เนื้อเพลง Stop คำอ่านไทย Spice Girls

You Just Walk In I Make You Smile
(ยู จัซท วอค อิน นาย เมค ยู ซไมล)
It’s Cool But
(อิทซ คูล บัท)
You Don’t Even Know Me Harmony
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน มี ฮาโมะนิ)
You Take An Inch I Run A Mile
(ยู เทค แอน อินช ไอ รัน อะ ไมล)
Can’t Win You’re
(แค็นท วิน ยัวร์)
Always Right Behind Me Harmony
(ออลเว ไรท บิไฮนด มี ฮาโมะนิ)

And We Know That You Could Go And Find Some Other
(แอ็นด วี โน แดท ยู เคิด โก แอ็นด ไฟนด ซัม อัฑเออะ)
Take Or Leave It Or Just Don’t Even Bother
(เทค ออ ลีฝ อิท ออ จัซท ด้อนท์ อีเฝ็น บอฑเออะ)
Caught In A Craze It’s Just A Phase
(คอท อิน อะ คเรส อิทซ จัซท ดา เฟส)
Or Will This Be Around Forever
(ออ วิล ดีซ บี อะเรานด เฟาะเรฝเออะ)

Oooh Don’t You Know It’s Going Too Fast
(อู้ ด้อนท์ ยู โน อิทซ โกอิ้ง ทู ฟัซท)
Oooh Racing So Hard You Know It Won’t Last
(อู้ เรสซิ่ง โซ ฮาด ยู โน อิท ว็อนท ลาซท)
Don’t You Know Why Can’t You See
(ด้อนท์ ยู โน ฮไว แค็นท ยู ซี)
Slow It Down Read The Sign
(ซโล อิท เดาน เร็ด เดอะ ไซน)
So You Know Just Where You’re Going
(โซ ยู โน จัซท ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง)

Stop Right Now Thank You Very Much
(ซท็อพ ไรท เนา แธ็งค ยู เฝริ มัช)
I Need Somebody With A Human Touch
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ อะ ฮยูแม็น ทั๊ช)
Hey You Always On The Run
(เฮ ยู ออลเว ออน เดอะ รัน)
Gotta Slow It Down Baby Gotta Have Some Fun
(กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ กอททะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

Do Do Do Do Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do Do Do Always Be Together
(ดู ดู ดู ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

Ba Da Ba Ba Ba Da Ba Ba
(บา ดา บา บา บา ดา บา บา)
Ba Da Ba Stay That Way Forever
(บา ดา บา ซเท แดท เว เฟาะเรฝเออะ)

And We Know That You Could Go And Find Some Other
(แอ็นด วี โน แดท ยู เคิด โก แอ็นด ไฟนด ซัม อัฑเออะ)
Take Or Leave It Cos We’ve Always Got Each Other
(เทค ออ ลีฝ อิท คอซ หวีบ ออลเว ก็อท อีช อัฑเออะ)
You Know Who You Are And Yes You’re Gonna Breakdown
(ยู โน ฮู ยู อาร์ แอ็นด เย็ซ ยัวร์ กอนนะ เบรคดาว)
You’ve Crossed The Line So You’re Gonna Have To Turn Around
(ยู๊ฟ คร็อซ เดอะ ไลน โซ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เทิน อะเรานด)

Oooh Don’t You Know It’s Going Too Fast
(อู้ ด้อนท์ ยู โน อิทซ โกอิ้ง ทู ฟัซท)
Oooh Racing So Hard You Know It Won’t Last
(อู้ เรสซิ่ง โซ ฮาด ยู โน อิท ว็อนท ลาซท)
Don’t You Know Why Can’t You See
(ด้อนท์ ยู โน ฮไว แค็นท ยู ซี)
Slow It Down Read The Sign
(ซโล อิท เดาน เร็ด เดอะ ไซน)
So You Know Just Where You’re Going
(โซ ยู โน จัซท ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง)

Stop Right Now Thank You Very Much
(ซท็อพ ไรท เนา แธ็งค ยู เฝริ มัช)
I Need Somebody With A Human Touch
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ อะ ฮยูแม็น ทั๊ช)
Hey You Always On The Run
(เฮ ยู ออลเว ออน เดอะ รัน)
Gotta Slow It Down Baby Gotta Have Some Fun
(กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ กอททะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

Gotta Keep It Down Honey
(กอททะ คีพ อิท เดาน ฮันอิ)
Lay Your Back On The Line
(เล ยุร แบ็ค ออน เดอะ ไลน)
’cause I Don’t Care About The Money
(คอส ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ มันอิ)
Don’t Be Wastin’ My Time
(ด้อนท์ บี เวสดิน มาย ไทม)
You Need Less Speed Get Off My Case
(ยู นีด เลซ ซพีด เก็ท ออฟฟ มาย เคซ)
You Gotta Slow It Down Baby
(ยู กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ)
Just Get Out Of My Face
(จัซท เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เฟซ)

Stop Right Now Thank You Very Much
(ซท็อพ ไรท เนา แธ็งค ยู เฝริ มัช)
I Need Somebody With A Human Touch
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ อะ ฮยูแม็น ทั๊ช)
Hey You Always On The Run
(เฮ ยู ออลเว ออน เดอะ รัน)
Gotta Slow It Down Baby Gotta Have Some Fun
(กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ กอททะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

Stop Right Now Thank You Very Much
(ซท็อพ ไรท เนา แธ็งค ยู เฝริ มัช)
I Need Somebody With A Human Touch
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ อะ ฮยูแม็น ทั๊ช)
Hey You Always On The Run
(เฮ ยู ออลเว ออน เดอะ รัน)
Gotta Slow It Down Baby Gotta Have Some Fun
(กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ กอททะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

Stop Right Now
(ซท็อพ ไรท เนา)
Stop Right Now Thank You Very Much
(ซท็อพ ไรท เนา แธ็งค ยู เฝริ มัช)
We Wanna Thank You We Wanna Thank You
(วี วอนนา แธ็งค ยู วี วอนนา แธ็งค ยู)
I Need Somebody With A Human Touch
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ อะ ฮยูแม็น ทั๊ช)
Stop Right Now
(ซท็อพ ไรท เนา)
Hey You Always On The Run
(เฮ ยู ออลเว ออน เดอะ รัน)
Thank You Very Much Thank You Very Much
(แธ็งค ยู เฝริ มัช แธ็งค ยู เฝริ มัช)
Gotta Slow It Down Baby Gotta Have Some Fun
(กอททะ ซโล อิท เดาน เบบิ กอททะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น