เนื้อเพลง Fat Lip คำอ่านไทย Sum 41

Storming through the party like my name was El nino
(สตอมมิง ธรู เดอะ พาทิ ไลค มาย เนม วอส เอล นีโน)
When I’m handgun out drinking in the back of an El camino
(ฮเว็น แอม แฮนกัน เอ้า ดริงคิง อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ แอน เอล คามี้โน)
As a kid, I was a skid and no one knew me by name.
(แอ็ส ซา คิด , ไอ วอส ซา ซคิด แอ็นด โน วัน นยู มี ไบ เนม)
I trashed my own house party cause no body came.
(ไอ ทแร็ฌ มาย โอน เฮาซ พาทิ คอส โน บอดอิ เคม)

I know I’m not the one you thought you knew back in high school
(ไอ โน แอม น็อท ดิ วัน ยู ธอท ยู นยู แบ็ค อิน ไฮ ซคูล)
Never going, ever showing up when we had to.
(เนฝเออะ โกอิ้ง , เอฝเออะ โชว์วิง อัพ ฮเว็น วี แฮ็ด ทู)
Is it attention that we crave don’t tell us to behave,
(อีส ซิท แอ็ทเทนฌัน แดท วี คเรฝ ด้อนท์ เท็ล อัซ ทู บิเฮฟ ,)
I’m sick of always hearing act your age.
(แอม ซิค อ็อฝ ออลเว เฮียริง แอ็คท ยุร เอจ)

I don’t want to waste my time
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม)
And become a casualty of society.
(แอ็นด บิคัม อะ แคฉอวลทิ อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
I’ll never fall in line
(อิล เนฝเออะ ฟอล อิน ไลน)
Become a victim of your conformity
(บิคัม อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ค็อนฟอมิทิ)
And back down.
(แอ็นด แบ็ค เดาน)

Because you don’t
(บิคอส ยู ด้อนท์)
Know us at all we laugh when old people fall.
(โน อัซ แอ็ท ดอร์ วี ลาฟ ฮเว็น โอลด พี๊เพิ่ล ฟอล)
But what would you expect with a conscience so small.
(บัท ฮว็อท เวิด ยู เอ็คซเพคท วิฑ อะ คอนเฌ็นซ โซ ซมอล)
Heavy metal and mullets it’s how we were raised.
(เฮฝอิ เมท่อล แอ็นด มัลเล็ท อิทซ เฮา วี เวอ เรส)
Maiden and priest were the gods that we praised
(เมเดน แอ็นด พรีซท เวอ เดอะ ก็อด แดท วี พเรส)

Cause we like having fun at other peoples expense and,
(คอส วี ไลค แฮฝวิ่ง ฟัน แอ็ท อัฑเออะ พี๊เพิ่ล เอ็คซเพนซ แอ็นด ,)
Cutting people down is just a minor offence then,
(คัททิง พี๊เพิ่ล เดาน อีส จัซท ดา ไมเนอะ อ็อฟเฟนซ เด็น ,)
It’s none of your concern, I guess I’ll never learn.
(อิทซ นัน อ็อฝ ยุร ค็อนเซิน , ไอ เก็ซ อิล เนฝเออะ เลิน)
I’m sick of being told to wait my turn.
(แอม ซิค อ็อฝ บีอิง โทลด ทู เวท มาย เทิน)

I don’t want to waste my time
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม)
And become a casualty of society.
(แอ็นด บิคัม อะ แคฉอวลทิ อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
I’ll never fall in line
(อิล เนฝเออะ ฟอล อิน ไลน)
Become a victim of your conformity
(บิคัม อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ค็อนฟอมิทิ)
And back down.
(แอ็นด แบ็ค เดาน)

Don’t count on me, to let you know when.
(ด้อนท์ เคานท ออน มี , ทู เล็ท ยู โน ฮเว็น)
Don’t count on me, I’ll do it again.
(ด้อนท์ เคานท ออน มี , อิล ดู อิท อะเกน)
Don’t count on me, it’s the point you’re missing.
(ด้อนท์ เคานท ออน มี , อิทซ เดอะ พอยนท ยัวร์ มีซซิง)
Don’t count on me, cause I’m not listening.
(ด้อนท์ เคานท ออน มี , คอส แอม น็อท ลิเซินนิง)

Well I’m a no goodnick lower middle class brat,
(เว็ล แอม มา โน กูดนิก โลเออะ มิ๊ดเดิ้ล คลาซ บแร็ท ,)
Back packed and I don’t give a sh*t about nothing.
(แบ็ค แพ็ค แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ ฌะ *ที อะเบาท นัธอิง)
You be standing on the corner talking all that kufuffin.
(ยู บี ซแทนดิง ออน เดอะ คอเนอะ ทอคอิง ออล แดท คิวฟาเฟน)
But you don’t make sense from all the gas you be huffing.
(บัท ยู ด้อนท์ เมค เซ็นซ ฟร็อม ออล เดอะ แก๊ซ ยู บี ฮัฟฟิง)
Then if the egg don’t stain you’ll be ringing off the hook,
(เด็น อิฟ ดิ เอ็ก ด้อนท์ ซเทน โยว บี รีงอิง ออฟฟ เดอะ ฮุค ,)
You’re on the hit list wanted in the telephone book.
(ยัวร์ ออน เดอะ ฮิท ลิซท ว็อนท อิน เดอะ เทลอิโฟน เบิค)
I like songs with distortion, to drink in proportion.
(ไอ ไลค ซ็อง วิฑ ดิซทอฌัน , ทู ดริงค อิน พโระโพฌัน)
The doctor said my mom should have had an abortion.
(เดอะ ดอคเทอะ เซ็ด มาย มัม เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด แอน อะบอฌัน)

I don’t want to waste my time
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท มาย ไทม)
And become a casualty of society.
(แอ็นด บิคัม อะ แคฉอวลทิ อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
I’ll never fall in line
(อิล เนฝเออะ ฟอล อิน ไลน)
Become a victim of your conformity
(บิคัม อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ค็อนฟอมิทิ)
And back down.
(แอ็นด แบ็ค เดาน)
Waste my time with them
(เวซท มาย ไทม วิฑ เฑ็ม)
Casualty of society.
(แคฉอวลทิ อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
Waste my time again,
(เวซท มาย ไทม อะเกน ,)
Victim of your conformity
(ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ค็อนฟอมิทิ)
And back down.
(แอ็นด แบ็ค เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fat Lip คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น