เนื้อเพลง Say Anything คำอ่านไทย Good Charlotte

Here i am on…. the phone again and…..
(เฮียร ไอ แอ็ม ออน เดอะ โฟน อะเกน แอ็นด)
awkrard silences…. on the other end
(อั๊กคเลด ไซเล็นซ ออน ดิ อัฑเออะ เอ็นด)
i use to know the sound… of a smile in ur voice
(ไอ ยูซ ทู โน เดอะ เซานด อ็อฝ อะ ซไมล อิน ur ฝอยซ)
But right now…all i feel… is the pain of the fighting starting up again
(บัท ไรท เนา ออล ไอ ฟีล อีส เดอะ เพน อ็อฝ เดอะ ไฟท์ดิง ซทาททิง อัพ อะเกน)

all the things we talk about u know they stay on my mind
(ออล เดอะ ธิง วี ทอค อะเบาท ยู โน เด ซเท ออน มาย ไมนด)
On my mind
(ออน มาย ไมนด)
all the things we laugh about they’ll bring us through it everytime
(ออล เดอะ ธิง วี ลาฟ อะเบาท เด๊ว บริง อัซ ธรู อิท เอ๊รี่ไทม์)
after time after time
(อาฟเทอะ ไทม อาฟเทอะ ไทม)

[Chorus]
([ โครัซ])
Dont say a word… i know u feel the same
(ด้อนท์ เซ อะ เวิด ดาย โน ยู ฟีล เดอะ เซม)
just give me a sign…. say anything say anything
(จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)
please dont walk away i know u wanna stay
(พลีส ด้อนท์ วอค อะเว ไอ โน ยู วอนนา ซเท)
If you’ll just give me a sign say anything say anything
(อิฟ โยว จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)

Some say that… time changes
(ซัม เซ แดท ไทม เชนจ)
best friends can…. become strangers….
(เบ็ซท ฟเร็นด แค็น บิคัม ซทเรนเจอะ)
but i dont want that no not for you
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท แดท โน น็อท ฟอ ยู)
if you just stay with me we can make it through
(อิฟ ยู จัซท ซเท วิฑ มี วี แค็น เมค อิท ธรู)
So here we are again… same old argument
(โซ เฮียร วี อาร์ อะเกน เซม โอลด อากิวเม็นท)
and now im wonderin’ if things we’ll ever change and
(แอ็นด เนา แอม วันเดอริน อิฟ ธิง เว็ล เอฝเออะ เชนจ แอ็นด)
When will u laugh again… laugh like u did back when
(ฮเว็น วิล ยู ลาฟ อะเกน ลาฟ ไลค ยู ดิด แบ็ค ฮเว็น)
We’d make noise till three a.m and the neighbors would complain
(เว็ด เมค นอยส ทิล ธรี อะ เอ็ม แอ็นด เดอะ เนเบอะ เวิด ค็อมพเลน)

All the things we talk about u know they stay on my mind
(ออล เดอะ ธิง วี ทอค อะเบาท ยู โน เด ซเท ออน มาย ไมนด)
All the things we laugh about they’ll bring us through it everytime
(ออล เดอะ ธิง วี ลาฟ อะเบาท เด๊ว บริง อัซ ธรู อิท เอ๊รี่ไทม์)
after time after time
(อาฟเทอะ ไทม อาฟเทอะ ไทม)

[chorus]
([ โครัซ])
Dont say a word… i know u feel the same
(ด้อนท์ เซ อะ เวิด ดาย โน ยู ฟีล เดอะ เซม)
just give me a sign…. say anything say anything
(จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)
please dont walk away i know u wanna stay
(พลีส ด้อนท์ วอค อะเว ไอ โน ยู วอนนา ซเท)
If you’ll just give me a sign say anything say anything
(อิฟ โยว จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)

Im fallin…..Im fallin…. Im fallin…..down
(แอม แฟลลิน แอม แฟลลิน แอม แฟลลิน เดาน)
im fallin…..Im falin…. Im fallin……down
(แอม แฟลลิน แอม แฟวลิน แอม แฟลลิน เดาน)
Down …… Down….. Down…………
(เดาน เดาน เดาน)

Dont say a word… i know u feel the same
(ด้อนท์ เซ อะ เวิด ดาย โน ยู ฟีล เดอะ เซม)
just give me a sign…. say anything say anything
(จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)
please dont walk away i know u wanna stay
(พลีส ด้อนท์ วอค อะเว ไอ โน ยู วอนนา ซเท)
If you’ll just give me a sign say anything say anything
(อิฟ โยว จัซท กิฝ มี อะ ไซน เซ เอนอิธิง เซ เอนอิธิง)
Please dont leave……. please dont leave
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ พลีส ด้อนท์ ลีฝ)
say anything say anthing
(เซ เอนอิธิง เซ แอนดิ้ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Anything คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น