เนื้อเพลง Paid My Dues คำอ่านไทย Anastacia

[Spoken:]
([ ซโพเค็น :])
You can say what you want about me
(ยู แค็น เซ ฮว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
Try to do what you want to me
(ทไร ทู ดู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู มี)
But you can not stop me
(บัท ยู แค็น น็อท ซท็อพ มี)

I’ve been knocked down
(แอฝ บีน น็อค เดาน)
It’s a crazy town
(อิทซ ซา คเรสิ ทาวน์)
Even got a punch in the face in LA
(อีเฝ็น ก็อท ดา พันช อิน เดอะ เฟซ อิน ลา)
Ain’t nothing in the world that can keep
(เอน นัธอิง อิน เดอะ เวิลด แดท แค็น คีพ)
me from doing what I wanna do
(มี ฟร็อม ดูอิง ฮว็อท ไอ วอนนา ดู)

‘Cause I’m too proud, I’m too strong
(คอส แอม ทู พเราด , แอม ทู ซทร็อง)
Live by the code that you gotta move on
(ไลฝ ไบ เดอะ โคด แดท ยู กอททะ มูฝ ออน)
Feel sad for yourself
(ฟีล แซ็ด ฟอ ยุรเซลฟ)
Ain’t got nobody nowhere
(เอน ก็อท โนบอดี้ โนแวร์)

so I…
(โซ ไอ)
[Held my head high]
([ เฮ็ลด มาย เฮ็ด ไฮ])
Knew I [Knew I survive]
(นยู ไอ [ นยู ไอ เซอะไฝฝ])
Well I made it [I made it]
(เว็ล ไอ เมด อิท [ ไอ เมด อิท])
I don’t hate it [Don’t hate it]
(ไอ ด้อนท์ เฮท อิท [ ด้อนท์ เฮท อิท])
That’s just the way it goes
(แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท โกซ)
Yeah
(เย่)
I done made it through
(ไอ ดัน เมด อิท ธรู)
Stand on my own two
(ซแท็นด ออน มาย โอน ทู)
I paid my dues, yeah
(ไอ เพลด มาย ดยู , เย่)
Tried to hold me down
(ทไร ทู โฮลด มี เดาน)
You can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
I paid my dues
(ไอ เพลด มาย ดยู)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น :])
So like I told you
(โซ ไลค ไก โทลด ยู)
You cannot stop me
(ยู แคนน็อท ซท็อพ มี)
I paid my dues
(ไอ เพลด มาย ดยู)

Now I’m still trusted every day
(เนา แอม ซทิล ทรัซท เอฝริ เด)
people try to mess with Anastacia
(พี๊เพิ่ล ทไร ทู เมซ วิฑ อเนสเตเชีย)
gotta nothing in common
(กอททะ นัธอิง อิน คอมมัน)
cause I handle mine
(คอส ไอ แฮ๊นเดิ้ล ไมน)
and I thought I better let you know
(แอ็นด ดาย ธอท ไอ เบทเทอะ เล็ท ยู โน)

I’m no punk I can’t get down
(แอม โน พรัค ไอ แค็นท เก็ท เดาน)
I don’t give a damn about who’s around
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ฮู อะเรานด)
that was just fine ’til now
(แดท วอส จัซท ไฟน ทิล เนา)

So I…
(โซ ไอ)
[Held my head high]
([ เฮ็ลด มาย เฮ็ด ไฮ])
Knew I [Knew I survive]
(นยู ไอ [ นยู ไอ เซอะไฝฝ])
Well I made it [I made it]
(เว็ล ไอ เมด อิท [ ไอ เมด อิท])
Oahh [Don’t hate it]
(Oahh [ ด้อนท์ เฮท อิท])
That’s just the way it goes
(แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท โกซ)
Yeah
(เย่)
I done made it through
(ไอ ดัน เมด อิท ธรู)
Stand on my own two
(ซแท็นด ออน มาย โอน ทู)
I paid my dues
(ไอ เพลด มาย ดยู)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Tried to hold me down
(ทไร ทู โฮลด มี เดาน)
you can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
I paid my dues, yeah
(ไอ เพลด มาย ดยู , เย่)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Took so long to get me here [here]
(ทุค โซ ล็อง ทู เก็ท มี เฮียร [ เฮียร])
But I won’t live in fear [fear]
(บัท ไอ ว็อนท ไลฝ อิน เฟีย [ เฟีย])
You try to steal my shine [shine]
(ยู ทไร ทู ซทีล มาย ไฌน [ ไฌน])
But first they wanna build you up [up]
(บัท เฟิซท เด วอนนา บิลด ยู อัพ [ อัพ])
Then they tear you down [down]
(เด็น เด เทีย ยู เดาน [ เดาน])
It’s a struggle, you try to bubble
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล , ยู ทไร ทู บั๊บเบิ้ล)
so I…
(โซ ไอ)
[Held my head high]
([ เฮ็ลด มาย เฮ็ด ไฮ])
Knew I [Knew I survive]
(นยู ไอ [ นยู ไอ เซอะไฝฝ])
Oahh [I made it]
(Oahh [ ไอ เมด อิท])
[Don’t hate it]
([ ด้อนท์ เฮท อิท])
Said that’s – just – the – wayyyyy
(เซ็ด แด๊ท จัซท เดอะ wayyyyy)
[I done made it through]
([ ไอ ดัน เมด อิท ธรู])
[Stand on my own two]
([ ซแท็นด ออน มาย โอน ทู])
I said I paid my, I paid my dues
(ไอ เซ็ด ดาย เพลด มาย , ไอ เพลด มาย ดยู)
Yeahhhhh
(Yeahhhhh)
[Tried to hold me down]
([ ทไร ทู โฮลด มี เดาน])
But you can’t stop me now [you can’t stop me now]
(บัท ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา [ ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา])
[I paid my dues] I paid my, paid my dues
([ ไอ เพลด มาย ดยู] ไอ เพลด มาย , เพลด มาย ดยู)
[I done made it through] oahhh
([ ไอ ดัน เมด อิท ธรู] oahhh)
[Stand on my own two] oh
([ ซแท็นด ออน มาย โอน ทู] โอ)
[I paid my dues] I paid my, I paid my dues
([ ไอ เพลด มาย ดยู] ไอ เพลด มาย , ไอ เพลด มาย ดยู)
yeahh [Tried to hold me down]
(เย้ [ ทไร ทู โฮลด มี เดาน])
But you can’t stop me now [you can’t stop me now]
(บัท ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา [ ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา])
[I paid my dues] I paid my dues
([ ไอ เพลด มาย ดยู] ไอ เพลด มาย ดยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paid My Dues คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น