เนื้อเพลง Total Eclipse of The Heart คำอ่านไทย Westlife

Turnaround, every now and then I get a little bit lonely and you’re never coming
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โลนลิ แอ็นด ยัวร์ เนฝเออะ คัมอิง)
round
(เรานด)
Turnaround, every now and then I get a little bit tired of listening to the
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไทร อ็อฝ ลิเซินนิง ทู เดอะ)
sound of my tears
(เซานด อ็อฝ มาย เทีย)
Turnaround, every now and then I get a little bit nervous that the best of all
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เนอฝัซ แดท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ออล)
the years have gone by
(เดอะ เยีย แฮ็ฝ กอน ไบ)
Turnaround, every now and then I get a little bit terrified and then I see the
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เทลิฟายด์ แอ็นด เด็น นาย ซี เดอะ)
look in your eyes
(ลุค อิน ยุร ไอ)
Turnaround bright eyes, every now and then I fall apart
(เทอนาราว ไบร๊ท ไอ , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ฟอล อะพาท)
Turnaround bright eyes, every now and then I fall apart
(เทอนาราว ไบร๊ท ไอ , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ฟอล อะพาท)

And I need you now tonight
(แอ็นด ดาย นีด ยู เนา ทุไนท)
And I need you more than ever
(แอ็นด ดาย นีด ยู โม แฑ็น เอฝเออะ)
And if you’ll only hold me tight
(แอ็นด อิฟ โยว โอ๊นลี่ โฮลด มี ไทท)
We’ll be holding on forever
(เว็ล บี โฮลดิง ออน เฟาะเรฝเออะ)
And we’ll only be making it right
(แอ็นด เว็ล โอ๊นลี่ บี เมคอิง อิท ไรท)
Cause we’ll never be wrong together
(คอส เว็ล เนฝเออะ บี ร็อง ทุเกฑเออะ)
We can take it to the end of the line
(วี แค็น เทค อิท ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน)
Your love is like a shadow on me all of the time [all of the time]
(ยุร ลัฝ อีส ไลค เก แฌดโอ ออน มี ออล อ็อฝ เดอะ ไทม [ ออล อ็อฝ เดอะ ไทม])
I don’t know what to do and I’m always in the dark
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู แอ็นด แอม ออลเว ซิน เดอะ ดาค)
We’re living in a powder keg and giving off sparks
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เพาเดอะ เค็ก แอ็นด กีฝวิง ออฟฟ ซพาค)
I really need you tonight
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู ทุไนท)
Forever’s gonna start tonight
(เฟาะเรฝเออะ กอนนะ ซทาท ทุไนท)
Forever’s gonna start tonight
(เฟาะเรฝเออะ กอนนะ ซทาท ทุไนท)

Once upon a time I was falling in love
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ วอส ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
But now I’m only falling apart
(บัท เนา แอม โอ๊นลี่ ฟ๊อลิง อะพาท)
There’s nothing I can do
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)
Once upon a time there was light in my life
(วันซ อุพอน อะ ไทม แดร์ วอส ไลท อิน มาย ไลฟ)
But now there’s only love in the dark
(บัท เนา แดร์ โอ๊นลี่ ลัฝ อิน เดอะ ดาค)
Nothing I can do
(นัธอิง ไอ แค็น ดู)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)

Turnaround, every now and then I get a little bit restless and I dream of
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เรซทเล็ซ แซน ดาย ดรีม อ็อฝ)
something wild
(ซัมติง ไวลด)
Turnaround, every now and then I get a little bit helpless and I’m lying like a
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เฮลพเล็ซ แซน แอม ลายยิง ไลค เก)
child in your arms
(ไชล อิน ยุร อาม)
Turnaround, every now and then I get a little bit angry and I know I’ve got to
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท แองกริ แอ็นด ดาย โน แอฝ ก็อท ทู)
get out and cry
(เก็ท เอ้า แอ็นด คไร)
Turnaround, every now and then I get a little bit terrified but then I see the
(เทอนาราว , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เทลิฟายด์ บัท เด็น นาย ซี เดอะ)
look in you eyes
(ลุค อิน ยู ไอ)
Turnaround bright eyes, every now and then I fall apart
(เทอนาราว ไบร๊ท ไอ , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ฟอล อะพาท)
Turnaround bright eyes, every now and then I fall apart
(เทอนาราว ไบร๊ท ไอ , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ฟอล อะพาท)

And I need you now tonight
(แอ็นด ดาย นีด ยู เนา ทุไนท)
And I need you more than ever
(แอ็นด ดาย นีด ยู โม แฑ็น เอฝเออะ)
And if you’ll only hold me tight
(แอ็นด อิฟ โยว โอ๊นลี่ โฮลด มี ไทท)
We’ll be holding on forever
(เว็ล บี โฮลดิง ออน เฟาะเรฝเออะ)
And we’ll only be making it right
(แอ็นด เว็ล โอ๊นลี่ บี เมคอิง อิท ไรท)
Cause we’ll never be wrong together
(คอส เว็ล เนฝเออะ บี ร็อง ทุเกฑเออะ)
We can take it to the end of the line
(วี แค็น เทค อิท ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน)
Your love is like a shadow on me all of the time [all of the time]
(ยุร ลัฝ อีส ไลค เก แฌดโอ ออน มี ออล อ็อฝ เดอะ ไทม [ ออล อ็อฝ เดอะ ไทม])
I don’t know what to do and I’m always in the dark
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู แอ็นด แอม ออลเว ซิน เดอะ ดาค)
We’re living in a powder keg and giving off sparks
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เพาเดอะ เค็ก แอ็นด กีฝวิง ออฟฟ ซพาค)
I really need you tonight
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู ทุไนท)
Forever’s gonna start tonight
(เฟาะเรฝเออะ กอนนะ ซทาท ทุไนท)
Forever’s gonna start tonight
(เฟาะเรฝเออะ กอนนะ ซทาท ทุไนท)

Once upon a time I was falling in love
(วันซ อุพอน อะ ไทม ไอ วอส ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
But now I’m only falling apart
(บัท เนา แอม โอ๊นลี่ ฟ๊อลิง อะพาท)
There’s nothing I can do
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)

A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A total eclipse of the heart
(อะ โทแท็ล อิคลีพซ อ็อฝ เดอะ ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Total Eclipse of The Heart คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น