เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Drake

It may not mean nothin’ to y’all
(อิท เม น็อท มีน นอทติน ทู ยอล)
But understand nothin’ was done for me
(บัท อันเดิซแทนด นอทติน วอส ดัน ฟอ มี)
So I don’t plan on stoppin’ at all
(โซ ไอ ด้อนท์ แพล็น ออน สตอปพิน แอ็ท ดอร์)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)
I’m shuttin’ sh*t down in the mall
(แอม ชัทดิน ฌะ *ที เดาน อิน เดอะ มอล)
And tellin’ every girl she the one for me
(แอ็นด เทลลิน เอฝริ เกิล ชี ดิ วัน ฟอ มี)
And I ain’t even plannin’ to call
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เพลนนิน ทู คอล)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)

Last name ever, first name greatest
(ลาซท เนม เอฝเออะ , เฟิซท เนม เกสเดด)
Like a sprained ankle, boy ain’t nothing to play with
(ไลค เก ซพเรน แองเคิล , บอย เอน นัธอิง ทู พเล วิฑ)
It started off local but thanks to all the haters
(อิท ซทาท ออฟฟ โลแค็ล บัท แธ็งค ทู ออล เดอะ เฮเดอ)
I know G4 pilots on a first name basis
(ไอ โน G4 ไพลัท ออน อะ เฟิซท เนม เบซิซ)
And your city faded off to brown, Nino
(แอ็นด ยุร ซีทอิ แฟ็ด ออฟฟ ทู บเราน , นีโน)
She insists she got more class, we know
(ชี อินซีสท ชี ก็อท โม คลาซ , วี โน)
Swimming in the money come and find me, Nemo
(สวิมมิง อิน เดอะ มันอิ คัม แอ็นด ไฟนด มี , เนโม)
If I was at the club you know I ball, Chemo
(อิฟ ฟาย วอส แอ็ท เดอะ คลับ ยู โน ไอ บอล , คีโม)
Drop the mix tape that sh*t sounded like an album
(ดร็อพ เดอะ มิคซ เทพ แดท ฌะ *ที เซานด ไลค แอน แอลบัม)
Who’d have thought a country wide tour would be the outcome
(โวด แฮ็ฝ ธอท ดา คันทริ ไวด ทัวร์ เวิด บี ดิ เอาทคัม)
Labels want my name beside the X like Malcolm
(เลเบ็ล ว็อนท มาย เนม บิไซด เดอะ เอ๊กซฺ ไลค มัลคอล์)
Everybody got a deal, I did it without one
(เอวี่บอดี้ ก็อท ดา ดีล , ไอ ดิด ดิท วิเฑาท วัน)
Yeah n*gga I’m about my business
(เย่ เอ็น *gga แอม อะเบาท มาย บีสเน็ซ)
Killing all these rappers you would swear I had a hit list
(คีลลิง ออล ฑิส แรพเพอ ยู เวิด ซแว ไอ แฮ็ด อะ ฮิท ลิซท)
Everyone who doubted me is asking for forgiveness
(เอ๊วี่วัน ฮู เดาท มี อีส อาคกิ้ง ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
If you ain’t been a part of it at least you got to witness
(อิฟ ยู เอน บีน อะ พาท อ็อฝ อิท แอ็ท ลีซท ยู ก็อท ทู วีทเน็ซ)
B*tches.
(บี *tches)

It may not mean nothin’ to y’all
(อิท เม น็อท มีน นอทติน ทู ยอล)
But understand nothin’ was done for me
(บัท อันเดิซแทนด นอทติน วอส ดัน ฟอ มี)
So I don’t plan on stoppin’ at all
(โซ ไอ ด้อนท์ แพล็น ออน สตอปพิน แอ็ท ดอร์)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)
I’m shuttin’ sh*t down in the mall
(แอม ชัทดิน ฌะ *ที เดาน อิน เดอะ มอล)
And tellin’ every girl she the one for me
(แอ็นด เทลลิน เอฝริ เกิล ชี ดิ วัน ฟอ มี)
And I ain’t even plannin’ to call
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เพลนนิน ทู คอล)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)

