เนื้อเพลง Me, You and My Medication คำอ่านไทย Boys Like Girls

Found my way to the highway I don’t wanna tell you the state Im in
(เฟานด มาย เว ทู เดอะ ไฮฮเวย์ ไอ ด้อนท์ วอนนา เท็ล ยู เดอะ ซเทท แอม อิน)
I’ve had too much to smoke too much to drink where have I been
(แอฝ แฮ็ด ทู มัช ทู ซโมค ทู มัช ทู ดริงค ฮแว แฮ็ฝ ไอ บีน)
It feels like the stars are getting closer and the sky is closing in
(อิท ฟีล ไลค เดอะ ซทา แซร์ เกดดดิ้ง โคลเซอร์ แอ็นด เดอะ ซไค อีส โครสซิง อิน)
And I don’t know where to begin
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว ทู บีกีน)

We’re all looking for something
(เวีย ออล ลุคอิง ฟอ ซัมติง)
To take away the pain
(ทู เทค อะเว เดอะ เพน)

Me and you and my medication
(มี แอ็นด ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)
[Making the best of it]
([ เมคอิง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อิท])
Love is just a chemical creation
(ลัฝ อีส จัซท ดา เคมอิแค็ล คริเอฌัน)
[Will it be permanent?]
([ วิล อิท บี เพอมะเน็นท])
Synthetic sensation
(ซินเธทอิค เซ็นเซฌัน)
Me you and my medication
(มี ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)

The way back to the right track maybe you can help me find the door
(เดอะ เว แบ็ค ทู เดอะ ไรท ทแรค เมบี ยู แค็น เฮ็ลพ มี ไฟนด เดอะ โด)
Is it too much to ask, too much too fast, too much to ignore
(อีส ซิท ทู มัช ทู อาซค , ทู มัช ทู ฟัซท , ทู มัช ทู อิกโน)
It feels like your bodys getting closer but you seem so far away
(อิท ฟีล ไลค ยุร บอดอิ เกดดดิ้ง โคลเซอร์ บัท ยู ซีม โซ ฟา อะเว)
Medicine make it ok
(เมดอิซิน เมค อิท โอเค)

We’re all looking for someone
(เวีย ออล ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
To take away the pain
(ทู เทค อะเว เดอะ เพน)

Me and you and my medication
(มี แอ็นด ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)
[Making the best of it]
([ เมคอิง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อิท])
Love is just a chemical creation
(ลัฝ อีส จัซท ดา เคมอิแค็ล คริเอฌัน)
[Will it be permanent?]
([ วิล อิท บี เพอมะเน็นท])
Synthetic sensation
(ซินเธทอิค เซ็นเซฌัน)
Me you and my medication
(มี ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)

Can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Do you feel it?
(ดู ยู ฟีล อิท)
Coming down
(คัมอิง เดาน)
You gotta get up
(ยู กอททะ เก็ท อัพ)
Can you get up
(แค็น ยู เก็ท อัพ)
Off the ground
(ออฟฟ เดอะ กเรานด)
Can you hear it?
(แค็น ยู เฮีย อิท)
Can you hear me screaming?
(แค็น ยู เฮีย มี ซครีมอิง)
Can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Do you feel it?
(ดู ยู ฟีล อิท)
Coming down
(คัมอิง เดาน)
You gotta get up
(ยู กอททะ เก็ท อัพ)
Can you get up
(แค็น ยู เก็ท อัพ)
Off the ground
(ออฟฟ เดอะ กเรานด)
I wanna hear it
(ไอ วอนนา เฮีย อิท)
Wanna hear you breathing
(วอนนา เฮีย ยู บรีสดิง)

Were all addicted to something
(เวอ ออล แอดดีคท ทู ซัมติง)
That takes away the pain
(แดท เทค อะเว เดอะ เพน)

Me and you and my medication
(มี แอ็นด ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)
[Making the best of it]
([ เมคอิง เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อิท])
Love is just a chemical creation
(ลัฝ อีส จัซท ดา เคมอิแค็ล คริเอฌัน)
[Will it be permanent?]
([ วิล อิท บี เพอมะเน็นท])
Synthetic sensation
(ซินเธทอิค เซ็นเซฌัน)
Me you and my medication
(มี ยู แอ็นด มาย เมดดีเคชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me, You and My Medication คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น