your cheek and you were mine.
(เดอะ เด ไอ คิซ ยุร ชีค แอ็นด ยู เวอ ไมน)

>>> chorus
(>>> โครัซ)

When I was small, and Christmas trees were tall,
(ฮเว็น นาย วอส ซมอล , แอ็นด ครีซมัซ ทรี เวอ ทอล ,)
do do do do do do do do do…
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Don’t ask me why, but time has passed us by,
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว , บัท ไทม แฮ็ส พาซ อัซ ไบ ,)
some one else moved in from far away.
(ซัม วัน เอ็ลซ มูฝ อิน ฟร็อม ฟา อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Of May คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น