I used to have hood dreams, big fame, big chains
(ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ ฮุด ดรีม , บิก เฟม , บิก เชน)
I stuck my d*ck inside this life until that b*tch came
(ไอ ซทัค มาย d*ck อีนไซด ดีซ ไลฟ อันทีล แดท บี *tch เคม)
I went hard all fall like the ball teams, just so I can make it rain all spring
(ไอ เว็นท ฮาด ออล ฟอล ไลค เดอะ บอล ทีม , จัซท โซ ไอ แค็น เมค อิท เรน ออล ซพริง)
Y’all seen my story, my glory
(ยอล ซีน มาย ซโทริ , มาย กโลริ)
I had raped the game young, you can call it statutory
(ไอ แฮ็ด แร็พ เดอะ เกม ยัง , ยู แค็น คอล อิท ซแทชอิวโทริ)
when a n*gga blow up they can build statures of me
(ฮเว็น อะ เอ็น *gga บโล อัพ เด แค็น บิลด ซแทชเออะ อ็อฝ มี)
Old money Benjamin B*tton, whaat, nuttin’
(โอลด มันอิ เบทจามิน บี *tton , whaat , นัทดิน)
Now superbad chicks giving me McLovin
(เนา ซูเพอแบด ชิค กีฝวิง มี แมคเลิฝวิน)
You would think I ran the world like Michelle’s husband
(ยู เวิด ธิงค ไอ แร็น เดอะ เวิลด ไลค มิเชลอฮัสแบ็นด)
You would think these n*ggas know me when they really doesn’t
(ยู เวิด ธิงค ฑิส เอ็น *ggas โน มี ฮเว็น เด ริแอ็ลลิ ดัสอินท)
Like they was down with the old me, no you f-cking wasn’t
(ไลค เด วอส เดาน วิฑ ดิ โอลด มี , โน ยู เอฟ คิง วอสซึ้น)
Your’e such a f*cking loser
(ยัวร์ ซัช อะ เอฟ *คิง ลูสเออะ)
He didn’t even go to class, Bueller
(ฮี ดิ๊นอิน อีเฝ็น โก ทู คลาซ , บิวเลอร์)
Trade the Grammy plaques just to have my granny back
(เทรด เดอะ แกรมมี่ พแล็ค จัซท ทู แฮ็ฝ มาย กแรนนิ แบ็ค)
‘Member she had that bad hip like a fanny pack
(เมมเบอะ ชี แฮ็ด แดท แบ็ด ฮิพ ไลค เก แฟนนี่ แพ็ค)
Chasing that stardom would turn you into a maniac
(เชซิง แดท ซทาดัม เวิด เทิน ยู อีนทุ อะ เมเนียค)
All the way in Hollywood and I can’t even act
(ออล เดอะ เว อิน ฮอลิวูด แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น แอ็คท)
They pull their cameras out and God damn they snap
(เด พุล แด แคมเออะระ เอ้า แอ็นด ก็อด แด็ม เด ซแน็พ)
I used to want this thing forever y’all can have it back
(ไอ ยูซ ทู ว็อนท ดีซ ธิง เฟาะเรฝเออะ ยอล แค็น แฮ็ฝ อิท แบ็ค)

It may not mean nothin’ to y’all
(อิท เม น็อท มีน นอทติน ทู ยอล)
But understand nothin’ was done for me
(บัท อันเดิซแทนด นอทติน วอส ดัน ฟอ มี)
So I don’t plan on stoppin’ at all
(โซ ไอ ด้อนท์ แพล็น ออน สตอปพิน แอ็ท ดอร์)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)
I’m shuttin’ sh*t down in the mall
(แอม ชัทดิน ฌะ *ที เดาน อิน เดอะ มอล)
And tellin’ every girl she the one for me
(แอ็นด เทลลิน เอฝริ เกิล ชี ดิ วัน ฟอ มี)
And I ain’t even plannin’ to call
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เพลนนิน ทู คอล)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)

