เนื้อเพลง The Way คำอ่านไทย Clay Aiken

Theres something bout the way you look tonight, Theres something bout the way that i can’t take my eyes off you. Theres
(แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว ยู ลุค ทุไนท , แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว แดท ไอ แค็นท เทค มาย ไอ ออฟฟ ยู แดร์)
something bout the way your lips invite, maybe its the way that i get nervous when your around. And I want you to be mine
(ซัมติง เบาท เดอะ เว ยุร ลิพ อินไฝท , เมบี อิทซ เดอะ เว แดท ไอ เก็ท เนอฝัซ ฮเว็น ยุร อะเรานด แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู บี ไมน)
and if u need a reason why,
(แอ็นด อิฟ ยู นีด อะ รี๊ซั่น ฮไว ,)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
Its in the way that you move me, and the way that you tease me the way that I want you tonight, its in the way that you
(อิทซ ซิน เดอะ เว แดท ยู มูฝ มี , แอ็นด เดอะ เว แดท ยู ทีส มี เดอะ เว แดท ไอ ว็อนท ยู ทุไนท , อิทซ ซิน เดอะ เว แดท ยู)
hold me, and the way that you know me, when I can’t find the right words to say, u feel it in the way, you feel it in the
(โฮลด มี , แอ็นด เดอะ เว แดท ยู โน มี , ฮเว็น นาย แค็นท ไฟนด เดอะ ไรท เวิด ทู เซ , ยู ฟีล อิท อิน เดอะ เว , ยู ฟีล อิท อิน เดอะ)
way.
(เว)

Theres something bout how you stay on my mind, theres something bout the way that I whisper your name when I’m asleep Oh
(แดร์ ซัมติง เบาท เฮา ยู ซเท ออน มาย ไมนด , แดร์ ซัมติง เบาท เดอะ เว แดท ไอ ฮวีซเพอะ ยุร เนม ฮเว็น แอม อัซลีพ โอ)
no. Maybe its the look you get in your eyes. Oh baby its the way that makes me feel to see you smile. And the reasons they
(โน เมบี อิทซ เดอะ ลุค ยู เก็ท อิน ยุร ไอ โอ เบบิ อิทซ เดอะ เว แดท เมค มี ฟีล ทู ซี ยู ซไมล แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น เด)
may change but what i’m feeling stays the same.
(เม เชนจ บัท ฮว็อท แอม ฟีลอิง ซเท เดอะ เซม)

[Chorus]
([ โครัซ])

I can’t put my fingers on just what it is that makes me love you, you baby. So don’t ask me to describe, I get all choked
(ไอ แค็นท พัท มาย ฟีงเกอะ ออน จัซท ฮว็อท ดิธ อีส แดท เมค มี ลัฝ ยู , ยู เบบิ โซ ด้อนท์ อาซค มี ทู ดิซไครบ , ไอ เก็ท ดอร์ โชค)
up inside, just thinking bout the way.
(อัพ อีนไซด , จัซท ติ้งกิง เบาท เดอะ เว)

[Chorus]
([ โครัซ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way คำอ่านไทย Clay Aiken

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น