เนื้อเพลง Who Says คำอ่านไทย John Mayer

Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)
Turn off the lights and the telephone
(เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท แซน เดอะ เทลอิโฟน)
Me in my house alone
(มี อิน มาย เฮาซ อะโลน)
Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)

Who says I can’t be free
(ฮู เซ ซาย แค็นท บี ฟรี)
From all of the things that I used to be
(ฟร็อม ออล อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ไอ ยูซ ทู บี)
Rewrite my history
(รีไรท มาย ฮีซโทะริ)
Who says I can’t be free
(ฮู เซ ซาย แค็นท บี ฟรี)

It’s been a long night in New York City
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไนท อิน นยู ยอค ซีทอิ)
It’s been a long night in Baton Rouge
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไนท อิน บะทอง รูฉ)
I don’t remember you looking any better
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู ลุคอิง เอนอิ เบทเทอะ)
But then again I don’t remember you
(บัท เด็น อะเกน นาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู)

Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)
Call up a girl that I used to know
(คอล อัพ อะ เกิล แดท ไอ ยูซ ทู โน)
Fake love for an hour or so
(เฟค ลัฝ ฟอ แอน เอาร ออ โซ)
Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)

Who says I can’t take time
(ฮู เซ ซาย แค็นท เทค ไทม)
Meet all the girls in the county line
(มีท ดอร์ เดอะ เกิล ซิน เดอะ เคานทิ ไลน)
Wait on fate to send a sign
(เวท ออน เฟท ทู เซ็นด อะ ไซน)
Who says I can’t take time
(ฮู เซ ซาย แค็นท เทค ไทม)

It’s been a long night in New York City
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไนท อิน นยู ยอค ซีทอิ)
It’s been a long night in Austin too
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไนท อิน อัสติน ทู)
I don’t remember you looking any better
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู ลุคอิง เอนอิ เบทเทอะ)
But then again I don’t remember you
(บัท เด็น อะเกน นาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู)

Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)
Plan a trip to Japan alone
(แพล็น อะ ทริพ ทู จะแพน อะโลน)
Doesn’t matter if I even go
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ ฟาย อีเฝ็น โก)
Who says I can’t get stoned
(ฮู เซ ซาย แค็นท เก็ท ซโทน)

It’s been a long night in New York City
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไนท อิน นยู ยอค ซีทอิ)
It’s been a long time since 22
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม ซินซ 22)
I don’t remember you looking any better
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู ลุคอิง เอนอิ เบทเทอะ)
But then again I don’t remember you
(บัท เด็น อะเกน นาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Says คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น