Ok, hello it’s the martian, space jam Jordan’s
(โอเค , เฮ็ลโล อิทซ เดอะ มาแฌ็น , ซเพซ แจ็ม จอแดน)
I want this sh*t forever, wake up and smell the Garden
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ , เวค อัพ แอ็นด ซเม็ล เดอะ ก๊าร์เด้น)
Fresher than the harvest, step up to the target
(ฟเรฌเออะ แฑ็น เดอะ ฮาเฝ็ซท , ซเท็พ อัพ ทู เดอะ ทาเก็ท)
If I had one guess, then I guess im just New Orleans
(อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน เก็ซ , เด็น นาย เก็ซ แอม จัซท นยู โอรีอินสฺ)
And I will never stop like i’m running from the cops
(แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ ซท็อพ ไลค แอม รันนิง ฟร็อม เดอะ ค็อพ)
Hop up in my car and told my chauffeur to the top
(ฮ็อพ อัพ อิน มาย คา แอ็นด โทลด มาย โฌเฟอะ ทู เดอะ ท็อพ)
Life is such a f*cking roller coaster, then it drops
(ไลฟ อีส ซัช อะ เอฟ *คิง โรลเลอะ โคซเทอะ , เด็น หนิด ดร็อพ)
But what should I scream for, this is my theme park
(บัท ฮว็อท เชิด ดาย ซครีม ฟอ , ดีซ ซิส มาย ธีม พาค)
My minds shine even when my thoughts seem dark
(มาย ไมนด ไฌน อีเฝ็น ฮเว็น มาย ธอท ซีม ดาค)
Pistol on my side, you don’t wanna hear that thing talk
(พิ๊สท่อล ออน มาย ไซด , ยู ด้อนท์ วอนนา เฮีย แดท ธิง ทอค)
Let the king talk, check the price and pay attention
(เล็ท เดอะ คิง ทอค , เช็ค เดอะ พไรซ แอ็นด เพ แอ็ทเทนฌัน)
Little Wayne thats what they got to say or mention
(ลิ๊ทเทิ่ล เวยอิน แด๊ท ฮว็อท เด ก็อท ทู เซ ออ เมนฌัน)
I’m like Nevada in the middle of the summer
(แอม ไลค เนฝวาดา อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ)
I’m resting in the lead I need a pillow and a cover
(แอม เรสดิง อิน เดอะ เล็ด ดาย นีด อะ พีลโล แอ็นด อะ คัฝเออะ)
Shhh, my foots sleeping on the gas
(Shhh , มาย ฟุท ซลีพพิง ออน เดอะ แก๊ซ)
No brake pads no such thing as last
(โน บเรค แพ็ด โน ซัช ธิง แอ็ส ลาซท)

It may not mean nothin’ to y’all
(อิท เม น็อท มีน นอทติน ทู ยอล)
But understand nothin’ was done for me
(บัท อันเดิซแทนด นอทติน วอส ดัน ฟอ มี)
So I don’t plan on stoppin’ at all
(โซ ไอ ด้อนท์ แพล็น ออน สตอปพิน แอ็ท ดอร์)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)
I’m shuttin’ sh*t down in the mall
(แอม ชัทดิน ฌะ *ที เดาน อิน เดอะ มอล)
And tellin’ every girl she the one for me
(แอ็นด เทลลิน เอฝริ เกิล ชี ดิ วัน ฟอ มี)
And I ain’t even plannin’ to call
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เพลนนิน ทู คอล)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)

