เนื้อเพลง I Feel Just Like a Child คำอ่านไทย Devendra Banhart

I feel just like a child
(ไอ ฟีล จัซท ไลค เก ไชล)
Well I feel just like a child
(เว็ล ไอ ฟีล จัซท ไลค เก ไชล)
I feel just like a child
(ไอ ฟีล จัซท ไลค เก ไชล)
I feel just like a child
(ไอ ฟีล จัซท ไลค เก ไชล)
From my womb to my tomb
(ฟร็อม มาย วูม ทู มาย ทูม)
I guess I’ll always be a child
(ไอ เก็ซ อิล ออลเว บี อะ ไชล)
Some people try and treat me like a man
(ซัม พี๊เพิ่ล ทไร แอ็นด ทรีท มี ไลค เก แม็น)
Yeah some people try and treat me like a man
(เย่ ซัม พี๊เพิ่ล ทไร แอ็นด ทรีท มี ไลค เก แม็น)
I just they just don’t understand
(ไอ จัซท เด จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Well some people try and treat me like a man
(เว็ล ซัม พี๊เพิ่ล ทไร แอ็นด ทรีท มี ไลค เก แม็น)
They think I know sh*t
(เด ธิงค ไอ โน ฌะ *ที)
But that’s just it
(บัท แด๊ท จัซท ดิธ)
I’m a child
(แอม มา ไชล)
Yeah I need you to tell me what to wear
(เย่ ไอ นีด ยู ทู เท็ล มี ฮว็อท ทู แว)
I need you to help and comb my hair
(ไอ นีด ยู ทู เฮ็ลพ แอ็นด โคม มาย แฮ)
Yeah I need you to come and tie my shoes
(เย่ ไอ นีด ยู ทู คัม แอ็นด ไท มาย ฌู)
Yeah I need you to come and keep me amused
(เย่ ไอ นีด ยู ทู คัม แอ็นด คีพ มี อัมยูส)
From my cave to my grave
(ฟร็อม มาย เคฝ ทู มาย กแรฝ)
I guess I’ll always be a child
(ไอ เก็ซ อิล ออลเว บี อะ ไชล)
I need you to help me reach the door
(ไอ นีด ยู ทู เฮ็ลพ มี รีช เดอะ โด)
And I need you to walk me to the store
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู วอค มี ทู เดอะ ซโท)
And I need you to please explain the war
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู พลีส เอ็คซพเลน เดอะ วอ)
And I need you to heal me when I’m sore
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู ฮีล มี ฮเว็น แอม โซ)
You can tell by my smile
(ยู แค็น เท็ล ไบ มาย ซไมล)
That I’m a child
(แดท แอม มา ไชล)
And I need you to sit me on your lap
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู ซิท มี ออน ยุร แล็พ)
And I need you to make me take my nap
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เมค มี เทค มาย แน็พ)
Could you first pull out a book and
(เคิด ยู เฟิซท พุล เอ้า ดา เบิค แอ็นด)
Read me some of that
(เร็ด มี ซัม อ็อฝ แดท)
Cause I need you to make me take my nap
(คอส ไอ นีด ยู ทู เมค มี เทค มาย แน็พ)
And I need you to recognize my friends
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เรคอ็อกไนส มาย ฟเร็นด)
Cause they’re there even though
(คอส เดรว แดร์ อีเฝ็น โธ)
You don’t see them
(ยู ด้อนท์ ซี เฑ็ม)
They got their own chair, plate, and a seat
(เด ก็อท แด โอน แช , เพล๊ท , แอ็นด อะ ซีท)
You know I won’t touch my food
(ยู โน ไอ ว็อนท ทั๊ช มาย ฟูด)
Unless they eat
(อันเลซ เด อีท)
From the roof to the floor
(ฟร็อม เดอะ รูฟ ทู เดอะ ฟโล)
I crawl around some more
(ไอ ครอล อะเรานด ซัม โม)
I’m a child
(แอม มา ไชล)
And I need you to help me blow my nose
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เฮ็ลพ มี บโล มาย โนส)
And I need you to help me count my toes
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เฮ็ลพ มี เคานท มาย โท)
And I need you to help me put on my clothes
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู เฮ็ลพ มี พัท ออน มาย คโลฑ)
And I need you to hide it when it shows
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู ไฮด อิท ฮเว็น หนิด โฌ)
From be my daddy’s sperm
(ฟร็อม บี มาย แดดดิ ซเพิม)
To being packed in an urn
(ทู บีอิง แพ็ค อิน แอน เอิน)
I’m a child
(แอม มา ไชล)
And when I steal you gotta
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซทีล ยู กอททะ)
Slap me til I cry
(ซแล็พ มี ทิล ไอ คไร)
Don’t you stop til the tears run dry
(ด้อนท์ ยู ซท็อพ ทิล เดอะ เทีย รัน ดไร)
See I was born thinking under the sky
(ซี ไอ วอส บอน ติ้งกิง อันเดอะ เดอะ ซไค)
I didn’t belong to a couple of old wise guys
(ไอ ดิ๊นอิน บิลอง ทู อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โอลด ไวส ไก)
From s*cking on my mama’s breast
(ฟร็อม เอส *คิง ออน มาย มามะ บเร็ซท)
To when they lay my soul to rest
(ทู ฮเว็น เด เล มาย โซล ทู เร็ซท)
I’m a child
(แอม มา ไชล)
Well I guess I’m always be
(เว็ล ไอ เก็ซ แอม ออลเว บี)
A little child
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไชล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel Just Like a Child คำอ่านไทย Devendra Banhart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น