เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย RBD

I’m blind-folded on this roller coaster they call life.
(แอม บไลนด โฟลด ออน ดีซ โรลเลอะ โคซเทอะ เด คอล ไลฟ)
Keep trying to make it through the next turn, knuckles white and holdin tight.
(คีพ ทไรอิง ทู เมค อิท ธรู เดอะ เน็คซท เทิน , นักเคิล ฮไวท แอ็นด โฮดดิน ไทท)
So here I go, takin a curve,
(โซ เฮียร ไอ โก , ทอคกิ่น อะ เคิฝ ,)
but I know that I’m never alone.
(บัท ไอ โน แดท แอม เนฝเออะ อะโลน)
I think of you, until you never let me go.
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู , อันทีล ยู เนฝเออะ เล็ท มี โก)

I feel connected, protected, it’s like you’re sitting right with me all the time.
(ไอ ฟีล ค็อนเนคท , พโระเทคท , อิทซ ไลค ยัวร์ ซีททิง ไรท วิฑ มี ออล เดอะ ไทม)
You hear me, you’re near me,
(ยู เฮีย มี , ยัวร์ เนีย มี ,)
and everything else’s gonna be alright.
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เอ็ลซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Cause nothin can break this, nothin can break this, nothin can break this time.
(คอส นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ ไทม)
Connected…connected inside.
(ค็อนเนคท ค็อนเนคท อีนไซด)

It’s not an accident, the time we spent apart.
(อิทซ น็อท แอน แอคซิเด็นท , เดอะ ไทม วี ซเพ็นท อะพาท)
But now we’re so close, I can always find you right here in my heart.
(บัท เนา เวีย โซ คโลส , ไอ แค็น ออลเว ไฟนด ยู ไรท เฮียร อิน มาย ฮาท)
You’re giving me somethin I need, and I don’t ever want it to end.
(ยัวร์ กีฝวิง มี ซัมติน นาย นีด , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
Because of you, I know I’ve found my strength again.
(บิคอส อ็อฝ ยู , ไอ โน แอฝ เฟานด มาย ซทเร็งธ อะเกน)

I feel connected, protected, it’s like you’re sitting right with me all the time.
(ไอ ฟีล ค็อนเนคท , พโระเทคท , อิทซ ไลค ยัวร์ ซีททิง ไรท วิฑ มี ออล เดอะ ไทม)
You hear me, you’re near me,
(ยู เฮีย มี , ยัวร์ เนีย มี ,)
and everything else’s gonna be alright.
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เอ็ลซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
‘Cause nothin can break this, nothin can break this, nothin can break this time.
(คอส นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ ไทม)
Connected…connected inside.
(ค็อนเนคท ค็อนเนคท อีนไซด)

Everytime that I breathe, I can feel the energy.
(เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ บรีฑ , ไอ แค็น ฟีล ดิ เอนเออะจิ)
Reachin out, flowin through, you to me and me to you. Find your dream,
(รีชชิน เอ้า , โฟว์วิน ธรู , ยู ทู มี แอ็นด มี ทู ยู ไฟนด ยุร ดรีม ,)
walk or stand, you are everywhere I am.
(วอค ออ ซแท็นด , ยู อาร์ เอวี่แวร์ ไอ แอ็ม)
Seperate souls, unified, total essence in my mind.
(เซปเพอเรท โซล , ยูนิไฟ , โทแท็ล เอซเซ็นซ อิน มาย ไมนด)

whoa, ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh
(โว้ว , อา โอ , อา โอ , อา โอ , อา โอ , อา โอ , อา โอ , อา โอ)

I feel connected, protected, it’s like you’re sitting right with me all the time.
(ไอ ฟีล ค็อนเนคท , พโระเทคท , อิทซ ไลค ยัวร์ ซีททิง ไรท วิฑ มี ออล เดอะ ไทม)
You hear me, you’re near me,
(ยู เฮีย มี , ยัวร์ เนีย มี ,)
and everything else’s gonna be alright.
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เอ็ลซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Connected, protected, now you’re in my mind, now I’m doin fine.
(ค็อนเนคท , พโระเทคท , เนา ยัวร์ อิน มาย ไมนด , เนา แอม โดย ไฟน)
You hear me, you’re near me, and everything else’s gonna be alright.
(ยู เฮีย มี , ยัวร์ เนีย มี , แอ็นด เอ๊วี่ติง เอ็ลซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
‘Cause nothin can break this, nothin can break this, nothin can break this time.
(คอส นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ , นอทติน แค็น บเรค ดีซ ไทม)
Connected
(ค็อนเนคท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย RBD

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น