There they go, back in stadiums, as Shady spits his flow
(แดร์ เด โก , แบ็ค อิน ซเทเดียม , แอ็ส เฌดอิ ซพิท ฮิส ฟโล)
Nuts they go, macadamian they go, so ballistic woah
(นัท เด โก , แมคเคเดเมี่ยน เด โก , โซ แบ็ลลีซทิค ว้าว)
We can make them look like bozo’s
(วี แค็น เมค เฑ็ม ลุค ไลค บูซอนซ์)
He’s wondering if he should spit this slow
(อีส วันเดอะริง อิฟ ฮี เชิด ซพิท ดีซ ซโล)
F*ck no, go for broke, his cup just runneth over, oh no
(เอฟ *ck โน , โก ฟอ บโรค , ฮิส คัพ จัซท รันเนต โอเฝอะ , โอ โน)
He aint had a buzz like this since the last time he overdosed
(ฮี เอน แฮ็ด อะ บัส ไลค ดีซ ซินซ เดอะ ลาซท ไทม ฮี โอเฝอะโดซ)
They’ve been waiting patiently for Pinnochio to poke his nose
(เดวฟ บีน เวททิง เพเฌ็นทลิ ฟอ พินโนเจียว ทู โพค ฮิส โนส)
Back into the game and they know rap will never be the same as before
(แบ็ค อีนทุ เดอะ เกม แอ็นด เด โน แร็พ วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม แอ็ส บิโฟ)
Bashing in the brains of these hoes and establishing a name as he goes
(บาเชง อิน เดอะ บเรน อ็อฝ ฑิส โฮ แซน แอสแต๊บบลีชิง อะ เนม แอ็ส ฮี โกซ)
The passion and the flame is ignited, you can’t put it out once we light it
(เดอะ แพฌอัน แอ็นด เดอะ ฟเลม อีส อิกไนท , ยู แค็นท พัท ดิธ เอ้า วันซ วี ไลท ดิธ)
This sh*t is exactly what the f*ck that I’m talking about when we riot
(ดีซ ฌะ *ที อีส เอ็กแสคทลิ ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck แดท แอม ทอคอิง อะเบาท ฮเว็น วี ไรอัท)
You dealin’ with a few true villains whose staying inside of the booth truth spillin’
(ยู ดิลลินวิฑ อะ ฟยู ทรู ฝีลลิน ฮูส สเตย์ยิ่ง อีนไซด อ็อฝ เดอะ บูธ ทรูธ สปิลลิน)
And spit true feelings, ’til our tooth fillings come flying up out of our mouths
(แอ็นด ซพิท ทรู ฟีลอิง , ทิล เอ๊า ทูธ ฟีลลิง คัม ฟไลอิง อัพ เอ้า อ็อฝ เอ๊า เมาธ)
Now rewind it
(เนา รีไวนด ดิท)
Payback muthaf*cka for the way you got at me, how’s it taste?
(เพย์แบค muthaf*cka ฟอ เดอะ เว ยู ก็อท แอ็ท มี , เฮา ซิท เทซท)
When I slap the taste out your mouth with the bass so loud that it shakes the place
(ฮเว็น นาย ซแล็พ เดอะ เทซท เอ้า ยุร เมาธ วิฑ เดอะ แบ็ซ โซ เลาด แดท ดิธ เฌค เดอะ พเลซ)
I’m hannibal lecter so just in case your thinking of saving face
(แอม แฮนนีโบว เลคเทอร์ โซ จัซท อิน เคซ ยุร ติ้งกิง อ็อฝ เซฝอิง เฟซ)
You aint gonna have no face to save by the time Im through with this place
(ยู เอน กอนนะ แฮ็ฝ โน เฟซ ทู เซฝ ไบ เดอะ ไทม แอม ธรู วิฑ ดีซ พเลซ)
So Drake’.
(โซ เดรก)

It may not mean nothin’ to y’all
(อิท เม น็อท มีน นอทติน ทู ยอล)
But understand nothin’ was done for me
(บัท อันเดิซแทนด นอทติน วอส ดัน ฟอ มี)
So I don’t plan on stoppin’ at all
(โซ ไอ ด้อนท์ แพล็น ออน สตอปพิน แอ็ท ดอร์)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)
I’m shuttin’ sh*t down in the mall
(แอม ชัทดิน ฌะ *ที เดาน อิน เดอะ มอล)
And tellin’ every girl she the one for me
(แอ็นด เทลลิน เอฝริ เกิล ชี ดิ วัน ฟอ มี)
And I ain’t even plannin’ to call
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เพลนนิน ทู คอล)
I want this sh*t forever mayne, ever mayne, ever mayne
(ไอ ว็อนท ดีซ ฌะ *ที เฟาะเรฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน , เอฝเออะ เมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Drake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น