เนื้อเพลง Close คำอ่านไทย Westlife

Across The Miles
(อัครอซ เดอะ ไมล)
It Is Funny To Me
(อิท อีส ฟันนิ ทู มี)
How Far You Are But How Near You Seem To Me
(เฮา ฟา ยู อาร์ บัท เฮา เนีย ยู ซีม ทู มี)
I Could Talk All Night
(ไอ เคิด ทอค ออล ไนท)
Just To Hear You Breathe
(จัซท ทู เฮีย ยู บรีฑ)
I Could Spend My Life
(ไอ เคิด ซเพ็นด มาย ไลฟ)
Just Living This Dream
(จัซท ลีฝอิง ดีซ ดรีม)
You Are All I’ll Ever Need
(ยู อาร์ ออล อิล เอฝเออะ นีด)

Chorus
(โครัซ)
You Give Me Strength
(ยู กิฝ มี ซทเร็งธ)
You Give Me Hope
(ยู กิฝ มี โฮพ)
You Give Me Someone To Love Someone To Hold
(ยู กิฝ มี ซัมวัน ทู ลัฝ ซัมวัน ทู โฮลด)
When I’m In Your Arms
(ฮเว็น แอม อิน ยุร อาม)
I Need You To Know
(ไอ นีด ยู ทู โน)
I’ve Never Been
(แอฝ เนฝเออะ บีน)
Never Been This Close
(เนฝเออะ บีน ดีซ คโลส)

With All The Loves
(วิฑ ออล เดอะ ลัฝ)
I Used To Know
(ไอ ยูซ ทู โน)
I Kept My Distance I Never Let Go
(ไอ เค็พท มาย ดีซแท็นซ ไอ เนฝเออะ เล็ท โก)
But In Your Arms I Know I’m Safe
(บัท อิน ยุร อาม ซาย โน แอม เซฟ)
Cause I’ve Never Been Held
(คอส แอฝ เนฝเออะ บีน เฮ็ลด)
I’ve Never Been Kissed In This Way
(แอฝ เนฝเออะ บีน คิซ อิน ดีซ เว)
You’re All I’ll Ever Need
(ยัวร์ ออล อิล เอฝเออะ นีด)
You’re All I’ll Ever Need
(ยัวร์ ออล อิล เอฝเออะ นีด)

Repeat Chours
(ริพีท เชาเวิดสฺ)

Close Enough To See It’s True
(คโลส อินัฟ ทู ซี อิทซ ทรู)
Close Enough To Trust In You
(คโลส อินัฟ ทู ทรัซท อิน ยู)
Closer Now Than Any
(โคลเซอร์ เนา แฑ็น เอนอิ)
Words Can Say
(เวิด แค็น เซ)

And When When I’m In Your Arms
(แอ็นด ฮเว็น ฮเว็น แอม อิน ยุร อาม)
I Need You
(ไอ นีด ยู)
To Know I’ve Never Been
(ทู โน แอฝ เนฝเออะ บีน)
I’ve Never Been
(แอฝ เนฝเออะ บีน)
This Close
(ดีซ คโลส)

Repeat Chours
(ริพีท เชาเวิดสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Close คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น