เนื้อเพลง Are You Gonna Be My Girl คำอ่านไทย Jet

Go!!
(โก ! !)

So 1, 2, 3, take my hand and come with me
(โซ วัน , ทู , ที , เทค มาย แฮ็นด แอ็นด คัม วิฑ มี)
because you look so fine
(บิคอส ยู ลุค โซ ไฟน)
and i really wanna make you mine.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา เมค ยู ไมน)

I say you look so fine
(ไอ เซ ยู ลุค โซ ไฟน)
that I really wanna make you mine.
(แดท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค ยู ไมน)

Oh, 4,5,6 c’mon and get your kicks
(โอ , โฟว , ไฟท์ , ซิก ซีมอน แอ็นด เก็ท ยุร คิด)
now you dont need that money
(เนา ยู ด้อนท์ นีด แดท มันอิ)
when you look like that, do ya honey.
(ฮเว็น ยู ลุค ไลค แดท , ดู ยา ฮันอิ)

Big black boots,
(บิก บแล็ค บูท ,)
long brown hair,
(ล็อง บเราน แฮ ,)
she’s so sweet
(ชี โซ สวี้ท)
with her get back stare.
(วิฑ เฮอ เก็ท แบ็ค ซแท)

Well I could see,
(เว็ล ไอ เคิด ซี ,)
you home with me,
(ยู โฮม วิฑ มี ,)
but you were with another man, yea!
(บัท ยู เวอ วิฑ แอะนัธเออะ แม็น , เย !)
I know we,
(ไอ โน วี ,)
ain’t got much to say,
(เอน ก็อท มัช ทู เซ ,)
before I let you get away, yea!
(บิโฟ ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว , เย !)
I said, are you gonna be my girl?
(ไอ เซ็ด , อาร์ ยู กอนนะ บี มาย เกิล)

Well, so 1,2,3, take my hand and come with me
(เว็ล , โซ วัน , ทู , ที , เทค มาย แฮ็นด แอ็นด คัม วิฑ มี)
because you look so fine
(บิคอส ยู ลุค โซ ไฟน)
and i really wanna make you mine.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา เมค ยู ไมน)

I say you look so fine
(ไอ เซ ยู ลุค โซ ไฟน)
that I really wanna make you mine.
(แดท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค ยู ไมน)

Oh, 4,5,6 c’mon and get your kicks
(โอ , โฟว , ไฟท์ , ซิก ซีมอน แอ็นด เก็ท ยุร คิด)
now you dont need that money
(เนา ยู ด้อนท์ นีด แดท มันอิ)
with a face like that, do ya.
(วิฑ อะ เฟซ ไลค แดท , ดู ยา)

Big black boots,
(บิก บแล็ค บูท ,)
long brown hair,
(ล็อง บเราน แฮ ,)
she’s so sweet
(ชี โซ สวี้ท)
with her get back stare.
(วิฑ เฮอ เก็ท แบ็ค ซแท)

Well I could see,
(เว็ล ไอ เคิด ซี ,)
you home with me,
(ยู โฮม วิฑ มี ,)
but you were with another man, yea!
(บัท ยู เวอ วิฑ แอะนัธเออะ แม็น , เย !)
I know we,
(ไอ โน วี ,)
ain’t got much to say,
(เอน ก็อท มัช ทู เซ ,)
before I let you get away, yea!
(บิโฟ ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว , เย !)
I said, are you gonna be my girl?
(ไอ เซ็ด , อาร์ ยู กอนนะ บี มาย เกิล)

Oh yea. Oh yea. C’mon!
(โอ เย โอ เย ซีมอน !)
I could see,
(ไอ เคิด ซี ,)
you home with me,
(ยู โฮม วิฑ มี ,)
but you were with another man, yea!
(บัท ยู เวอ วิฑ แอะนัธเออะ แม็น , เย !)
I know we,
(ไอ โน วี ,)
ain’t got much to say,
(เอน ก็อท มัช ทู เซ ,)
before I let you get away, yea!
(บิโฟ ไอ เล็ท ยู เก็ท อะเว , เย !)
Uh, be my girl.
(อา , บี มาย เกิล)
Be my girl.
(บี มาย เกิล)
Are you gonna be my girl?! Yea
(อาร์ ยู กอนนะ บี มาย เกิล ! เย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are You Gonna Be My Girl คำอ่านไทย Jet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น